UNDERSØKELSE: Fokus på verdensmålene øker

Ifølge en ny undersøkelse fra Scandinavian Executive Institute opplever 93 prosent av topplederne et økende fokus på FNs verdensmål. Og hele 96 prosent forventer at fokus på verdensmålene vil øke ytterligere de neste tre årene.

FNs 17 verdensmål for bæredyktig utvikling ligger helt i topp av agendaen i næringslivet. Ifølge en nettopp offentliggjort undersøkelse fra Scandinavian Executive Institute vurderer nesten samtlige toppsjefer og styremedlemmer at verdensmålene og jobben med bæredyktighet de kommende årene vil komme til å bety enda mer.

Undersøkelsen, som er foretatt på nettet fra desember 2019 til januar 2020. Den er basert på svar fra 104 personer (flest danske, noen norske), og blant annet nåværende og tidligere deltakere på Scandinavian Executive Institutes utdanningsprogrammer samt mottakere av vårt nyhetsbrev. Respondentene er CEOs eller på annen måte en del av toppledelsen, eiere, styreledere og styremedlemmer.

Topplederprogram med fokus på strategi, innovasjon og lederskap

Bør inngå i strategiarbeidet

93 prosent av respondentene opplever ifølge undersøkelsen allerede et økende fokus på FNs verdensmål og bæredyktighet innen den pågjeldende bransjen. Og enda flere, 96 prosent, forventer at fokus på verdensmålene innen bedriftens område vil vokse ytterligere de neste tre årene.

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute

– Det er utrolig viktig og grunnleggende sympatisk at så mange toppledere har besluttet seg for at bedriften skal ha fokus på klima og vise sosial ansvarlighet. Men hvis ambisjonsnivået skal være høyere enn klimavennlig kost i kantinen og et farvel til vannflasker i plast, krever det at ledelsen ikke bare oppfatter verdensmålene som en kostnad, men som et middel til å skape konkurransemessige fordeler, sier Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsetter:

– Det betyr at jobben med verdensmålene skal være en integrert del av bedriftens strategiarbeid og innovasjon. Det er derfor noen grunnleggende ledelsesdisipliner som topplederne skal mestre før klimainnsatsen blir en løftestang for bedriftens utvikling.

Leading Strategic Change – slik leder du endringsprosjekter

Sosial ansvarlighet og god forretning

Undersøkelsen viser samtidig at 89 prosent av de spurte toppledernes bedrifter jobber konkret med, og har et spesielt fokus på ett eller flere av FNs verdensmål. 75 prosent sier at det gjør det for å utvise sosial ansvarlighet. Og 58 prosent forteller at det å handle samvittighetsfullt også er en god forretning.

Når verdensmål og klima kommer på dagsordenen, handler det i tillegg om å tiltrekke kunder. Ifølge undersøkelsen angir 52 prosent at fokus på verdensmålene blant annet skjer for å tiltrekke og beholde kunder og forretningspartnere. Derimot er det bare fire prosent som har verdensmål på agendaen for å unngå negativ omtale i pressen eller på sosiale medier.