Topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD er i kontinuerlig utvikling

Executive Management Programme INSEAD er i samsvar med de enorme og hastige endringene som vårt samfunn – og dermed bedriftene – i disse årene gjennomgår.

Gamle prinsipper utfordres

Executive Management Programme (EMP) er Scandinavian Executive Institutes topplederutdanning målrettet både private og offentlige bedrifter og organisasjoner. Utdanningen tilbys i samarbeid med den internasjonalt anerkjente business-skolen INSEAD, og har eksistert i mer enn ti år. Men det betyr ikke at utdanningen i dag er den samme som den var for bare noen få år siden.

– Det overordnede innholdet i Executive Management Programme har i alle år vært strategi, ledelse og innovasjon. Men det betyr ikke at undervisningen og innholdet i programmet er det samme som det var for bare noen år siden. For når bedriftene gjennomgår så store endringer, så vil det helt klart ha betydning for både programmets innhold og hvordan undervisningen utformes, forklarer CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, og fortsetter:

– Det er på mange måter «skruen uten ende». For på samme måte som bedriftene undergår store endringer, så er det helt essensielt at vår topplederutdanning er tidssvarende. Sammen med INSEAD sørger vi for at utdanningen til enhver tid avspeiler de utfordringene som våre deltakere møter ute i «den virkelige verden». I fremtiden vil det være helt andre prinsipper som dikterer hvordan strategier skal utarbeides og implementeres, hvordan innovasjonsprosesser skal foregå og hvordan ledelse skal utøves. Og det har selvsagt implikasjoner for programmets innhold.

Executive Management Programme – Programinnhold

FAKTA

Den 4. industrielle revolusjonen er her NÅ. Det er et faktum. Vårt samfunn – og dermed bedriftene – gjennomgår akkurat nå endringer med en hastighet og gjennomslagskraft som aldri før er sett. Og det har selvsagt enorme implikasjoner for hvordan bedriftene bør ledes og styres – og selvfølgelig også for hvordan strategi- og innovasjonsprosessene skal håndteres. Kun de bedriftene og lederne som erkjenner og anerkjenner dette, og som er klare til å agere raskt og agilt på endringene, kan gjøre seg forhåpninger om å fortsette en suksessfull ferd inn i fremtiden.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Evnen til å gjenoppfinne seg selv

Ifølge Buchreitz Jensen handler den nåværende endringsprosessen mye om at bedriftene og dermed lederne er nødt til å se annerledes på strategiprosessene når virkeligheten består av nye forretningsmodeller, nye spilleregler og ny teknologi. Hvor den «gamle» tankegangen gikk ut på at man skulle «tilpasse» seg markedet, handler den nye tankegangen mye mer om at man selv skaper og oppfinner sitt eget marked, og dermed gjør konkurrentene irrelevante.

– Mange har en tendens til å tro at det «bare» handler om ny teknologi, eksempelvis kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-print, nanoteknologi samt «internet of things». Det mener jeg er feil tilgangsvinkel. Det er menneskene, forretningsmodellene og strategiene man i første omgang skal fokusere på. Teknologiene understøtter bare de andre elementene. Noe av det vi underviser i på EMP handler nettopp om å kople sammen disse tre elementene og gi noen konkrete hands-on verktøy til å håndtere endringene og utfordre de eksiterende antakelsene. Deltakerne får en «oppskrift» på en strukturert prosess for hvordan man utvikler ny innsikt i og re-posisjonerer bedriften sin – og hvordan man leder denne prosessen slik at både medarbeiderne og bedriften blomstrer. Målet er at deltakerne skal komme hjem med et klarsyn i forhold til hvordan de skal agere i et dynamisk marked med hyppige konkurranseskift, sier han.

En kjent problemstilling er imidlertid at ledelsen i de bedriftene som «går godt» kanskje kan føle det som en utfordring å endre på noe som faktisk er velfungerende – i alle fall akkurat nå.

– Det hele kan faktisk kokes sammen til et kort statement: Det er evnen til å gjenoppfinne seg selv, mens det fremdeles går bra, som kommer til å bli essensielt – men også en stor utfordring – for de bedriftene som gjerne vil fortsette suksessen i fremtiden. Og det er vårt mål – selv om det er ambisiøst – å levere en av Skandinavias aller beste Executive-utdanninger som til enhver tid er oppdatert med den nyeste forskningen og de nyeste trendene innen ledelses- og strategiområdet. Slik at vi kan være med på å understøtte den fremtidige utviklingen i bedriftene, avslutter direktøren i Scandinavian Executive Institute.

Executive Management Programme INSEAD

Steen Buchreitz Jensen, CEO, Scandinavian Executive Institute