En cocktail til suksessfull strategieksekvering

Hva kan det nye utdanningsprogrammet Leading Strategic Change gjøre for dine strategieksekverings- og transformasjonsprosesser? Hør programdirektørens erfaringer og anbefalinger her.

Leading Strategic Change INSEAD gir leder og toppledere verktøy og inspirasjon slik at de blir i stand til å håndtere tunge strategieksekveringsprosesser og transformasjonsprosjekter.

Bestill materiale

Masterclass i Skandinavia

For kort tid siden besøkte programdirektøren for det nye utdanningsprogrammet, INSEAD-professor Daniel Simonovich, Skandinavia i forbindelse med en masterclass i Executive Forum. I den forbindelsen fikk vi en prat med ham om innholdet i og målgruppen for det nye programmet.

Lær suksessfull strategieksekvering

– Egentlig skal du bare ta tittelen «Leading Strategic Change» for å forstå hva programmet handler om. Nemlig lederskap, strategi og endring. Disse tre elementene er i høy grad forbundet. Og i siste ende har de betydning for hvordan man får endringene til å skje. I starten av programmet har vi fokus på de «harde» sidene ved eksekvering. Men etter hvert i forløpet vil vi dykke dypere ned i de mer utfordrende sidene som ledere står overfor, de «myke» sidene. Hvordan håndterer jeg og forstår min organisasjons bedriftskultur. Hvordan sørger jeg for at det er nok energi og emosjonell kapasitet i medarbeiderbasen til å få «tingene til å skje»? Kort fortalt er programmet en cocktail av elementer som er nødvendige for å få din strategi eller din plan til å lykkes i virkeligheten, forklarer Daniel Simonovich.

Via det fem dager lange forløpet på INSEAD i Frankrike vil deltakerne få tilført en lang rekke metoder og verktøy. Det kan i siste ende hjelpe dem med å implementere de kompliserte prosessene. Programmet byr på en høy grad av interaksjon som gir rik mulighet til å sparre med andre. Blant annet professorene på INSEAD samt de øvrige lederne og topplederne som deltar i programmet.

– Målgruppen for Leading Strategic Change er selvsagt toppledere og direktører. Men også alle dem som har fått som oppgave å lede strategiske endringer. De som har den rollen som jeg gjerne betegner som en «endringsagent» eller en «endringsaktivist». Programmet er for alle dem som føler byrden på skuldrene sine i forhold til å være viktige bidragsytere med henblikk på organisasjonsendringer, avslutter INSEAD-professoren.

LES MYE MER OM LEADING STRATEGIC CHANGE HER