Suksessfull digitalisering krever samarbeid

Få den aller nyeste kunnskapen om hvordan du oppnår suksessfull digital transformasjon i din bedrift via plattformer, partnerskap og økosystemer

Digital transformasjon i din bedrift

Vil du ha en viktig kunnskaps-innsprøyting som gjør deg i stand til å oppnå suksess med dine digitale transformasjonsprosjekter? Så bør du sette kryss i kalenderen og melde deg på årets tredje masterclass i regi av Executive Forum. Den løper av stabelen mandag den 16. september.

INSEAD-professor Andrew Shipilov gjester nemlig Oslo hvor han vil dele av sin kunnskap om digital transformasjon. Han vil snakke om hvordan man via plattformer, partnerskap og økosystemer kan bringe bedriftens digitale strategi opp på et høyere og enda mer ambisiøst nivå.

Prisvinnende forsker

Andrew Shipilov er professor i strategi på INSEAD samt programdirektør på Executive Management Programme INSEAD som er en intensiv topplederutdanning på et høyt faglig nivå. Programmet er for deg som ønsker fornyet inspirasjon samt den nyeste kunnskapen innen de sentrale fagområdene strategi, innovasjon og lederskap. Det kan i høy grad bidra til å styrke dine ledelsesmessige kompetanser markant.

Programmet handler også om digital transformasjon i selskaper, og du får den nyeste kunnskapen på området.

Les mer om Executive Management Programme

Konkurransemessige fordeler

Ifølge Shipilov gir masterclassen deg som deltaker viktig kunnskap om hvordan du via partnerskap med andre bedrifter kan bli i stand til å transformere din bedrifts forretningsmodeller. I tillegg vil du bli klokere på hvordan du kan bygge opp velfungerende økosystemer som kan understøtte og utvikle en digital transformasjon i din bedrift.

– Den engelske dikteren John Donne skrev på et tidspunkt at «intet menneske er en øy». Det gjelder også for bedrifter i dag. Sett i lyset av disruption og store endringer kan bedriftene ikke lenger bare konkurrere på egen hånd. I stedet må de bygge opp plattformer, partnerskap og økosystemer med deres kunder, leverandører og kanskje til og med konkurrenter for å oppnå konkurransemessige fordeler. I masterclassen vil vi se på et rammeverktøy som gir en større forståelse for digital transformasjon. Et annet viktig element vil omhandle hvordan man kan endre forretningsmodellene sine, og effektivt integrere de nye teknologiene i disse forretningsmodellene, forklarer Andrew Shipilov.

BESTILL INFORMASJON – Executive Management Programme INSEAD

Digital transformasjon av din bedrift

Professor Andrew Shipilov, INSEAD

Shipilov er ekspert innen strategi, innovasjon og nettverk, og i sin forskning beskjeftiger han seg med hvordan sosiale nettverk, strategiske allianser og partnerskap påvirker bedrifters og organisasjoners konkurransefordeler. Via sin forskning har Shipilov mottatt flere priser fra «Academy of Management», en ledende internasjonal sammenslutning for ledelsesforskere.