Guide til lederutdanningenes flaggskip: MBA, Executive MBA eller executive-utdanning?

Hvordan velger du hvilken MBA du skal satse på? En MBA (Master of Business Administration), EMBA eller en kortere executive-utdanning gir deg muligheten til å foreta et karrieremessig kvantesprang.

På MBA-utdanningen vil du tilegne deg de nyeste teoriene, metodene og verktøyene innen strategi, innovasjon og ledelse, og du vil utfordre dine personlige grenser og utvikle ditt lederskap. En MBA eller en Executive MBA fra en velrennomert business-skole vil være et sterkt kort – på cv’en og i alle de sammenhengene du ferdes i. Men hvordan velger du hvilken utdanning du skal satse på?

MBA og EMBA

En MBA-utdanning henvender seg til ledere som har lederfaring, men som ikke nødvendigvis befinner seg i toppen av bedriften enda. Mange som tar en MBA er mellomledere eller ledere som ønsker å oppnå teoretisk og praktisk kunnskap, å øke deres personlige markedsverdi og som gjerne vil kjenne til de utfordringene det er på en organisasjons toppnivå.

En EMBA eller en Executive MBA er en lederutdanning som er skreddersydd til ledere på toppnivå som gjerne vil ha flere ledelsesverktøy og personlig lederutvikling så de kan styre og lede bedrifter enda bedre med strategiske og innovative redskaper. Da EMBA’en henvender seg til toppledere på executive-nivå, er undervisningen og forløpet målrettet de utfordringene som toppledere møter, og den situasjonen som toppledere er i.

Alternativ til MBA – Executive Management Programme INSEAD

Er MBA en entydig størrelse?

MBA-utdanningen er ikke en beskyttet tittel. Men det er tradisjon for at betegnelsene MBA og EMBA (Executive MBA) brukes om lederutdanninger på universitetsnivå. I mange tilfeller er en MBA-utdanning godkjent av Utdanningsdepartementet – det gjelder de MBA’ene som tilbys av norske universiteter – eller den er akkreditert på annen måte.

I de seneste årene er det imidlertid kommet mange nye varianter av MBA’en, og derfor bør man forholde seg kritisk til de mange tilbudene det er på markedet – så du vet hva du får for pengene dine.

Executive Management Programme INSEAD

Hvilken lederutdanning skal du velge?

Jakob Møller Hansen er CEO og grunnlegger av rekrutteringsselskapet Comentor, og har jobbet med rekruttering, HR og kompetanseutvikling i flere tiår. Han påpeker at det i høy grad er situasjonsbestemt hvilken lederutdanning man eventuelt bør velge.

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

– Om man skal velge en MBA, en Executive MBA eller en kortere executive-utdanning , handler i høy grad om hvilken situasjon man står i som leder. En MBA kan fungere godt for en yngre leder som er godt i gang med karrieren, men som kanskje ikke er kommet opp på executive-nivå enda. Er man imidlertid allerede i en topplederstilling på C-level, gir det nok best mening å velge en executive-utdanning som er mer målrettet de konkrete, hands-on utfordringene og mulighetene man står med i sin arbeidsdag, sier han og fortsetter:

– Dertil kommer at man i aller høyeste grad bør vurdere hvor lang tid man har til å utdanne seg. En full MBA-utdanning gir selvsagt en dypere teoretisk forståelse for en rekke fagområder, men for mange toppledere er det ikke ønskelig å dra et-to år ut av kalenderen. I det perspektivet kan det være fordelaktig å vurdere en kortere executive-utdanning. Uansett hva man velger er det imidlertid viktig å være kvalitetsbevisst i forhold til valg av utdanningssted – og også være avklart i forhold til om det er betydningsfullt at utdanningen har et internasjonalt islett.

Programinnhold – Executive Management Programme INSEAD

Gå for anerkjente business-skoler

Det kan være vanskelig å gjennomskue kvaliteten av en MBA utelukkende ut fra hjemmesider og brosjyremateriale. Den mest effektive måten å vurdere kvaliteten av en gitt MBA er å sjekke ut hvor høyt den ligger på ranking-listen over business-skoler og universiteter. Ligger institusjonen eksempelvis høyt på de årlige ranking-listene, som anerkjente medier som Forbes og Financial Times utvikler, kan du rolig investere tid og penger i en lederutdanning der. Du kan også gå den direkte veien, og fra starten velge å satse på en MBA fra en av de business-skolene som ligger høyest på listen.

Her kan du se Financial Times topp-10-liste over de beste MBA-utdanningene:

International MBA Ranking 2020 Open Executive Education – Ranking 2020
1 Harvard Business School 1 IMD Business School
2 University of Pennsylvania: Wharton 2 IUniversity of Oxford
3 Stanford Graduate School of Business 3 INSEAD
4 INSEAD 4 University of Michigan
5 Ceibs 5 Stanford Graduate School of Business
6 MIT: Sloan 6 University of Chicago, USA
7 London Business School 7 University of Pensylvania Wharton
8 Columbia Business School 8 HEC Paris
9 HEC Paris 9 ESMT Berlin
10 University of Chicago: Booth 10 IESE Business School

MBA

Guide til valg av MBA – internasjonal eller lokal MBA?

