Leadership Acceleration Programme IMD – et helt “outstanding” forløp

Johnny Lillelund, head of department i Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, betegner sin deltakelse i Leadership Acceleration Programme IMD som en strategisk og nettverksmessig kunnskapsinnsprøyting.

Johnny Lillelund er leder av den tekniske utviklingsavdelingen som har ansvar for typesertifisering av offshore-vindmøller i Siemens Gamesa. Siemens Gamesa er en fusjon av Siemens Windpower og spanske Gamesa, og er notert på den spanske børsen. Selskapet er en ledende aktør innen vindkraft, og opererer både på onshore- og offshore-markedet.

– Jeg har en ingeniørbakgrunn, men er kanskje en noe atypisk ingeniør da jeg også er generalist og har en del «myke» kompetanser med i bagasjen. Jeg har en HD i miljøledelse, og en utdanning som NLP-coach, og så er jeg opprinnelige bilmekaniker. For meg er det også en stor fordel å ha en så «mangesidet» bakgrunn. Det gjør det enklere å kommunisere på alle nivåer – også i fabrikkhallen med de ufaglærte. Jeg føler også at de mykere sidene i min utdanningsbakgrunn gir meg en god menneskelig tilgang. Det er faktisk utrolig viktig i en stor bedrift med mange kulturer, og hvor toppledelsen er både dansk, tysk og spansk, forteller Johnny Lillelund.

Om Leadership Acceleration Programme IMD

Global vekstreise

Johnny Lillelund har tidligere vært nesten ti år i B&O hvor han jobbet med kvalitet og prosjektledelse. I 2009 startet han i Siemens Windpower, og de seneste 12 årene har budt på en lang rekke ulike jobbfunksjoner i en bedrift som har vært i en rivende utvikling.

– Gjennom disse 12 årene har bedriften vokst enormt. Da jeg startet, var vi 8.000 ansatte globalt – i dag er vi 24.000. Det er klart at det gir noen utfordringer i forhold til interne prosesser og effektivitet. Men det har også gitt mange muligheter for aktivt å ta et ansvar. Og jeg har vært godt og grundig rundt i organisasjonen og varetatt mange ulike funksjoner, både som teamleder, prosjektleder og nå som avdelingsleder. Det har gitt meg en stor snittflate, og en bred bedriftsforståelse. Bare her i Brande i Danmark er det 72 nasjonaliteter representert, og det gir et særdeles bredt og spennende kulturbilde, uttaler han.

Se det konkrete innholdet i Leadership Acceleration Programme

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD

Savnet inspirasjon utefra

I starten av 2020 deltok Johnny Lillelund på lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD.

– Jeg har gjennom tidene deltatt på mange kurs og interne treninger, men jeg savnet et perspektiv og en inspirasjon utefra. Spesielt i forhold til å få en dybdegående kunnskap om strategi og strategieksekvering. Det sammen med muligheten for nye nettverksrelasjoner var beveggrunnen for å delta på utdanningsprogrammet, sier han og fortsetter:

– I en så stor bedrift som jeg er en del av har man selvsagt begrenset mulighet for å påvirke de toppstyrte strategiene. Men i min avdeling har jeg i aller høyeste grad mulighet for å påvirke det operasjonelle og taktiske nivået. Hvordan vi etterlever de strategiske retningslinjene og eksekverer på strategiene. Programmet har i tillegg gitt et ekstremt inspirerende nettverk – fra helt andre bransjer enn min egen. Det var virkelig spennende å få innblikk i hvordan ildsjeler fra andre danske og norske bedrifter og organisasjoner jobber med strategi og ledelse.

Verktøykassen er utvidet

Johnny Lillelund føler i aller høyeste grad at hans arbeidsmessige verktøykasse er blitt utvidet.

– Det dybdegående perspektivet på strategi har uten tvil vært det aller viktigste jeg tar med meg hjem. Etterfølgende har jeg også fått tilbakemelding fra sjefsgruppen min i relasjon til hvordan jeg håndterer strategiske problemstillinger og klarer å utfordre ledergruppen i forhold til strategiske spørsmål. Den kunnskapen jeg tar med fra Leadership Acceleration Programme har gjort meg i stand til å stille relevante spørsmål, og har i tillegg nyansert mitt verdensbilde. Programmets første modul i Kolding var virkelig bra, og de professorene jeg etterfølgende traff på IMD, og den undervisningen jeg fikk med derfra, var intet mindre enn «outstanding», avslutter han.