Ledelseskommunikasjonen avgjør bedriftens suksess

God ledelseskommunikasjon er en leders aller viktigste verktøy, og dermed en helt avgjørende kompetanse med henblikk på å få toppmotiverte medarbeidere og drive en suksessfull organisasjon.

Selve begrepet ledelseskommunikasjon kan kanskje virke litt «flytende» – for hva er det grunnleggende for en størrelse? Og er det kanskje ikke mer omfattende enn mange ledere går rundt og tror?

– Helt konkret er ledelseskommunikasjon den samlede paletten av virkemidler og verktøy som en organisasjon eller ledelse kan anvende. Fra mitt perspektiv handler ledelseskommunikasjon grunnleggende om å flytte mennesker og oppfattelser – både internt og eksternt – og gjøre det effektivt, forklarer Jesper Klit som er direktør i Jesper Klit & Partners og tilføyer:

– Overordnet er ledelseskommunikasjon en helt avgjørende kompetanse med henblikk på å oppnå motiverte medarbeidere, og drive en suksessfull organisasjon. For meg å se er kommunikasjon lederens viktigste verktøy til å håndtere relasjoner, skape endringer, sette retning, inspirere, motivere og komme i mål med forretningsmessige resultater

Les også: Slik håndterer du ledelseskommunikasjon i krisetider 

Attraktivt topplederprogram i samarbeid med INSEAD

«Ikke-kommunikasjon» finnes ikke

God ledelseskommunikasjon innbefatter mange ulike elementer og kompetanser, og rekker dermed langt utover den enkeltstående, planlagte kommunikasjonshandlingen. Sagt med en klisje handler det altså om mye mer enn en leders evne til å stille seg opp på «talerstolen».

– God ledelseskommunikasjon gjennomsyrer hele organisasjonen. Det relaterer seg til måten vi omgås på, hvordan vi skriver til hverandre, snakker til hverandre, holder møter samt interagerer med interne og eksterne stakeholders. Ledelseskommunikasjonen har en direkte og nær forbindelse til hele organisasjonens samlede kommunikasjonsavtrykk, sier kommunikasjonseksperten.

Ifølge Jesper Klit skal en leder være helt skarp på at det ikke er noe som heter «ikke-kommunikasjon». En leder kan ikke skrive en e-post, delta i et møte, en forhandling eller gå gjennom et lokale UTEN å kommunisere.

– Dette er et meget viktig poeng som kommunikasjonssterke ledere forstår – selvsagt uten å være narsissister. De er nemlig særdeles oppmerksomme på egen kommunikasjonsstil og dyktige til å håndtere og tilpasse denne. Det handler blant annet om kroppsspråk, energi, øyenkontakt, antrekk, utstråling og evnen til å motivere andre. Og samlet skaper dette viktige konkurransemessige fordeler – eller det direkte motsatte. Effektive ledere klarer å tenke kommunikasjonsinnsatsen inn i samtlige forretningsprosesser, helt ut til frontpersonal og opp i øverste toppledelse, sier han.

De beste ledelseskommunikatorer har «fans»

God ledelseskommunikasjon kan uten tvil bidra til å skape mening, motivasjon og gode relasjoner i en bedrift eller organisasjon.

– På mange måter kan man sammenlikne ledere i dagens kunnskapstunge bedrifter (noe de fleste er) med politikere. De har fått et «licence to lead» fra deres medarbeidere, forstått på den måten at de uten støtte fra deres medarbeidere ville miste retten til å lede dem. Medarbeiderne «velger» dem på samme måte som man velger en politiker. I den konteksten er ledelseskommunikasjon et viktig og maktfullt verktøy for ledere til å håndtere relasjoner, inspirere, sikre sig oppbakking – eller kanskje til og med begeistring blant medarbeiderne sine. De beste ledelseskommunikatorer har for øvrig ikke medarbeidere: De har fans! Er du som leder kommet så langt er det bare å gratulere stort …

Les også: Lederutfordringer i en koronatid 

LEDELSESKOMMUNIKASJON I FOKUS PÅ TOPPLEDERPROGRAM

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Ledelseskommunikasjon på den «sure» måten

På den andre siden: Hvilke konsekvenser har det dersom ledelseskommunikasjonen i en bedrift eller organisasjon er mangelfull, dårlig, svak, rigid, aggressiv og preget av dårlig tillit? Noe de fleste av oss nok fra tid til annen har opplevd eksempler på i løpet av arbeidslivet.

– Det er en mengde av forskning som viser hva vi godt vet i forveien: Lukkede, gammeldags, «topp-down»-organisasjoner med mangelfull og dårlig kommunikasjon vil alt annet like resultere i misnøye, mangel på arbeidsglede, dårligere produktivitet og i siste ende: en dårligere bunnlinje, påpeker Jesper Klit.

– For å sitere multimilliardæren og investeringsguruen Warren Buffet: «Dersom du ikke klarer å kommunisere, tilsvarer det å blunke med det ene øyet til en jente i et mørkt rom. Det skjer ingenting. Du kan være den klokeste personen i verden, men du er nødt til å være i stand til å «sende denne meldingen» til andre. Og den «sende-måten» er kommunikasjon …»

En positiv og friksjonsfri ledelseskommunikasjon er og blir en ledelsesoppgave – selv om medarbeiderne og den øvrige organisasjonen selvsagt også har et ansvar for å sikre at man kommuniserer ordentlig og effektivt med hverandre.

– Det starter uten tvil på toppen. Min erfaring gjennom mange år som kommunikasjonsrådgiver tilsier at kommunikasjon og interaksjonen fungerer best i de organisasjonene hvor toppledelsen selv er effektive kommunikatorer, og forstår å gjøre kommunikasjonen til en integrert del av samtlige bedriftens forretningsprosesser. Kommunikasjonen skal settes på dagsorden og så skal man løpende evaluere innsatsen. Skarpe ledelseskommunikatorer skjønner at atferd skaper atferd.

Les mer om innholdet i INSEAD-topplederprogram

Kommunikasjonsmessige kompetanser kan utvikles

Har man som leder ambisjoner om å bli en bedre kommunikator, er det heldigvis ikke utelukkende en egenskap man er født med. Det er mulig å utvikle seg og flytte grenser.

– Ledere skal starte med seg selv. Selvinnsikt er nøkkelen til å utvikle sine kommunikasjonskompetanser. Jo bedre du som leder forstår deg selv, jo bedre muligheter har du for å skru opp for den «knappen» som virker – og ned for den som ikke fungerer optimalt, sier Jesper Klit, før han avslutter:

– Som leder er det ditt ansvar at du er rustet til å være en moderne og effektiv kommunikator. For noen er dette mer naturlig enn for andre. Men det er viktig å huske på at det er en kompetanse som både kan læres og skjerpes. Utdanning og deltakelse i nettverk som gir ny inspirasjon, metoder og verktøy er en god måte å holde seg oppdatert på og lære nye ting. De beste ledelseskommunikatorene nøyes ikke med å spille kamp, de trener også …

LÆR MER AV JESPER KLIT