Executive Forum 2020: Gå ikke glipp av denne kunnskapen

2020-utgaven av Executive Forum byr på et inspirerende og enestående program som inneholder fire masterclasser med eksperter og professorer fra noen av verdens mest velrennomerte business-skoler.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og styremedlemmer som ønsker å fokusere på og utvikle deres ledelsesmessige og strategiske kunnskap og kompetanse. Programmet for de fire masterclasser i 2020 er på plass, og påmeldingen er nå åpen.

BESTILL BROSJYRE

2020 byr på fire inspirerende, underholdende og lærerike masterclasser som foregår i henholdsvis september, november og desember 2020:

Executive Forum

Executive Forum

INSEAD-professor Stanislav Shekshnia

Executive Forum: Styrearbeid i et fremtidsperspektiv – 9. november 2020

INSEAD-professor Stanislav Shekshnia, programdirektør Executive Board Programme og Advanced Board Programme
Stanislav Shekshnias foredrag setter fokus på hvordan eksterne utfordringer påvirker styrets arbeid. Det handler eksempelvis om den fjerde industrielle revolusjonen, geopolitiske spenninger, regulatoriske problemstillinger samt klimaendringer. Videre tar han tak i hvordan man best mulig leder et styre med henblikk på å skape et effektivt og verdiskapende styrearbeid.

Som et av dagens viktige fokuspunkter vil Shekshnia i tillegg avdekke den administrerende direktørens rolle. Hvilke kompetanser er helt essensielle for den administrerende direktør i relasjon til å skape et godt og fruktbart samarbeid med styret?

PÅMELDING EXECUTIVE FORUM
FN's verdensmål

Assistant Professor INSEAD Andre Calmon

Executive Forum: Bæredyktighet & business – FNs 17 verdensmål – 10. september 2020

Assistant Professor INSEAD Andre Calmon & Adjunct Professor INSEAD Jackie Stenson – ledende kapasiteter innen bæredyktighet.
Denne unike masterclassen gir deltakerne innblikk i og kunnskap om FNs verdensmål. Her får deltakerne inspirasjon, kunnskap og meget konkrete verktøy til hvordan de selv kan jobbe med bæredyktighetsprinsippene. Og samtidig gi bedriften et økonomisk løft.

Professorene dykker dypere ned i bæredyktighetsmål nummer 12, «Ansvarsfull produksjon og forbruk». Deltakerne blir dessuten presentert for «Sustainability Innovation Process» som er et nytt og innovativt rammeverktøy som er i stand til å identifisere skalerbare forretningsbaserte løsning i forhold til bæredyktighetsutfordringer. Et viktig omdreiningspunkt for dagen blir dessuten den såkalte «SDG Bootcamp». Her skal deltakerne sammen med en gruppe og INSEAD-coach helt konkret jobbe med teoriene fra dagens tidligere sesjoner.

Executive Forum

IMD-professor Howard Yu

Executive Forum: Strategisk ledelse – 29. september 2020

IMD-professor Howard Yu – prisvinnende forsker og internasjonal kapasitet innen strategi, innovasjon og digitalisering.
De som tidligere har opplevd Howard Yu vet at han klarer å engasjere en stor forsamling med sine medrivende og banebrytende forelesninger. Derfor er det heller ikke tvil om at Yu igjen vil prestere en underholdende og lærerik forelesningsopplevelse ut over det vanlige.

I denne masterclassen forteller Yu om ledelse og strategi som er to emner han har forsket intenst i. Yu demonstrerer hvordan bedrifter ikke kan overleve bare ved hjelp av gode idéer og digitale innovasjonsstrategier. Toppledelsen bør også sette enda større fokus på hvordan man konkret eksekverer på initiativene. Uten eksekvering kommer idéene ingen steder, og det er nettopp grunnen til at mange bedrifter ikke lykkes med selv deres aller mest lovende strategier.

BESTILL BROSJYRE

Senior Affiliate Professor INSEAD, Erin Meyer

Executive Forum: Internasjonal ledelse på tvers av landekulturer – 10. desember 2020

Senior Affiliate Professor INSEAD, Erin Meyer – internasjonal kapasitet innen landekulturelle forskjeller samt toneangivende HR-ekspert og business-skribent.
Meyer har både bodd og jobbet i Afrika, Europa og USA, noe som blant annet har ført til en omfattende studie omkring de forskjellene det er mellom landekulturer i verden – sett fra et business- og ledelsessynspunkt. Studien har videre før til utgivelse av boken «Culture Map» som i lyset av den økte internasjonaliseringen – og dermed det økte samarbeidet på tvers av landegrenser – gir et uhyre nyttig innblikk i å forstå disse kulturelle forskjellene, og bli klokere på hvordan man som leder håndterer disse.

Nettopp det er omdreiningspunktet for denne masterclassen. Her vil Erin Meyer dele ut av sin omfattende erfaring på området, og gi deltakerne et verdifullt og inspirerende innblikk i hvordan vi kan forstå og forbedre våre samarbeider landene imellom – til både glede, gagn og suksess for oss selv og de bedriftene vi jobber for.

Priser

Bli med på fire ulike masterclasser i 2020 – kjøp et klippekort til alle fire masterclasser, og få andel i et stort nettverk av skandinaviske toppledere. Klippekortet er ikke personlig, og kan brukes fritt av ledergruppen innen den samme bedriften.

For å få det største utbyttet, anbefaler vi å dra flere av gårde samtidig – kjøp eksempelvis klippekort til 8, 12 eller 16 plasser.

BillettPris
1 billett675 euro