Leadership Acceleration Programme:

Spennende nye professorer på Leadership Acceleration Programme

Professorer Leadership Acceleration Programme: Når lederutdanningen Leadership Acceleration Programme starter til våren, blir det med en ny programdirektør, en rekke nye undervisningskapasiteter og et enda skarpere fokus på den læringen vi kan få fra Østen.

Professorer Leadership Acceleration Programme: Når lederutdanningen vi tilbyr i samarbeid med IMD starter nytt forløp i maj, blir det med en rekke nye professorer, samt et enda sterkere fokus på den læringen vi kan hente fra Østen.

Leadership Acceleration Programme

Lederekspert og undervisningskapasitet med Kina-kompetanser

Mark Greeven, som er professor i innovasjon og strategi på IMD, er ny programdirektør samt professor og underviser på Leadership Acceleration Programme. Med i bagasjen har han ti års erfaring innen forskning, undervisning og rådgivning i Kina. Her har han samarbeidet med innovative kinesiske bedrifter samt multinasjonale nyskapende bedrifter. Det hele med henblikk på å utforske nye måter hvorpå man kan organisere og understøtte innovasjon samt designe økosystemer.

Mark er, tross den unge alderen, allerede å finne på “Thinkers50 Radar list” over neste generasjon av ledelseseksperter. Dette er en en årlig rangering foretatt av Financial Times som anses som værende en «Oscar-pris» innen ledelse. Han er i tillegg forfatter til flere bøker med Kina og innovasjon som omdreiningspunkt. Og dessuten en ofte publisert forsker i internasjonale akademiske tidsskrifter og verdensdekkende medier.

Kinesisk kunnskap kan utnyttes i Skandinavia

– Mark Greeven har en enorm sterk innsikt i Kina og Østen, og det gir en ekstra dimensjon til innholdet i Leadership Acceleration Programme. Han har blant annet analysert over 1.000 kinesiske bedrifter med fokus på hvordan de jobber med innovasjon. Selv om vi i Scandinavia selvsagt ikke kan kopiere dette direkte, kan det allikevel gi nyttig kunnskap og innsikt i forhold til hvordan vi kanskje kan gjøre noen ting annerledes. Og hvordan det kan påvirke den bransjen vi er en del av, forteller Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsetter:

– Det som er spesielt interessant med Kina er relatert til den mer fleksible lovgivningen de har. De har færre restriksjoner. Det gir en unik mulighet til å eksperimentere med data på en helt annen måte enn vi kan i vår verden. Dermed har de en konkurransemessig fordel, men det betyr samtidig at vi godt kan trekke noe av denne kunnskapen ut og utnytte til egen fordel. I Greevens sesjoner på programmets modul 3 vil deltakerne få ny og unik kunnskap og inspirasjon til hvordan de kan jobbe med innovasjon i en omskiftelig og turbulent verden.

Professorer og undervisningskapasiteter Leadership Acceleration Programme

I tillegg til Mark Greeven blir Ina Toegel også koplet på modul 3 som professor på Leadership Acceleration Programme. Hun er professor i ledelse og organisatoriske endringer på IMD. I tillegg har hun en særlig ekspertise innen blant annet selv-ledelse, ledelse av high-performance-teams og organisasjonsendringer.

Mikael Vest er strategisk rådgiver og underviser innen det strategiske fagområdet på utdanningens modul 1 i Danmark. Björn har en mangeårig erfaring innen strategi – både i et teoretisk og praktisk perspektiv. Han har via en rekke tidligere direktørjobber en omfattende innsikt i og praktisk erfaring med strategi, ledelse og forretningsutvikling.

– På programmets modul 1 får deltakerne en introduksjon til strategiens verden. Her blir de ledet gjennom en strukturert strategiprosess fra A til Z. De får blant annet innsikt i hvordan man som leder helt konkret kan omsette teori til praksis. Og dermed i stand til å sikre hvordan man kan bidra til en strukturert og effektiv utvikling og eksekvering av strategien i en bedrift. Lederens rolle i strategiprosessen blir satt i fokus. Og deltakerne får kort fortalt et overblikk samt inspirasjon og verktøyer – slik at de blir enda bedre rustet til å håndtere strategiarbeidet i bedriftene deres, forklarer Björn Lindbäck.

Leadership Acceleration Programme