Ledelsesutfordringer i en koronatid

Ledelsesserie

I løpet av høsten stiller vi skarpt på hva norske og danske bedrifter har lært av Covid-19. Hva gikk galt, hva gikk godt – og hvilke råd har bedriftslederne til andre som også befinner seg i en kriselignende situasjon?

Ledelsesutfordringer

Læringskurven er ofte brattest i motgangstider. Og det er ikke tvil om at mange bedrifter og deres respektive ledere sjelden har opplevd så bratt en læringskurve som de siste seks månedene har budt på. Derfor er det også god grobunn for å lære av de korona-erfaringene som er gjort hittil – til tross for at krisen enda ikke er slutt.

Jørgen Nielsen er CEO i Københavns Zoo, og den første topplederen vi har snakket med om ledelsesutfordringer og -læringer i en koronatid.

Slik håndterer du kommunikasjon i krisetid

Mest utfordrende krisen noen gang

– I 2008, altså under finanskrisen, var jeg CEO i bedriften Profiloptik, og jeg trodde ikke at jeg skulle oppleve noe verre. Men sett fra et ledelsesperspektiv har den nåværende situasjonen helt klart vært den mest utfordrende noen gang. Det er en krise med en særdeles høy grad av usikkerhet, både i forhold til hvor lang tid den vil vare, hvilken påvirkningskraft den vil ha på vårt forretningsgrunnlag og dernest for samfunnet som helhet, forklarer Jørgen Nielsen, CEO i Københavns Zoo, og fortsetter:

– For meg personlig ga krisen i tillegg anledning til en masse utrygghet og spekulasjoner. Dette var ikke noe jeg hadde prøvd før, som vår statsminister også har uttalt flere ganger. For meg har det avstedkommet et nytt uttrykk: Vi lever ikke i nåtiden, men i nytiden – og deretter kommer fremtiden. Situasjonen har vært utfordrende i forhold til at hver eneste dag har budt på nye og ukjente utfordringer. Det som gjaldt fredag, gjelder ikke nødvendigvis på mandag. I et strategisk perspektiv har vi måttet anlegge en «stop and go-strategi», hvor vi bestandig må stoppe opp og tenke nytt. Det er utrolig krevende, og jeg har vært glad for at jeg har 30 års ledererfaring med i bagasje. Det har nok hatt betydning for at jeg har skjelvet litt mindre enn hvis jeg hadde vært ny leder.

Advanced Board Programme INSEAD – styreutdanning

Eksponering i pressen

For Zoo-direktøren foranledigede statsministeres pressemøte den 11. mars umiddelbart et «rescue-911»-møte i ledergruppen.

– Vi gikk straks i gang med å definere hva vi skulle gjøre. Og vi stilte opp en lang rekke scenarier med tilhørende handlingsplaner. På toppen av min lederrolle i bedriften, opplevde vi i tillegg en høy grad av presseeksponering, og det gjorde selvsagt bare min oppgave enda større, forklarer han.

Sett i bakspeilets klare lys er det imidlertid en konkret ting som Jørgen Nielsen vil fremheve som et element som kunne vært håndtert bedre.

– Hvis jeg kunne endre noe i ettertid, ville jeg nok ha brukt litt mer tid på at vi fikk tenkt oss enda bedre om. Vi kunne godt ha sugd litt mer erfaring til oss, og analysert mer på situasjonen i forhold til hva dette ville bety for bedriften og våre medarbeidere. Kort fortalt: Holdt hodet litt kaldere. Men det er selvsagt også et uttrykk for vår frustrasjon og nervøsitet, som igjen har betydning for hvordan vi som mennesker agerer. Man går litt i overlevelsesmodus, og jeg ble nok litt militant i forhold til mitt team, sier Zoo-direktøren.

Slik leder du i krisetider

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om styreutdanningen Advanced Board Programme INSEAD

Ledelsesutfordringer i en koronatid

Jørgen Nielsen CEO, Copenhagen ZOO

Tidligere konserndirektør i Dagrofa, CEO i SuperBest og CEO i Profiloptik

Styremedlem i en rekke selskaper

Deltar i Advanced Board Programme INSEAD

Foto: Petra Kleis

Viktig ledelseslæring

Jørgen Nielsen er imidlertid ikke i tvil om at det også er en lang rekke forhold som er blitt håndtert bra. Forhold som har hatt en læringsmessig betydning med henblikk på at man fremover vil være i stand til å håndtere liknende situasjoner.

– Som leder har min viktigste beslutning nok vært at jeg meget raskt fikk sammensatt en kompetent task force. Oppgavene i denne task force var meget brede, og handlet blant annet om hvordan vi skulle håndtere situasjonen når vi igjen kunne åpne opp, hvordan vi helt lavpraktisk utarbeidet korona-regler for medarbeiderne, hva vi skulle gjøre for dem som var sendt hjem og for dem som skulle på jobben. Task force-teamet avholdt møte annen hver dag og sørget kontinuerlig for å oppdatere meg, så jeg fikk beskjed dersom det var noen beslutninger jeg skulle ta, eller møter jeg skulle delta på, forklarer han og fortsetter:

– Dernest vil jeg fremheve viktigheten av en helt ærlig og åpen informasjon og kommunikasjon, både i skrift og tale. Jeg har gjort mye ut av å utøve synlig ledelse, og ikke skjule noe, men fortelle den fulle sannheten. Det fortjener medarbeiderne. Og det er også noe jeg har fått gode tilbakemeldinger på etterfølgende – at tingene er blitt sagt rett ut så man vet hva man har å forholde seg til – også selv om det er hardt. Et tredje og avsluttende element jeg vil nevne handler om dem som i perioden var sendt hjem. Vi var meget bevisste på at de ville returnere med en annen «flyhøyde». At deres effektivitet og fokus ikke ville være på nivå med dem som hadde vært på jobben hele tiden. Derfor gjorde vi mye ut av å sørge for en god innkjøringsfase, slik at de var helt klare til oppgavene.

Tilpass styrearbeidet i krisetid

Digitalisering har endret mennesker

For Københavns Zoo har Covid19-situasjonen betydd at deres nye strategi for perioden 2021-2023 blir utsatt et halvt år. Direktøren tror heller ikke på at verden går tilbake til «normalen» i 2021.

– Jeg tror imidlertid ikke at korona-situasjonen har endret verden for alltid, for som mennesker er vi tilpasningsdyktige. Vi har tidligere opplevd kriger og katastrofer, og etter en tid blir det «historie» som man husker elementer fra. Men skal jeg se det hele litt i helikopterperspektiv, så tror jeg at vi kanskje har klart å reversere utviklingen litt i forhold til hvordan vi agerer som samfunnsborgere og befolkning som helhet. Fokuset på digitalisering har de seneste ti årene gjort oss litt «iskalde», og vi er blitt mindre sosiale. Det er absolutt min oppfattelse at de siste seks månedene har gjort oss oppmerksomme på at det faktisk er godt å ha en lokal slakter, baker og matvarebutikk. Så en positiv konsekvens av krisen er kanskje at vi har fått et «wake-up-call», og har funnet litt tilbake til de gode, gamle dydene, avslutter Jørgen Nielsen.

INSEAD lederutdanning med fokus på strategieksekvering