Sirkulær økonomi: Gjør din bedrift mer konkurransedyktig

Dagens suksessrike bedrifter kommer ikke utenom å måtte forholde seg til begrepet sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling. Både fordi vår verden ikke tåler «bruk-og-kast»-kulturen i det lange løpet, men også fordi mange forbrukere krever det – og fordi bedriftene kan tjene penger på det. Men hva er sirkulær økonomi egentlig, og hvordan blir du bedre til å utnytte mulighetene?

En sirkulær økonomi er kort fortalt en modell for forbruk og produksjon, hvor man jobber målrettet for å utvide produktets livssyklus med henblikk på å belaste klimaet minst mulig. I den motsatte enden har vi den tradisjonelle økonomien med å kjøpe nytt, og den gjengse «bruk-og-kast»-kulturen.

Gjenbruk er viktig

Arne Remmen, som er professor på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU), og med spesiale innen sirkulær økonomi, bærekraftig utvikling og innovasjon, har gjennom mange år jobbet med fagområdet.

– Sirkulær økonomi bygger på stoffkretsløpstankegangen og livssyklustankegangen – og er egentlig et område man har jobbet med i mange år. Stoffkretsløpet kjenner vi fra naturen, eksempelvis at blader faller fra trærne og blir til gjødsel. At avfall er en ressurs. Den andre tankegangen handler om å tenke på produktets livssyklus fra vugge til grav, og foreta forbedringer i alle ledd. Endelig er det et gammelt prinsipp som heter «avfallshierarkiet» med tre sentrale slagord: recuce, reuse og recycle, eller på norsk: reduser, gjenbruk og gjenanvend, forklarer Arne Remmen.

Ifølge professoren blir begrepene gjenbruk og gjenanvendelse dessverre ofte mikset sammen. Forskjellen er imidlertid ganske stor – ikke minst i et miljømessig perspektiv. Gjenanvendelse kan eksempelvis være gamle murstein som blir knust og anvendt som veifyll. Gjenbruk handler om at man tar mursteinen og gjenbruker den direkte etter å ha renset mørtel av, og dermed bevares mursteinens verdi uten miljømessige påvirkninger til følge.

– Gjenbruk er mye viktigere enn gjenanvendelse, ikke minst miljømessig, og det er et av de aspektene og poengene som er blitt ytterligere understreket med anvendelse av begrepet sirkulær økonomi. I tillegg har Ellen MacArthur Foundation fått begrepet sterkt på dagsorden i hele verden, og temaet er ofte behandlet på World Economic Forum i Davos. Sirkulær økonomi er særlig blitt populært i Europa, men i de senere årene er det altså også blitt et utrolig «hot» emne i den resterende delen av verden, forklarer han.

Les også: Fokus på verdensmålene øker

Sirkulær – og ikke lineær tankegang

Modellen tar utgangspunkt i tankegangen om at produksjon og forbruk bør være «sirkulært», og altså ikke «lineært». Jo lenger inne i sirklene man befinner seg, jo mindre er klimabelastningen og det ressursmessige fotavtrykket.

– De senere årene er riktig mange bedrifter blitt oppmerksomme på fordelene ved å fokusere på sirkulær økonomi. Begrepet har imidlertid ikke bare oppnådd interesse som følge av miljøfordelene, men på toppledernivå er man også blitt oppmerksom på nye forretningsmodeller.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

sirkulær økonomi

Dansk versjon av Ellen MacArthur Foundations model for sirkulær økonomi. Kilde: Arne Remmen, AAU

Sirkulær økonomi starter på tegnebrettet

Den innerste sirkelen i modellen relaterer seg til å produsere med henblikk på lang levetid og høy kvalitet av produktet. Den neste å tenke gjenbruk, det kan eksempelvis være at man selger gamle leker eller en gammel telefon, og at produktet dermed får forlenget levetid.

Tredje sirkel handler om å sette ting i stand – det kan eksempelvis være at man tar eldre produktet, reparerer disse og selger dem på nytt. Et godt eksempel er bedriften LBN Medical som reparerer og selger eldre medisinsk utstyr. Den fjerde og siste sirkelen relaterer seg til material-gjenanvendelse, altså at man produserer noe nytt ut fra gamle materialer.

– Noe av det nyere som er kommet med begrepet sirkulær økonomi, er at designerne er med på å tenke inn den sirkulære tankegangen helt fra start. Å produsere i henhold til den sirkulære tankegangen handler om at man starter på tegnebrettet.  Et godt eksempel er de såkalte «Fairphones» som er moduloppbygde telefoner. Går kameraet på mobilen i stykker, kan man innsette en ny kameramodul. Denne tankegangen er het klart noe som vil spre seg etter hvert som fler og fler får øynene opp for sirkulær økonomi. Leie og leasing i stedet for å «eie» er også en av de nye forretningsmodellene som mange bedrifter er blitt oppmerksom på, sier AAU-professoren, før han avslutter:

– Stort sett alle bransjer kan utnytte tankegangen om sirkulær økonomi – selv om det selvsagt er på meget ulike måter. Men felles for alle er at dette fokuset kan bli en konkurranseparameter på den lange banen. Og det er selvfølgelig også positivt ut fra et miljømessig perspektiv at vi setter mindre fotspor etter oss. Avslutningsvis er det også interessant at de som jobber med dette fagområdet også ofte er de som er opptatt av sosial bærekraft og et rommelig arbeidsmarked.

Dyktiggjør deg som toppleder

Kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse.

Her får du unik kunnskap og inspirasjon fra topp-professorer fra de internasjonalt anerkjente business-skolene, IMD og INSEAD. Forumet gir i tillegg en enestående mulighet for å sparre med andre ledere og styremedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobunn for en kontinuerlig utvikling av både ledelsesfaglige og personlige dimensjoner.

Delta i et inspirerende program med banebrytende forelesere fra INSEAD og IMD

Executive Forum – se programmet

endringsledelse