Dette bør du vite om digitalisering

Digitalisering og digital ledelse er begreper og kompetanser som dagens ambisiøse ledere ikke bør ta for lett på. Hvilke viktige spørsmål bør du stille deg selv, og hvilke teknologier er det viktigst å ha kunnskap om.

Digitalisering, digital ledelse og digitale strategier – kjært barn har mange navn. Uansett er det et fagområde som dagens ledere og toppledere bør forholde seg seriøst til, og forsøke å få en dyp forståelse for.

Målet med digitalisering?

Digitalisering bør imidlertid aldri bli et mål i seg selv. Digitalisering er og blir et middel til å nå bedriftens mål. Uansett om det gjelder produktinnovasjon, erobring av nye markeder, effektivisering av produksjonen eller andre prosesser, så kan digitalisering, automatisering og teknologi ofte hjelpe. Men uansett hva du innfører av ny teknologi i både utvikling, produksjon, administrasjon og så videre, så vil den aldri kunne gjøre jobben for deg alene. Det skal være mennesker bak – og med.

Digitaliseringen skal passe inn i bedriftens overordnede strategi. Den skal gjøre det enklere, billigere og raskere for dere å oppnå de målene dere setter dere. Og viktigst av alt: Den skal tilføre verdi til kundene dine. Det du investerer i digitalisering skal skape en merverdi som kundene dine er villige til å betale for.

Digitalisering på INSEAD-topplederprogram

Digitalisering er en lederoppgave

To ting er viktige å ha i bakhodet når det handler om digitalisering. Digitalisering er en lederoppgave, og digitalisering handler ikke om teknologi – det handler om mennesker.

Det er ikke vanskelig å finne teknologien og de digitale løsningene. Men det er knapphet på, og kamp om, de lederne, spesialistene og medarbeidere som mestrer de digitale løsningene. Og de lederne og medarbeiderne som ser de verdiskapende mulighetene i løsningene, og som samtidig kan og tør eksperimentere med dem og skape nye forretningsmodeller, er enda vanskeligere å finne.

Derfor er det viktig at du utdanner lederne og medarbeiderne i takt med den digitale utviklingen.

Bli en dyktigere digital leder 

Er bedriften klar til digitalisering?

De lederne som blir utdannet til, eller har kompetansene innen digital ledelse og digitalisering, står vanligvis overfor en enorm oppgave. Nemlig den å transformere hele bedriften til å tenke og jobbe på en ny måte. De skal både kunne lede oppover for å påvirke toppledelsen, og nedover for å kunne påvirke medarbeiderne og organisasjonen som helhet.

Den nye teknologien skal utnyttes til å skape verdi for kundene og for bedriften. Og for at det kan lykkes, er du nødt til å skape grobunn for at nye måter å jobbe på kan slå røtter i organisasjonen. Det skal være plass til eksperimenter – og feil, og det i seg selv krever en kulturendring i mange bedrifter.

Det handler ikke om at hele bedriften skal gjøres til et stort laboratorium for digitale eksperimenter, for det er fremdeles en dagligdag som skal fungere, varer som skal produseres og leveres og kunder som skal serviseres. Men en mulighet er å skape interne start-ups som er uavhengige av resten av organisasjonen. De start-ups har egne budsjetter og carte blanche til å eksperimentere med hvordan digitalisering kan understøtte forretningen og dens utvikling. Og til å feile.

Toppleder: Få styr på bedriftens digitalisering

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Ni viktige digitale teknologier

Når man snakker om digitalisering, er det selvsagt snakk om en lang rekke ulike teknologier. Men ofte vil det – på den ene eller andre måten – inneholde noen av følgende ni teknologier som det kan være lurt å ha en grunnleggende forståelse for.

 

  1. Augmented Reality (AR)/Utvidet virkelighet

Det engelske uttrykket Augmented Reality (AR) betyr direkte oversatt forsterket eller utvidet virkelighet. Det er teknologien hvor du ser datamaskingenererte bilder, lyd, symboler eller andre data ovenpå den faktiske virkeligheten. AR er altså en kombinasjon av den virkelige verden og data. Spillet Pokèmon GO fra 2016 er et godt eksempel. Eller IKEAs katalog med tilhørende app hvor man virtuelt kan plassere møblene i sitt eget hjem.

