Toppsjefenes største utfordringer i 2019

Det har aldri vært enkelt å være toppsjef, men utfordringene blir nok ikke mindre i 2019. Sjekk hvilke utfordringer som er de tre største, ifølge internasjonal ekspert – og hvordan du løser dem best mulig.

Hvilke utfordringer er de største for toppsjefer

I en samtale med sjefredaktør Niels Lunde i Dagbladet Børsen, gir Partner & Managing Director i amerikanske Boston Consulting Group (BCG), Mai-Britt Poulsen, sine tre bud på toppsjefenes største utfordringer det kommende året.

Executive Management Programme INSEAD – utdanning for toppsjefer

Topsjefenes største utfordringer

Reise uten endestasjon

Den første utfordringen handler om å forstå at digitalisering er en reise uten endestasjon. Ifølge Mai-Britt Poulsen ønsker halvparten av alle styrer at toppsjefen setter større fokus på digitalisering. Og det er uten tvil en utfordring for mange. De fleste toppsjefene treffer nemlig beslutninger på bakgrunn av mange års erfaring, og nettopp digitalisering er et nytt territorium som de ikke har erfaring med fra tidligere.

Hun har fire helt konkrete anbefalinger til toppsjefer som velger å ta denne utfordringen:

  • Gjør digitalisering til en førsteprioritet. Det er ikke noe som skjer på sidelinjen.
  • Finn de største potensialene til verdiskapelse. To tredjedeler av BCG’s kunder ser at den største verdien kommer fra kostnadsreduksjon.
  • Når du vet hvor digitaliseringen skaper størst verdi, skal du identifisere 5-10 fyrtårnprosjekter som er helt konkrete, og sørge for at det er noen i toppledelsen som «eier» disse, slik at prosjektene drives fremover.
  • Engasjer medarbeiderbasen – ta dem med på reisen! 80 prosent av dine ansatte er der fremdeles om 2-3 år, og derfor skal de lære å jobbe med de nye digitale teknologiene.

Les mer om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD som blant annet gir et særdeles godt innblikk i hvordan du utnytter de strategiske mulighetene som digital transformasjon og nye forretningsmodeller gir din bedrift.

Executive Management Programme INSEAD – utdanning for toppsjefer

Mangler digitale talenter

Ifølge Poulsen handler den andre store utfordringen om at kravene til arbeidsstyrken i disse årene endres markant. Hun peker spesielt på to fremtredende forhold:

– Digital talent er en mangelvare i dag. Og det kommer til å være en mangelvare i morgen. Vi kommer faktisk til å mangle så mange at vi forventer at 30 prosent av alle teknologijobber kommer til å være ledige i 2020. Det krever at vi får etterutdannet vår arbeidsstyrke, og utviklet samspillet mellom mennesker og maskiner, uttaler BCG-sjefen til Børsen.

Den andre utfordringen er knyttet til at ansatte motiveres av helt andre ting enn de tradisjonelt har vært opptatt av. Tidligere var det en høy lønn og en fin tittel. Ifølge Mai-Britt Poulsen krever det at toppsjefene jobber med HR på en helt annen måte enn de tidligere har gjort. De må kort og godt redefinere hva som motiverer talentene og hvordan disse tiltrekkes.

Bæredyktighet et brennpunkt

Den tredje og siste utfordringen handler om bæredyktighet, og at bedriftene i høyere og høyere grad blir nødt til å ta ansvar for samfunnets bæredyktighet. Det handler ikke lenger bare om å levere et fantastisk finansielt resultat, men det forventes også at man tar samfunnsansvar. Og det er noe toppsjefene må engasjere seg i. Det krever at de vurderer bedriftens visjon i forhold til bæredyktighet, hvilke businesscaser de har, hvilken strategi og hvilke mål de har.

Også den geopolitiske situasjonen, eksempelvis handelskrigen mellom USA og Kina samt en potensiell økonomisk avmatting gir problemer som ligger og ulmer. Poulsen forventer at det blir høyere og høyere krav til at også toppsjefene går inn og aktivt hjelper med til å løse disse situasjonene.

– Dette er også et helt nytt aspekt av en toppsjefs jobb som man også skal venne seg til, avslutter Mai-Britt Poulsen.

Executive Management Programme INSEAD