Boost innovasjonsevnen din

Uten innovasjon ender du kanskje opp med å avvikle frem for å utvikle. Se hvilke fire faktorer som er avgjørende for å gjennomsyre hele organisasjonen med en sunn innovasjonskultur.

– Man kan fristes til å spørre om man rent faktisk kan overleve uten innovasjon. Og i den globale konkurransen, som vi alle er en del av, er det min overbevisning at man, hvis ikke man utvikler, faktisk er i ferd med å avvikle, er det klare budskapet fra Annette Otto.

Hun har en markedsføringsøkonomisk bakgrunn, er Senior Vice President i det nordiske IT-selskapet Atea med ansvar for markedsføring, Partner Management samt HR & kommunikasjon og sitter i tillegg i en rekke styrer. Tidligere har hun jobbet med fagene sine i en rekke nordiske bedrifter, herunder blant annet Coop, Velux, Rockwool, Telia og Danish Crown.

Unik topplederutdanning i samarbeid med INSEAD

fire faktorene booster innovasjonsevnen

fire faktorene booster innovasjonsevnen

Annette Otto, SVP, Atea

Innovasjon – disruption eller «løpende forbedringer»?

Ifølge Annette Otto hersker det ofte litt forvirring omkring innovasjon – for innovasjon handler nemlig ikke bare om å fremstille nye, banebrytende og unike produkter.

– Det er faktisk vidt forskjellige tilganger til innovasjon. I den ene enden snakker vi om total disruption, og i den andre enden om «løpende» forbedringer. Og ønsker man også i fremtiden å ha en levedyktig forretning, er man nødt til å ha innovasjon på dagsorden. Det er bare viktig å understreke at innovasjon skal foregå i hele organisasjonen, og ikke bare i en avgrenset avdeling. Man skal tenke bredt, og hele veien rundt – innovasjon skal være en integrert del av kulturen. Det handler om alt fra å forbedre en rutine i kreditor- eller HR-avdelingen til å utvikle nye produkter og re-tenke bedriftens serviceytelser. Derfor skal «alle» i organisasjonen inviteres med på innovasjonsreisen, påpeker hun.

Utvid styrekompetansene dine med Executive Board Programme

Innovasjon – et lederansvar

Selv om «alle» skal være med, fremhever Annette Otto, at ansvaret for å skape en innovasjonskultur uten tvil ligger hos toppledelsen i en bedrift eller organisasjon.

– Toppledelsen kan være «show-stopper» for innovasjon, men den kan på ingen måte drive innovasjonen alene. Innovasjon kommer heller ikke av at enkelte medarbeidere er innovative – det skal løftes i flokk. Toppledelsen skal gå foran som gode eksempler og kontinuerlig være på forkant med å kommunisere at dette er noe det satses på. De skal sørge for å dyrke den innovative tilgangen, kommuniserer formålet hermed, trene, sette mål og belønne, forklarer Atea-sjefen, og fortsetter:

– Det betyr selvsagt ikke at den enkelte medarbeideren ikke også har et ansvar, og kan bidra positivt. Noe av det viktigste her handler om å være nysgjerrig, by inn med nye perspektiver, fjerne seg fra vanetenkning og tørre å bevege seg ut av sin egen komfortsone. Ledelsen og medarbeiderne kan til sammen skape en fruktbar innovasjonskultur med et godt med- og motspill som til syvende og sist driver hele organisasjonens innovasjonsevne.

Avansert styreutdanning på INSEAD for styreledere

Fire faktorer booster innovasjonsevnen

Ifølge Annette Otto er det spesielt fire faktorer som kan bringe en bedrifts eller organisasjons innovasjonsevne opp på et nytt og forbedret nivå:

TRYGT MILØ

Innovasjon er selvsagt en forskjellig størrelse fra bedrift til bedrift, og bransje til bransje. Noen bedrifter har behov for egne «innovasjonsenheter» dersom de er i ferd med å utvikle et spesielt produkt eller en spesiell serviceytelse. Men langt de fleste innovative oppgaver løses i eksisterende organisasjon. I alle tilfeller gjelder det at det er særdeles viktig å få skapt en kultur hvor det er trygghet omkring det å fremlegge nye idéer, hvor man får anerkjennelse for disse og hvor man har lov å gi uttrykk for sin mening. Man skal fremelske et miljø med nysgjerrighet, og man skal kunne utfordre hverandre – uansett nivå, ansiennitet, alder, kjønn og bakgrunn.

SKAP OVERSKUDD

Et godt bilde på når man eksempelvis ikke har overskudd til å «tenke nytt», kunne være en situasjon i butikken kl. 17:30 med to trøtte barn. Det er ikke i denne situasjonen at man kommer på en ny og innovativ middagsrett. Skal man i arbeidsmessig henseende være innovativ, krever det på samme vis plass og overskudd. Man skal gi medarbeiderne tid til å stille spørsmål ved dagens rutiner. Gi dem pauser, og mulighet for mentale pusterom, ellers blir det som i butikken.

DYRK DIVERSITETEN

Som utgangspunkt «leker like barn best». Det motsatte er imidlertid tilfellet når vi snakker om innovasjonsevne. Jo flere ulike perspektiver, idéer og «uenigheter» vi får, jo bedre. Ledelsen skal skape rommelighet og respekt for forskjeller – uansett om det handler om alder, kjønn, utdanning, nasjonalitet eller andre faktorer.

FINN INSPIRASJON

Når det dreier seg om innovasjon, er det essensielt at man finner inspirasjon utefra. Man kan ikke utelukkende finne inspirasjon «innefra». Det kan være å la seg inspirere av kundens behov – forstå tingene fra deres vinkel, og kanskje besøke andre bransjer og industrier, og se hvordan de gjør. Invitere nye profiler inn i organisasjonen sin, og være nysgjerrig på hva som skjer andre steder. Delta i utdanningsprogrammer for å oppdater seg selv – eller lese fagbøker. Kort og godt: Være åpen og oppsøke tendenser fra utsiden.

Lær mer om innovasjon på topplederutdanningen INSEAD

God grobunn for innovasjon i Skandinavia

Ifølge Annette Otto vil innovasjonstankegangen bare bli viktigere og viktigere i fremtidens samfunn. Hun fremhever blant annet Covid19-situasjonen, og hvordan den har vist hvor raskt ting foregår. Våre samfunn er transparente, og internasjonalt er vi mye mer sammenbundet enn vi var tidligere. Det forårsaker også noen skjerpede internasjonale konkurranseforhold.

– De skandinaviske land er gode steder å dyrke innovasjon. Vi har et skolesystem som oppfordrer til å tenke selv, og vi blir trent i å jobbe med innovasjon – eksempelvis kan man i dag velge et desidert innovasjonsspor på gymnaset og på utdanningsinstitusjoner. Vi har helt klart et bra utgangspunkt i vår del av verden – men det må ikke bli en sovepute, avslutter Atea-sjefen.

Innovasjon med INSEAD