Digitalisering

  1. Virtual/Mixed Reality (VR/MR)/Virtuell/Mikset Virkelighet

Virtual eller Mixed Reality gjør deg til en del av et kunstig univers. Hvor Augmentet Reality trekker ikke-virkelige elementer inn i den virkelige verden, trekker Virtual Reality (VR) noe virkelig (deg) inn i en kunstig verden ved å stenge den virkelige verdens bilder og lyder ute. Det gjør du ved hjelp av VR-briller og vanligvis et sett hodetelefoner. VR blir primært brukt til underholdning, eksempelvis spill og film, men også til mer seriøse formål som for eksempel behandling av fobier.

  1. Blockchain/Blokk-kjede

En blokk-kjede er en type database som konstant blir delt i et nettverk av datamaskiner. Det betyr at alle data ligger på tusenvis av datamaskiner, og derfor er langt mindre sårbare enn hvis de bare lå på ett sted. Hvis man vil hacke en blokk-kjede er man altså oppe imot et nettverk av maskiner.

Det heter en blokk-kjede fordi data blir lagret i en kjede av nye blokker, og når først en blokk er skapt, kan den ikke endres, men bare utbygges med nye blokker. Dermed vil det alltid være mulig å spore utviklingen og endringen. Blokkene blir skapt i et mer eller mindre fast intervall når nettverket har foretatt en rekke beregninger. Derfor kan blokk-kjede eksempelvis brukes til å overføre betalinger direkte mellom to parter i stedet for, som vi kjenner i dag, via en bank eller annen mellommann. Det er her krypto-valutaer slik som Bitcoin kommer inn i bildet.

  1. Machine Learning (ML)/Maskinlæring

Maskinlæring (Machine Learning) (ML) er en teknologi som lar datamaskiner lære å handle som mennesker, og forbedre denne læringen løpende ved konstant å fôre dem med data i form av observasjoner fra den virkelige verden. Man kan si at det tilsvarer å undervise og oppdra et barn som tar den nye kunnskapen til seg, fordøyer den og utlever den via egne handlinger. ML utmynter seg dermed i Artificial Intelligence (AI) som vi kommer tilbake til om litt.

 

  1. Big Data Analytics (BDA)/Stordata-analyse

Big Data Analytics er prosessen med å innsamle, organisere og analysere Big Data, altså store mengder av data. BDA hjelper bedrifter med å forstå tendenser og sammenhenger i store mengder av data og dermed gjøre dataene brukbare. Eksempelvis kan myndighetene bruke DBA til å forutsi det neste terrorangrepet, og bedrifter til å analysere kunnskap om kundene, vaner deres, atferd og så videre.

 

  1. Artificial Intelligence (AI)/Kunstig Intelligens

Machine Learning er prosessen å lære maskiner, eller datamaskiner, å agere som mennesker. Artificial Intelligence (AI) er den intelligensen maskinene oppnår gjennom læringen. Kunstig intelligens, som lar maskinen lære, overveie og beslutte på samme nivå som mennesker. Det er eksempelvis AI som lar smarttelefoner og andre maskiner gjenkjenne ansikter, spille skakk og lar bilen kjøre uten sjåfør. Du kan lese mer om AI eller kunstig intelligens her.

Få styr på bedriftens digitalisering
  1. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) er datamaskiner og andre enheter som er forbunnet via internettet. I tillegg til telefoner, nettbrett og datamaskiner kan det være alt fra biler til kjøkkenutstyr og medisinsk utstyr som for eksempel en hjertemonitor. Dersom en gjenstand kan overvåkes eller styres fra en annen lokasjon er den en del av IoT. Du kan lese mer om IoT her.

  1. Cloud/Skyen

Cloud Computing dekker over programvarer, services og ytelser som kan leveres og benyttes via internettet. Mange programvarer avvikles i dag i skyen, altså fra eksterne servere i stedet for å være installert på hver enkelt datamaskin. Back-up av datamaskiner og nettverk foretas likeledes ofte i skyen.

  1. 3D-Print/3D-skriver

3D-Print er, som navnet sier, utskrift i tre dimensjoner, i motsetning til 2-dimensjonell utskrift med blekk på papir. En 3D-skriver kan bygge alt fra små mekaniske komponenter til et helt hus ved å tilføre materialer som eksempelvis plast, metall, gips eller sement i lag. Prinsippet er det samme som ved 2-dimensjonell utskrift, hvor det du har på dataskjermen overføres til et stykke papir.

Hvor 3D-utskrift hittil hovedsakelig er sett med tradisjonelle materialer, er det en forrykende utvikling i gang med anvendelse av nye materialer. Det gjelder ikke minst organiske materialer som forventes å kunne revolusjonere helsesektoren.

Hvilken lederutdanning passer for deg?