Lederutdanning for toppledere – En kunnskapsreise av de sjeldne

Klassisk MBA eller Executive Management Programme INSEAD?

Stephan Pors Knudsen vurderte en klassisk MBA da han hadde behov for å oppdatere seg selv og bedriften sin på ledelse, innovasjon og strategi, men er glad for at han endte opp med å velge Executive Management Programme – en lederutdanning for toppledere på INSEAD.

Lederutdanning for toppledere

Stephan Pors Knudsen har nettopp avsluttet på Scandinavian Executive Institutes topplederutdanning, Executive Management Programme (EMP). Siden 2012 har han vært CEO i OPENING A/S, et partnerdrevet full-service reklamebyrå med fokus på matvarebransjen.

Det har gått raskt i reklamebyrået de senere årene. Veksten har vært veldig bra, både i forhold til omsetning, antall medarbeidere og bunnlinjen. Og det krever selvsagt sin «mann» å følge bedriften godt og trygt gjennom en så omfattende utvikling – ikke minst fordi man fremover venter enda en dobling i antallet av medarbeidere.

– Jeg holdt på å ende opp med den «klassiske» versjonen – å ta en full MBA. Men konkluderte heldigvis med at det ville bli for omfattende og tidskrevende i forhold til min rolle som CEO.

En tur opp i «helikopteret»

Gjennom en periode hadde jeg vært i kontakt med Scandinavian Executive Institute, og jeg ble etter hvert klar over at NÅ måtte jeg ta det endelige steget. Min organisasjon hadde gått gjennom store endringer på grunn av den sterke veksten de senere årene, og jeg hadde behov for å få oppdatert min faglige kunnskap og bli kjent med ny. Jeg ville gjerne ta en tur opp i «helikopteret», og se bedriften min ovenfra med nye øyne. Jeg hadde kort og godt behov for en kunnskaps-innsprøytning, forteller Stephan Pors Knudsen.

Les mer om Executive Management Programme INSEAD
Lederutdanning for toppledere

Stephan Pors Knudsen, CEO, Opening A/S

Felles stammespråk

Reklamebyrådirektøren valgte å delta på Executive Management Programme sammen med en direktørkollega. Og det har vært en opplevelse han ikke angrer på.

– Jeg kan bare understreke viktigheten av å dra flere av gårde samtidig. For når man deltar i et slik forløp, så kommer man hjem litt «tent av den hellige ilden». Og i den forbindelsen er det usannsynlig viktig å være flere til å «overbevise» de andre i organisasjonen, og implementer de tingene man har lært. For oss har det vært eminent, for ikke bare er vi to som har fått nye begreper, modeller og teorier inn under huden, men vi er også to som kan bidra til at vi virkelig får et utbytte av det vi har lært. Vi kan diskutere tingene, sparre sammen og har i aller høyeste grad fått et felles stammespråk som vi kan lære videre til de andre i organisasjonen, sier han og fortsetter:

– Hele forløpet har faktisk også resultert i at vi kraftig overveier å sende en del av våre operasjonelle ledere av gårde på Leadership Acceleration Programme (mellomlederprogrammet til Scandinavian Executive Institute). Disse lederne sitter naturligvis ikke med det tyngre strategiarbeidet, men det er dem som skal være i stand til å eksekvere på strategien. De skal forstå de begrepene og modellene vi benytter – og være i stand til å sparre med toppledergruppen.

Executive Management Programme INSEAD – programinnhold

Bensin på organisasjonen

Et av motivene for Stephan Pors Knudsen i forhold til å gå i gang med en topplederutdanning har i høy grad vært betinget av ønsket om hele tiden å gjøre det «bedre», sette seg noen mål og etterstrebe en kontinuerlig utvikling av OPENING.

– Vi er et kunnskapsbyrå, og det betyr at vi konstant er på forkant med kunnskap, innsikt og de nyeste tendensene. Det ligger i vårt DNA, og alle våre kunder skal oppleve at de får den seneste og mest relevante kunnskapen, slik at vi sammen kan «verdiladde» bedriften deres. Og derfor er det helt essensielt for meg at vi blant annet holder oss oppdatert innen ledelse, strategi og innovasjon, forklarer han.

Digitale strategier, Blue Ocean og innovasjonsstrategier er bare noen av de emnene som EMP-deltakerne foreløpig har vært gjennom i løpet av utdanningens første to moduler.

– Forløpet har i høy grad styrket meg og rustet meg til å håndtere de utfordringene vi står med, eksempelvis i forhold til noen ledelsesdilemmaer. Jeg har fått en masse kunnskap med hjem, både på det faglige og det personlige planet. Og så er jeg utrolig imponert over det set-up vi er blitt møtt med, både i Danmark og på INSEAD i Frankrike. Forløpet passer veldig godt inn i hverdagen min, hvor jeg totalt skal bruke 12 dager, fordelt på tre moduler samt noen aftener på forberedelse. 12 dager – det kan man godt avsette, hvis man ønsker å utvikle seg og lære noe nytt. Forløpet har i alle fall vært bensin på organisasjonen min, og bidratt til at vi er klar til «neste steg», konkluderer reklamebyrådirektøren.

Søknad – Påmelding

Medrivende undervisere

Stephan Pors Knudsen fremhever dessuten kombinasjonen mellom teori og praksis på topplederutdanningen som et positivt element.

– På den første modulen i Danmark møtte vi noen helt fantastiske undervisere hvor man virkelig hadde opplevelsen av å bli «revet med». Her ble vi blant annet presentert for en rekke håndgripelige og praktiske caser som var veldig brukbare. Foreleserne på INSEAD er også eminente, men de var litt mer fokuserte på de teoretiske aspektene – på den gode måten. Det gir en god kombinasjon, for vi kommer både hjem med en teoretisk bagasje, men i aller høyeste grad også en rekke konkrete og praktiske modeller og verktøy som kan brukes direkte i vår arbeidshverdag – noe vi faktisk allerede har gjort, sier Stephan og fortsetter:

– Og så gleder jeg meg selvsagt til modul 3 på INSEAD i juni, hvor jeg forventer at vi får slått en «krølle» på hele utdanningsforløpet.

Søknad – Påmelding