Internasjonal lederutdanning

– En ledelsesmessig læringsreise

35 danske og norske avsluttet i 2019 Leadership Acceleration Programme IMD, en internasjonal lederutdanning. De kom hjem til bedriftene sine med en litt ”tyngre” verktøykasse enn de dro av gårde med.

Hans Fjellanger, som er Business Development Director i IKM Subsea AS, et privateid oljeserviceselskap i Stavanger som er en del av IKM Gruppen med totalt 2.500 ansatte, har avsluttet Leadership Acceleration Programme IMD – en internasjonal lederutdanning. Det samme gjelder for Kristin Ladim som er teamleder og seniorkonsulent i Devoteam Fornebu Consulting, et av Norges ledende konsulentselskaper innen ledelse og forretningsrådgivning.

Leadership Acceleration Programme

Lederutdanning med internasjonalt preg

Internasjonal lederutdanning gir nye impulser og inspirasjon

Begge er en del av gruppen på totalt 35 norske og danske deltakere som i januar 2019 kunne tilføye Scandinavian Executive Institutes lederutdanning, Leadership Acceleration Programme IMD, til CV’ene sine.

– Jeg var på jakt etter en internasjonal lederutdanning. Da jeg ble kjent med dette programmet, traff det mine behov veldig godt. Jeg så det som en stor fordel å treffe folk fra andre bransjer og bedrifter, og få tilført nye impulser, tanker og inspirasjon omkring ledelse samt strategi- og markedsarbeid, forteller Hans Fjellanger.

For Kristin Ladim var behovet for ny læring knyttet til de to rollene hun har internt i bedriften sin.

– Jeg har lederansvar internt. Samtidig er jeg ute hos kunder hvor jeg bistår i deres utviklings- og endringsprosjekter som berører både strategi, innovasjon og digitalisering. Derfor ønsket jeg meg et utdanningsprogram som kunne gi meg et faglig løft på ledelsesperspektiver generelt, men også i tilknytning til disse fagområdene, forteller Kristin Ladim.

Leadership Acceleration Programme

Lederutdanning med internasjonalt preg

Reflekterte deltakere

Begge deltakere opplevde både programmet som veldig positivt og profesjonelt, og hadde i tillegg god nytte av de andre deltakerne.

– Det var uten tvil et høyt nivå på underviserne og de materialene vi ble presentert for. Dessuten var det mange flinke deltakere, noe som er meget motiverende. Noe av det jeg satte størst pris på med programmet var det å få jobbe med relevante caser som gav meg en praktisk anvendelighet i forhold til min egen jobbsituasjon, sier Hans Fjellanger, og Ladim supplerer:

– De andre deltakerne hadde en variert bakgrunn og erfaring som fungerte veldig bra. Det ga mange ulike perspektiver i casearbeid og diskusjoner. Hele programmet var veltilrettelagt og profesjonelt, sier hun og fortsetter:

– Det faglige nivået på professorene og foreleserne var generelt veldig bra. Tiden som var satt av til casearbeid, refleksjoner og diskusjoner var svært nyttige. Det er en god måte å få faget og stoffet til å «feste seg». Utbyttet har absolutt vært bra for meg – både på det personlige, ledelsesmessige og rent faglige planet.

Leadership Acceleration Programme

Internasjonal lederutdanning: En kontinuerlig reise

Fjellanger påpeker at utdanning og læring er en prosess som ikke nødvendigvis «slutter» på noe tidspunkt.

– Det er en kontinuerlig reise, men alt i alt har jeg absolutt fått høyere kompetanse i forhold til både ledelse samt markeds- og strategiarbeid. Jeg har fått nye innputt og moderne verktøy som jeg kan anvende direkte i min arbeidshverdag. I tillegg har jeg fått et verdifullt nettverk med likesinnede å sparre med, avslutter Hans Fjellanger.

Seniorkonsulenten i Devoteam Fornebu Consulting føler også at hun kommer hjem med ny og viktig læring.

– Noe av det som har vært den aller viktigste læringen for meg på dette programmet handler om «Customer Experience», og det å skape verdi for kunden, noe som krever nitidig arbeid rundt markeds- og kundeinnsikt. Og at det å legge til rette for økt innovasjonstakt og evne til å agere på endringer i omverdenen krever en helt annen form for ledelse enn det å lede «daglig drift». Avslutningsvis var det interessant og nyttig å få kunnskap om og innsikt i hvilke nøkkelegenskaper hos ledere som kommer til å bli helt essensielle i fremtiden. Kort fortalt kommer jeg hjem med en bagasje som blir verdifull for meg fremover, avslutter Kristin Ladim.