Leading Strategic Change – Lederkurs på INSEAD – suksessful strategieksekvering

Leading Strategic Change INSEAD gir toppledere og ledere en banebrytende innsikt i hvordan man gjennomfører suksessfulle strategieksekveringer og transformasjonsprosjekter.

Les mer om Leading Strategic Change her

– Programmet er virkelig blitt godt mottatt, og vi har allerede opplevd en stor etterspørsel. Det er tydelig at programmet rammer et fagområde som er ytterst relevant og viktig i forhold til de utfordringene som mange ledere og toppledere opplever i hverdagen. Det er mange som har gitt uttrykk for at nettopp det med å få strategier og prosjekter implementert og eksekvert suksessfullt er noe de har et markant behov for å bli dyktigere til, forklarer Jonna Runge, CSO i Scandinavian Executive Institute, og fortsetter:

– Flere av våre tidligere deltakere, spesielt på Executive Management Programme, ser også det nye programmet som en tidsmessig effektiv påbygging og et godt supplement til det tidligere programmet. I tillegg er det flere som uttrykker et ønske om å «oppleve» INSEAD igjen – og med de to undervisningskapasitetene som er tilknyttet det nye programmet, kan vi godt love at nivået blir høyt og utbyttet likeså, sier hun.

Flere deltakere er altså allerede påmeldt programmet som har en kapasitet på totalt 35 deltakere fra Norge og Danmark.

Bestill program for Leading Strategic Change her

Lederkurs på INSEAD

Markant utbytte av Lederkurs på INSEAD

Det duggfriske programmet henvender seg til ledere, toppledere og andre ledelsesspesialister og konsulenter som har ambisiøse mål om å gjennomføre strategieksekveringer og transformasjonsprosjekter på suksessfull vis.

Leading Strategic Change ruster deltakerne til å vurdere og evaluere om de har en levedyktig strategi som er klar til eksekvering, og etterfølgende utarbeide konkrete og realistiske planer for selve eksekveringen. Programmet gir i tillegg innsikt i hvordan man identifiserer de skjulte barrierene og overvinner disse, samt en dyp forståelse for hvordan man håndterer de psykologiske forhindringene i relasjon til strategieksekveringen. Avslutningsvis får deltakerne viktige ledelsesmessige ferdigheter inn under huden samt innsikt i hvordan man oppbygger et kontinuerlig system for læring.

Programmet forløper over fem effektive og intensive dager på INSEAD i Frankrike.