Hva er god ledelse?

– Utfordringer og perspektiver for den moderne lederen.

God ledelse er det som enhver leder streber etter, alle medarbeidere ønsker og bedriften kommer lengst med. Men hva er god ledelse, og hvordan blir man en god leder? Her kan du få innputt om god ledelse, og hva du skal overveie dersom du vil være den beste lederen for medarbeiderne dine og din bedrift.

 

  • Den gode lederen investerer i seg selv.
  • God ledelser henger uløselig sammen med personlig utvikling.
  • Den gode lederen går forrest og viser veien.
  • God ledelse handler om strategi og innovasjon.
  • Den gode lederen ser sin ledelsesoppgave i et endringsperspektiv.
  • Den gode lederen søker hjelp og innputt utefra.

Hva er god ledelse?

Det finnes mange skoler innen ledelse som alle har en rekke bud på hva god ledelse og den gode lederen er. Noen steder handler god ledelse om den økonomiske bunnlinjen, om å være markedsledende og om å øke salget. De fleste bedriftene er imidlertid klar over at den gode ledelsen i dag ikke utelukkende er et spørsmål om profitt og makt. Det skal mere til, og mange mener at i en moderne bedrift henger den gode ledelsen uløselig sammen med lederen selv. Og den gode ledelsen fra den gode lederen skaper vekst.

God ledelse starter med lederen

Den gode lederen er klar over at det skal personlig utvikling til for å være en god leder. Den gode lederen investerer i seg selv, og setter seg selv, verdiene sine og sine styrker og svakheter på spill. Derfor krevet det mye av en leder, og det kan være oppslitende å sette seg selv på høykant hele tiden.

Den gode lederen har behov for verktøy til å utvikle seg selv, og bruke seg selv konstruktivt i sitt arbeid. På den måten kan den gode lederen skape verdi om seg selv, og om bedriften, slik at alle jobber sammen om å nå det samme resultatet.

Walk the walk

I tillegg starter god ledelse med at du som leder går forrest. Det er med garanti ingen medarbeider som vil følge deg, hvis ikke du selv går forrest med det gode eksempelet. Ledelse handler ikke om å dirigere noen mennesker fra et sted til et annet, men om å gå forrest så de kan se hvor de skal gå.

God ledelse handler også om kommunikasjon – ledelseskommunikasjon avgjør nemlig bedriftens suksess.

Topplederprogrammet Executive Management Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Strategi, innovasjon og lederskap

Den gode lederen har i dag en rekke utfordringer som følge av det moderne samfunnet, den globale verden og de mange mulighetene som markedet tilbyr. Den gode lederen skal kunne navigere i dette, og skal være klar over hvordan man utformer en strategi for bedriften, og ikke minst hvordan man fører den ut i livet og eksekverer på strategien.

Markedets utforming og bedriftenes vilkår krever at det tenkes i innovasjon og innovative løsninger på utfordringer. Det betyr at lederen skal tenke nytt, og utfordre sine egne tanker og idéer. Det kan være en utfordring å lage nye tiltak – for vi liker best det som vanligvis skjer. Den gode lederen må derfor ikke være redd for å tenke ut av boksen for å skape nytt og innovere.

Ledelse er endring

Det er gode grunner til ikke bare å gjøre som man pleier. Den gode ledelsen er ikke statisk, og en bedrift bør ikke gå i stå, men skal være i bevegelse. Ledelse dreier seg om retning, og implementering av strategi betyr at man skisserer en vei for bedriften. God ledelse er dypt forankret og fundert i handling og endring. Den gode lederen forstår å utfordre den nåværende situasjonen, slik at gode egenskaper og verdier styrkes, og at de knapp så konstruktive og effektive forlates. Å se sin lederoppgave som en endringsprosess krever redskaper som kan sette retning og mål i en foranderlig virkelighet. Det krever sin leder.

Les også: God ledelse i krisetid

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

Lederen kan flytte fjell, men ikke alene

Den gode lederen er en som kan endre på noen og noe. Lederen skal kunne flytte mennesker, både medarbeidere og kunder, og endre markedene. Det krever derfor mye av lederens kommunikasjonsmessige evner å utføre god ledelse, fordi fysiske ting skal flyttes med ord og abstrakte handlinger. Derfor skal den gode lederen fokusere på kommunikasjonen, både internt og eksternt.

Det er de færreste lederne som kan jobbe med kommunikasjon og personlig utvikling aleine, så derfor skal du sørge for at du har et nettverk, eller at du får innputt og utdanning utefra. De fleste menneskene har vanskelig for å se seg selv utefra, og gode ledelsesverktøy og redskaper kan være vanskelige å tilegne seg gjennom bøker eller artikler på nettet. Sørg derfor for å få hjelp utefra, slik at du ikke står aleine.

Se innholdet topplederprogrammet på INSEAD

Bli bedre til god ledelse

Hos Scandinavian Executive Institute kjenner vi ledere, og vi har en holdning til hva god ledelse er. Det er derfor vi samarbeider med en av verdens ledende business-skoler, INSEAD, slik at vi kan tilby våre kunder den beste lederutdanningen vi kan forestille oss. Det har vi gjort siden 2007, og vi opplever at deltakerne er svært fornøyde – og vi tror på at vi i samarbeid med INSEAD bidrar til den gode ledelsen i hele Skandinavia.

Våre utdanninger konsentrerer seg blant annet om lederskap, og den personlige utviklingen som skal til for å bli den gode lederen. Samtidig handler våre utdanninger om å gi deg verktøy og redskaper innen strategi, digitalisering og innovasjon. Det er for oss oppskriften på god ledelse.

Se alle executive-programmer her