Ledelseskommunikasjon i krisetid

Hordan bør ledere kommunisere for å komme best mulig gjennom krisen?  

LEDELSESKOMMUNIKASJON: Den pågående Covid19-krisen har noen helt overordnede implikasjoner for hvordan ledere bør kommunisere til interne og eksterne interessenter for å komme best mulig gjennom krisen. Er du klar til å påta deg rollen som CST (Chief Storyteller)?

Den nåværende Covid19-krisen har uante konsekvenser for så mange aspekter i vårt liv – på både det personlige og profesjonelle nivået – at det kan være vanskelig å holde fokus og bevare overblikket. Men det er et konkret «verktøy» som uten tvil har en betydelig effekt når det dreier seg om å håndtere situasjonen best mulig. Det handler om hvordan du som leder kommuniserer – altså din ledelseskommunkasjon. Jo bedre ledere er i stand til å formidle de viktigste budskapene på en tydelig, effektiv og ordentlig måte til både interne og eksterne interessenter, jo bedre vil det sannsynligvis gå både dem og deres bedrifter i fremtiden.

Vi har bedt kommunikasjonsekspert Jesper Klit, som også underviser i strategisk kommunikasjon på både topplederprogrammet Executive Management Programme og lederprogrammet Leadership Acceleration Programme, om å gi sine beste råd til hvordan man best mulig takler sin kommunikasjonsmessige rolle i en krisetid.

Executive Management Programme – topplederutvikling på høyeste nivå

ledelseskommunikasjon i krisetider

Kriseledelse skal forberedes – Ledelseskommunikasjon i krisetid – få gode råd her

Jesper Klit

Kommunikasjonsekspert Jesper Klit

Vær rask – og gjenta deg selv

– Regel nummer en i enhver krisesituasjon er at du som leder bør kommunisere raskt og regelmessig til samtlige dine interessenter med henblikk på å sette dagsordenen. Rask kommunikasjon viser at du som leder er i kontroll, og at du er på oppgaven, uttaler Jesper Klit, direktør i Jesper Klit & Partners.

Ifølge kommunikasjonseksperten bør man forsøke å glemme sine altfor store krav til perfeksjon – for det er ikke en luksus man kan tillate seg i et krisesenario.

– Det er helt greit at du ikke har alle svarene. I stedet bør du involvere medarbeiderne og andre primære interessenter i prosessen og overveielsene dine. Vær åpen om det dere som ledelse enda ikke har svaret på. Og så er det en god idé at du gjentar de viktigste budskapene dine igjen og igjen: Når det er følelsesmessige konnotasjoner bunnet til kommunikasjonen, noe det per definisjon er i en krise – og spesielt når krisen handler om liv og død, potensiell konkurs og arbeidsløshet, tar vår evne til å lytte ofte et skarpt dykk sydover. Gjenta derfor dine bærende budskaper igjen og igjen – og gjerne fra ulike vinkler.

Leadership Acceleration Programme IMD – bli en bedre leder

Ledelseskommunikasjon: Lag en krisekommunikasjonsplan

Jesper Klit ser Covid-19-krisen som «alle krisers moder». Det er nemlig snakk om en dobbeltkrise. Vi kjemper på den ene siden med en helsemessig krise, og på den andre siden med en derav følgende økonomisk krise.

– Vær oppmerksom på, og det gjelder selvsagt også i krisetider, at ulike interessenter naturligvis har ulike kommunikasjonsmessige behov. Legg derfor en enkel krisekommunikasjonsplan for hver av bedriftens viktigste interessenter – og tilpass planen løpende. Krisekommunikasjon er per definisjon en dynamisk størrelse. Og så er det viktig å forstå at det stort sett er umulig å «over-kommunisere» i en krisesituasjon. Et særdeles viktig poeng er imidlertid at ledelser bør være forsiktige med å love for mye tidlig i kommunikasjonen. Også i krisetider er det bedre å overraske positivt – fremfor å skuffe medarbeidere og andre viktige interessenter. Man bør ikke love noe som man allikevel ikke klarte å holde, påpeker han.

Skap varig endring med Leading Strategic Change

Forsiden av medaljen

På den lange banen kan det heldigvis også oppstå noen positive konsekvenser av en ellers meget usikker og problematisk situasjon. En av disse handler om at mange bedrifter har lært noen nye og effektive kommunikasjonsmetoder – utlukkende fordi det har vært tvingende nødvendig.

– Hvem har ledet den digitale transformasjonen i deres bedrift? Er det, A: CEO, B: CTO eller C: COVID-19? Jeg gjetter på at svaret for en del bedrifter er C. Og det er det ikke noe galt i. Hvis det er kommet noe godt ut av Corona-krisen er det at vi alle har fått øynene opp for de mange mulighetene det ligger i å jobbe og samarbeide via digitale medier og plattformer. Og det er mitt inntrykk at ikke minst C-gruppen har fått en aha-opplevelse i et omfang som gjør at hjemmearbeidet og digitale samarbeidsløsninger fremover vil revolusjonere dem måten vi samarbeider, reise og møtes på, sier Jesper Klit.

Han tror i tillegg at den pågående krisen kan åpne opp for nye, kreative løsninger for dagens bedrifter som må finne alternative veier når de gjengse er stengte.

Nye, levedyktige bedrifter og løsninger

– Barack Obamas tidligere stabssjef, Rahm Emanuel, ble under finanskrisen beryktet for å uttale: «Man skal aldri la en god krise gå til spille…». Jeg er helt enig med Emanuel. Dersom man forstår hans utsagn som en sjanse for å gjøre ting man aldri hadde overveid, eller hadde trodd var mulige. En krise – uansett hvor hardt den slår akkurat nå – kan dersom den blir håndtert riktig, åpne opp for uante kreative sluser. Med Corona-krisen er det nettopp nå en masse bedrifter som – tvunget av omstendighetene – eksperimenterer med nye forretningsmodeller, organisasjonsformer og services. Det vil det på den lange banen komme nye, levedyktige bedrifter og løsninger ut av.

Få unik kunnskap og inspirasjon til å utvikle lederrollen din

Lær av krisen

At en krisesituasjon krever enda mer enn normalt av en CEO er Jesper Klit ikke i tvil om.

– Som leder er du ikke «bare» CEO. Du er også CST: Chief Storyteller. Du er den som designer og verbaliserer historien om deres bedrift. Det siste vi har behov for i en krise er ledere som går i panikk og konsekvent ser glasset som «halvt tomt». Ikke minst i krisetider etterspør vi ledere som klarer å tegne og kommunisere et attraktivt bilde av vår felles fremtid. Ledere skaper håp ved å snakke positivt om fremtiden, og ved det som atferds-psykologene kaller «Happy Warriors»: Mennesker som ser muligheter hvor andre ser en mur. Mennesker som ser endring som et utgangspunkt for nye eventyr, og som tror på fremtiden – krise eller ikke. Effektive ledere forstår at atferd avler atferd. Som leder skal du vise at det er en vei ut av krisen, poengterer kommunikasjonseksperten før han avslutter med følgende bemerkning:

– Covid-19-krisen er helt sikkert ikke din siste krise som leder. Forsøk å lær av krisen ved å gjennomføre en evaluering av deres kommunikasjon på den andre siden. Hva virket, og hva virket ikke i deres kommunikasjon? En effektiv evaluering er veien til et enda bedre kriseberedskap neste gang krisen banker på. Og tro meg, det gjør den…