Slik skaper du en vinnerstrategi

HELLER VÆRE NOE FOR NOEN ENN INGENTING FOR ALLE: Med dette mottoet og tre konkrete faser er det mulig å bygge opp en strukturert og ambisiøs strategi. Det gir deg og din bedrift de beste forutsetningene for å skape en vinnerstrategi – og i siste ende – en vinnerbedrift.

– Å ha fokus på strategiarbeidet i din bedrift er helt essensielt. Har du ikke mål og retning, og noe å gå etter, så har din bedrift slett ikke noen eksistensberettigelse. Det er det klare budskapet fra Mikael Vest i Vinderstrategi A/S som jobber med begrepet vinnerstrategi.

Mikael Vest er grunnlegger av og strategisk rådgiver i Vinderstrategi A/S. Han har mange års erfaring innen strategi. Og mer enn 300 strategiske prosjekter i bagasjen, både i et teoretisk og praktisk perspektiv. Han er medeier og partner i en rekke bedrifter, og har via en lang rekke tidligere direktørjobber samt tidligere og nåværende styreposter en omfattende innsikt og praktisk erfaring med strategi, ledelse og forretningsutvikling.

Mikael Vest er i tillegg ny strategiunderviser på lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD.

Fire forstyrrende faktorer

Ifølge Mikael Vest er det en rekke årsaker til at det med tiden er blitt enda viktigere å jobbe med bedriftens strategiske målsetninger.

– For det første lever vi i en særdeles volatil verden. Tingene går opp og ned – vi vet eksempelvis med sikkerhet at det kommer en finanskrise eller liknende situasjon igjen. For det andre er det både usikkerhet med henblikk på ressurser og politikk, og for det tredje er kundenes krav blitt mye mer komplekse. Avslutningsvis har vi fått en tvetydighet inn i vår verden som betyr at vi ikke lenger kan forutsi hva som skjer. Denne settingen gjør at det blir utrolig viktig å skaffe seg kunnskap og data, og sette opp ulike scenarier, forklarer han og fortsetter:

– Hvor kommer vi fra – og hvor er vi på vei? Hvilke kunder vil vi være relevante for? Noen skaper fremtiden for våre bedrifter, og så kan det like gjerne være oss selv. I dette paradigmet skal vi se utdanningens verdi. Hvis vi selv vil skape fremtiden, så blir vi nødt til å lære å jobbe med eksempelvis volatilitet og usikkerhet på strukturert vis.

Den røde tråden

Mikael Vest og Vinderstrategi har i mange år jobbet med å utvikle et konsept som mange bedrifter har basert deres strategiarbeid på. Det handler i bunn og grunn om å være meget skarp på hvilken relevans ens bedrift har i verden.

– Vi skal frem til en forståelse for at man heller skal være noe for noen enn ingenting for alle. I vårt strategikonsept skaper vi en rød tråd hvor vi deler opp strategiarbeidet i tre konkrete faser. I første fase får bedriften styr på sin nåværende situasjon. Man får en forståelse for hvor man «står» i dag. I andre fase begynner man å jobbe med ulike utfall, noe som betyr at man stiller opp en rekke scenarier. Dette gir et fellesbilde for ledelsen og en mulighet for å velge hvilken retning bedriften skal gå. Og det er også her at forretningsmodellen blir til, og man jobber med misjonen og visjonen. I den tredje fasen bygger man bro mellom første og andre fase. Modige, ambisiøse og viljesterke bedrifter har nemlig et gap mellom hvor de er i dag, og hvor de gjerne vil være i fremtiden. Tredje fase handler kort og godt om å få tingene til å skje, om strategieksekveringen, forklarer han.

Wingman for ledelsen

Det er også i den tredje – og meget viktige fasen – at man får diskutert eventuelle innvendinger og vanskeligheter i forhold til implementering av strategien.

– Det fører til et annet og meget betydningsfullt punkt i strategiarbeidet. For i min verden er strategier ikke noe som vinnerbedrifter har i en PowerPoint-presentasjon. Det er noe «de gjør» – helt konkret. Med de tre fasene under huden får lederen på Leadership Acceleration Programme IMD de aller beste betingelsene for å gå hjem og agere «wingman» for sin toppledelse og skape en vinnerstrategi. Dermed kan de sørge for at ambisiøse strategier blir utarbeidet – og etterfølgende eksekvert.

Les mer om Leadership Acceleration Programme IMD