Skap verdier med Digital Disruption som forretningsstrategi

Som styremedlem og toppleder er det i dag essensielt at du har fokus på Digital Disruption hvis du ønsker å sikre bedriftens produkter og service i framtiden, samt skape kontinuerlige forretningsverdier og interaksjon med kundene dine.

Digital Disruption har fokus i mange styrer og ledelser som et ledd i forretningsstrategier og nye markedsmodeller, og det er et uttrykk for de store digitale forandringene som skjer i alle bransjer i dag. Svært ofte er det kundene som er i forkant med nye ønsker og behov, slik at en interaksjon med nettopp kundene og interessenter er derfor en vesentlig del av en vellykket digital innovasjons- og transformeringsstrategi.

Med dette innlegget gir vi deg et innblikk i hvorfor Digital Disruption bør være en del av den strategiske dagsorden, og hva ledelsen rent konkret bør ha fokus på i denne forbindelsen.

Digitalisering er en del av topplederprogrammet

Hva er Digital Distruption?

«Disruption» ble introdusert som begrep på 90-tallet av Harvard-professor Clayton Christensen. Han brukte det som et uttrykk for forstyrrelser eller omveltninger som påvirker dagens virksomhet for deg, typisk tvunget fram av nye oppfinnelser som truer produktet ditt, og som skaper nye markedsvilkår. Clayton Christensen var forundret over at ellers vellykkede og toneangivende virksomheter ikke var mer i forkant av utviklingen og kundenes behov.

Fokusér på fremtiden

Digital Disruption er ikke bare et smart uttrykk, men en reell forretningsstrategi som er med på å sikre virksomheten din for framtiden. For det handler ikke bare om hva kundene vil ha akkurat her og nå, men i like stor grad hva de vil etterspørre i morgen og om fem år.

I følge Joerg Niessing, professor i markedsføring hos INSEAD, handler «disruption» om at kundene i enda større grad settes i sentrum av virksomhetens digitale transformering. Og det kan godt være deg, som styremedlem og leder, som skal være med på å sette denne transformeringen og digitale utviklingen av virksomheten ut i liv på det strategiske planet.

Kundene forventer å komme i sentrum

Nylig holdt Joerg Niessing en «Masterclass» i Danmark, der temaet handlet om å skape verdier for kundene på kort og lang sikt, for dermed å bygge langsiktige og holdbare relasjoner til dem. Hovedessensen var at den digitale innovasjonen skal ta utgangspunkt i kundenes behov – fordi de fortjener det.

I dag er kundene velinformerte, og de har flere valgmuligheter. Og kanskje viktigst av alt: Kundene gir i dag uttrykk for meningene sin på forskjellige plattformer, og her debatteres kjøpsopplevelsen med likesinnede i både private og offentlige fora.

Kundene er derfor også de viktigste ambassadørene dine, og en kilde til verdifull informasjon og behovsavklaring.

Handling til rett tid med digital transformering

Ofte er både styret og ledelsen til daglig fokusert på bedriftens kjerneområder, og ikke like mye på forretnings- og produktutvikling. Men kontinuerlig suksess for bedriften krever at ledelsen er i stand til å både identifisere og allokere de investeringene som er vesentlige for kundens opplevelse i framtiden, og dermed også for deres framtidige forretningsgrunnlag. Heller utvikling enn avvikling.

Ingen kan vite hva morgendagens marked bringer, og derfor er digital årvåkenhet, transformering og innovasjon i dag helt avgjørende konkurranseparametre, uansett bransje.

Av samme årsak har digitaliseringen og effektene denne har på forretningsgrunnlaget, og dermed også toppledelsens strategiske beslutninger, ugjenkallelig funnet veien inn i styrerommet og rundt styrebordet i de fleste moderne virksomheter.

Det å handle i rett tid med tanke på nye teknologier er på alle måter en fornuftig strategi.

Tenk sirkulære kjøpsprosesser

Før den digitale revolusjonen hadde kundeopplevelsene en start, en midt og en avslutning. Forbrukerne så et produkt og kjøpte det. Beslutningsprosessen var enkel, lineær og kronologisk. når kunden skulle gjøres oppmerksom på et produkt og motiveres til å kjøpe det.

Like enkelt er det ikke i dag i følge Joerg Niessing. Før stoppet kontakten med kunden når kjøpet var avsluttet. Men i dag er virksomheten minst like interessert i kundens etteromtale, og deres anmeldelser på forskjellige digitale kanaler, siden disse kan generere potensielle mersalg fra andre som leser om kjøpsopplevelsen.

Disse omtalene og anmeldelsene kan være plassert på virksomhetens egne kanaler, eller på tjenester som f.eks. TrustPilot. Derfor er den digitale markedsføringsprosessen i dag sirkulær: Det du sender ut kommer tilbake igjen.  Og blant tilbakemeldingene fra kundene finner du gullkorn til produktutvikling og framtidig forretningsstrategi.

Konsistent kommunikasjon

Varemerkebygging eller «branding» er viktigere enn noensinne, og i dag skal de forskjellige varemerkene jobbe hardere for å bli sett og hørt i den digitale kakofonien av samtaler på Facebook og forskjellige brukerfora.

De sosiale mediene gir de digitale forbrukerne mer makt, og digital omtale og interaksjon kan i enkelte tilfeller være mer verdt enn konvensjonell reklame. Ikke minst i forhold til rangeringen på Google. Det alltid støyende universet av budskap og reklame krever derfor at virksomheten din kommuniserer konsistent og har et ensartet budskap på tvers av alle relevante kontaktpunkter.

Den teknologiske utviklingen har skapt en kommunikasjon som er mer gjennomsiktig, og derfor oppnår dere en økt troverdighet ved å ha en rød trå på både Facebook og på hjemmesiden dere. Den røde tråden skal være gjennomgående, slik at det ikke oppstår noen digitale avvik i kommunikasjonen.

I følge Joerg Niessing er det likevel ikke noen universell formel for digital tilpasning. Den optimale kundereisen vil være forskjellig fra produkt til produkt mener han, men han kommer likevel med fem generelle punkter som digitalt beviste virksomheter bør notere seg:

  • Øk bedriftens digitale allsidighet: Vær tilstede der det skjer.
  • Kundetilpasning er ekstremt viktig (Customer is king).
  • Balanser de digitale plattformene som brukes mellom egne og betalte medier.
  • Følg kontinuerlig med på tilbakemeldingene fra kundene og følgerne dine.
  • Samarbeid eventuelt digitalt med andre bedrifter for å utvide rekkevidden din. Et godt eksempel på det er Just Eat-kjeden.

Som leder eller styremedlem er du med på å legge forretningsstrategien og stikke ut kursen, og her er digital tenking og innovasjon med på å framtidssikre deres virksomhet, slik at konkurrentene ikke får overtaket.

Digital Disruption er med andre ord en framtidsinvestering.

Eksempler på Digital Disruption

Den digitale utvikling kan som kjent ikke stoppes, noe de vet svært godt i musikkbransjen som har vært igjennom et skifte fra CD-plater til Spotify og iTunes, og TV-bransjen med strømmetjenester som Netflix.

Selv hotellbransjen har nå fått private boligeiere som direkte konkurrenter med tiltak som Airbnb og «Home swapping». Et annet klassisk eksempel er Kodak som fikk virksomhetsområdet underminert av digitale bilder, og den finske telegiganten Nokia som ble overkjørt av smarttelefoner med Apple i førersetet.