Digital kompetanse – en ”farlig” mangelvare

Manglende digital kompetanse truer med å bremse den digitale transformasjonen. Et fokus på å oppgradere medarbeidernes kompetanser kan imidlertid snu den negative trenden.

Utdanning på IMD – forståelse for digitalisering og digital ledelse. Du blir i stand til å eksekvere på bedriftens digitale strategi fra dag et.

Topplederne står klar med lommeboken, men mangel på teknologisk kunnskap truer med å bremse den nødvendige digitale transformasjonen. Det viser en fersk undersøkelse fra PwC og Dansk Erhverv basert på svar fra om lag 600 toppledere, skrev Finans.dk i mai måned.

Ifølge undersøkelsen forventer bedriftene å investere betydelig mer i teknologi i år sammenliknet med siste år. Og nesten hver tredje forventer å investere mer enn 20 prosent mer i ny teknologi.

– Riktig mange både store og små bedrifter har fått øynene opp for nødvendigheten av og mulighetene for å investere i ny teknologi og digitale løsninger, og det er derfor innen disse områdene man virkelig øker investeringsbudsjettene sammenliknet med hva man tidligere har investert i, forteller Esben Toft, partner og leder av PwC’s avdeling for Digital, Automation og Data til Finans.dk.

Bekymret for kompetansene

Problemet er imidlertid at det er en voksende bekymring for mangelen på kvalifisert arbeidskraft, og at det er noe som truer bedriftenes utvikling, på både kort og lang sikt.

– Hvis ikke bedriftene klarer å følge med utviklingen, risikerer de å sakke akterut i forhold til deres internasjonale konkurrenter, sier Esben Toft fra PwC til Finans.dk.

De økende problemene med å skaffe arbeidskraft betyr, ifølge undersøkelsen, at flere av toppsjefene etterspør reformer av utdanningssystemet. Hele 69 prosent ser et behov for en utdanningsreform med fullt fokus på digitale kompetanser og digitalt lederskap.

Hele problemstillingen kan ytterligere underbygges av en redegjørelse fra Statsministerens kontor, som viser at Norge ligger bak samtlige skandinaviske land i forhold til digitalisering.

Utdanning adresserer utfordringene

– Det er presis denne utviklingen og dette behovet som gjør at vi nettopp har hatt en omfattende gjennomgang av vår mellomlederutdanning Leadership Acceleration Programme med henblikk på å oppdatere den med den nyeste forskningen og kunnskapen innen digitalisering samt digital ledelse, forteller Steen Buchreitz Jensen, som er programansvarlig for utdanningen i Scandinavian Executive Institute og fortsetter:

– Når vårt neste forløp starter til høsten er det med et stort fokus på digitalisering, som er et emne vi i Scandinavian Executive Institute har utviklet i nært samarbeid med professorene fra IMD Business School. Med en inngående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse er det tanken, at vi gir våre deltakere en kunnskapsinnsprøyting slik at de blir i stand til å eksekvere på bedriftens digitale strategi fra dag et – og agere en viktig sparringspartner for toppledelsen. De kommer hjem med en rekke modeller samt en meget praktisk verktøykasse som kan hjelpe dem med denne jobben, avslutter Steen Buchreitz Jensen.

Søk om opptak her

Digital reise

Ifølge professor og underviser på IMD, John Walsh, vil deltakerne bli presentert for det overordnede helikopterperspektivet, men vil samtidig få mulighet for å dykke ned i de mer praktiske problemstillingene slik at de blir klar til å dra av gårde på deres egne «digitale reise».

– Digitaliseringsemnet på LAP vil blant annet omhandle hvilke krav og forventninger det er til ulike bedrifter og bransjer i forhold til å utnytte de digitale mulighetene – også i forhold til nye, og ikke tidligere kjente markedsmuligheter. Emnet vil dessuten gjennomgå hvilke organisatoriske betingelser, eksempelvis prosesser og strukturer, som bør være på plass for å kunne gjennomføre en vellykket digitalisering, forklarer John Walsh.

Her kan du lese enda mer om det nye digitaliseringsemnet på Leadership Acceleration Programme IMD.

Bestill informasjon her