Få suksess med digital transformasjon

Sett av 16. september hvor INSEAD-professor Andrew Shipilov kommer til Oslo og avholder masterclass. Her får du et viktig innblikk i hvordan du oppnår suksess med digital transformasjon gjennom plattformer, partnerskap og økosystemer.

Har bedriften eller organisasjonen din 100 prosent styr på digital transformasjon? Hvis det er tilfellet, trenger du ikke å lese videre …

Men hører du til den andre gruppen, hvor størsteparten befinner seg, så vil du kanskje kjenne deg igjen i følgende spørsmål fra en senior VP i et internasjonalt selskap: «Vi har et dusin komiteer omkring digital transformasjon, vi har digitale transformasjonsinitiativer og det er full fart på hele vår digitale transformasjon. Men er det noen som kan forklare meg hva digital transformasjon egentlig betyr?»

Ifølge Andrew Shipilov handler det ganske enkelt om å tilpasse organisasjonens strategi til å innfange de mulighetene som de nye digitale teknologiene byr på. Sagt på enkel vis. Og det er nettopp det masterclassen den 16. september i Oslo handler om: Å hjelpe bedrifter med å forstå de grunnleggende elementene i digital transformasjon. Og ikke minst: hvordan man eksekverer på disse.

Utdanning – digital transformation – Executive Management Programme INSEAD

Myter og virkelighet

I masterclassen vil Andrew Shipilov hjelpe deltakerne med å skille mellom myter og virkelighet innen dette fagfeltet. Realiteten er nemlig er at det er blitt stadig vanskeligere for bedrifter og organisasjoner å håndtere disse digitale transformasjonsprosjektene. For vi lever i en verden med kontinuerlige og hastige endringer.

Sammen med deltakerne vil han utforske hvordan et rammeverk for disruption kan hjelpe til med å forstå digital transformasjon i konvensjonelle bedrifter. Dernest vil han gi deltakerne innsikt i hvordan de kan transformere organisasjonene sine ved å konvertere nåværende produkter til den digitale plattformen.

Avslutningsvis vil INSEAD-professoren gi ett innblikk i hvordan bedrifter og organisasjoner kan utnytte partnerskap og økosystemer med henblikk på å forvandle seg og finne nye markeder. De tre søylene i digital transformasjon: plattformer, partnerskap og økosystemer kan nemlig hjelpe bedrifter med å utvikle nødvendige handlingsplaner. Det vil i siste ende gjøre at de blir i stand til å utnytte de mulighetene som ligger i den nye teknologien.

Program – Executive Management Programme INSEAD

Om professoren

Andrew Shipilov er INSEAD-professor og en anerkjent internasjonal ekspert innen innovasjon og samarbeid. Hans forskningsarbeid fokuserer på hvordan bedrifter kan forvandle forretningsmodellene sine gjennom tre tin. Nemlig partnerskap, hvordan økosystemer kan fremme digital transformasjon og hvordan bedrifter effektivt kan integrere digitale teknologier i forretningsmodellene sine.

Shipilov er dessuten flerårig vinner av Executive Education-undervisningspriser på INSEAD. Du kan lese mer om ham her.

Ved påmelding før den 1. april er prisen for masterclassen 500 euro. Ved senere påmelding er prisen 610 euro.