Et annet avgjørende valg, du skal ta, er hvorvidt karriereplanene dine styrkes best av en internasjonal eller en lokal lederutdanning. Vil du holde muligheten åpen for en internasjonal karriere eller karriere i en bedrift som agerer globalt, er det en god idé å velge en executive-utdanning, en MBA eller en EMBA fra en av de internasjonalt anerkjente business-skoler.

Dersom du velger en MBA fra et av universitetene på Forbes eller Financial Times topp-10-liste, defineres den som internasjonal – også selv om en del av undervisningen eventuelt foregår i Norge eller Skandinavia.

Utdann deg – Executive Management Programme INSEAD

Hvilke kvalifikasjoner skal du ha innen MBA’en?

Mange universiteter og business-skoler krever at du har næringslivserfaring eller ledererfaring av et visst omfang før du kan påbegynne MBA’en. Dersom det er en EMBA du overveier, vil kravene som regel være høyere – her skal du typisk være leder på executive-nivå for å kunne komme inn.

Noen universiteter og business-skoler gjennomfører i tillegg en eller flere tester – eksempelvis vil du mange steder bli kjent med GMAT-testen (Graduation Management Admission Test) som tester din språklige, matematiske og analytiske forståelse og ferdighet.

I de fleste tilfellene vil du i den siste fasen bli innkalt til en personlig samtale før det tas en endelig avgjørelse i forhold til om du matsjer utdanningen og det faglige nivået. Den grundige prosedyren som de mest anerkjente business-skolene følger skal sikre at interesserte kandidater kan gjennomføre utdanningen, slik at de får noe ut av deres investering, og sikre at nivået på utdanningen forblir høyt.

EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAMME INSEAD – TILMELD DIG NÆSTE HOLD

Jakob Møller Hansen, CEO i Comentor

Hva sier hodejegerne?

En MBA, en Executive MBA eller en annen kvalifisert lederutdanning gir deg muligheten for et karrieremessig kvantesprang. Vi har spurt hva det betyr for en leders karriere å ta en lederutdanning på MBA- eller EMBA- nivå.

– En av de første tingene en hodejeger vil se på, relaterer seg til hvilke resultater en mulig lederkandidat har bidratt med i tidligere jobber, og hva sannsynligheten er for at vedkommende også i den jobben han eller hun nå blir vurdert til, vil være i stand til å bidra med positive resultater. Det skal være en rød tråd gjennom personens jobbmessige reise, og dersom lederutdanningen passer inn i den karrieremessige planen, kan det definitivt være med på å styrke kandidatens muligheter – det kan fungere som «toppen av kransekaken», uttaler Jakob Møller Hansen i Comentor, før han avslutter:

– Deltakelse i en utdanning på dette nivået viser at man er målrettet, ambisiøs og ønsker å tilegne seg ny kunnskap, og typisk vil kandidaten gjennom en utdanning av denne kaliberen også ha fått et sterkt nettverk av likesinnede som kan bidra positivt i jobbmessig sammenheng. Avslutningsvis er det også noen bedrifter og organisasjoner hvor det faktisk er en forutsetning at topplederkandidater allerede har gjennomført en utdanning på executive-nivå – og her vil det selvsagt være helt avgjørende. Det er imidlertid helt essensielt at man ikke «hodeløst» hopper på en executive-utdanning – det skal gi mening i forhold til karriereplanen og «jobbreisen» ellers.

Alternativ til MBA – Executive Management Programme INSEAD

Fulltids MBA eller EMBA

En fulltid MBA eller en fulltids Executive MBA er en meget tidskrevende utdanning som skal klares ut over den faste jobben. Derfor er det viktig å avstemme forventningene med både arbeidsplass og familie – for begge parter må unnvære deg mer enn vanlig når du går i gang med din lederutdanning.

Arbeidsplassen må eksempelvis innstille seg på at du er mer borte, og kanskje ikke kan løse så mange oppgaver i utdanningsperioden. Sørg også for å avklare hva det skal skje dersom du blir sagt opp eller selv sier opp mens du er i gang med din MBA – så du ikke plutselig står med en stor uforutsett kostnad.

Familiens oppbakking

Ikke minst familiens oppbakking er avgjørende. En 2-årig MBA kan splitte en familie dersom situasjonen ikke er drøftet grundig gjennom på forhånd, og alle har forståelse for det. Vurderer du selv, eller din familie, at belastningen bliver for stor, skal du kanskje se etter kortere alternativer til en full MBA eller EMBA.

MBA

Scandinavian Executive Institute skreddersyr lederutdanninger

Hos Scandinavian Executive Institute tar vi høyde for at deltakerne er travle mennesker. Derfor har vi skreddersydd samtlige lederutdanninger, slik at den ambisiøse lederen som samtidig er ektefelle, mamma eller pappa, kan fastholde balansen mellom arbeidsliv, familieliv og fritid.

Alle utdanninger avvikles over totalt 8-12 dager fordelt på tre moduler, og arbeidsbelastningen er dermed overkommelig for de fleste. Alle programmene er utviklet i nært samarbeid med internasjonalt anerkjente business-eksperter, og de høyt profilerte business-skolene INSEAD i Frankrike og IMD i Sveits.

Les mer om våre lederutdanninger, Leadership Acceleration Programme IMD og Executive Management Programme INSEAD.