Disse teknologiene satser bedriftene på

Tre vikige teknologier skiller seg ut når man spør internasjonale næringslivsledere om hvilke de vil satse på de kommende årene. Det er viktig kunnskap som vi helt sikkert kan og bør gjøre bruk av her i Skandinavia.

Av Steen Buchreitz Jensen

Innfører man ny teknologi skal det selvsagt skape verdi for bedriften din. Men hvilke teknologier anser internasjonale ledere som de viktigste akkurat nå? Og hvilke kan man kanskje klare seg foruten? Det har INSEAD-forskere spurt en rekke næringslivsledere om, og svaret de har funnet bør vi skandinaviske ledere helt sikkert ta med i våre overveielser omkring teknologiske satsingsområder.

Sist her på LederBloggen skrev vi om ni av de teknologiene og begrepene som er mest omtalt blant ledere og bedrifter akkurat nå. Det innbefattet (med de engelske betegnelsene) Augmented Reality, Virtual/Mixed reality, Machine Learning, Big Data Analysis, Artificial Intelligence, Blockchain, Internet of Things, Cloud Computing og 3D-print.

Teknologiundervisning på lederutdanningen

Tre viktige teknologier

Teknologiinvesteringenes formål

I denne teknologijungelen kan det selvsagt være vanskelig å velge – eller å fravelge. Og det kan være vanskelig umiddelbart å vurdere hvilke teknologier som fremover vil ha den største og mest positive effekten på bedriften.
Det var også bakgrunnen for den omtalte INSEAD-undersøkelsen hvor forskerne spurte lederne om hvilke teknologier de hadde hatt mest fokus på de seneste to årene, og hvilke de ville fokusere på de kommende to årene. Motivasjonene for å investere i ny teknologi var forskjellige og jevnt fordelt mellom følgende begrunnelser:

 • å skape ny omsetning
 • å beskytte kjernebedriften
 • å forbedre effektiviteten
 • å øke fastholdelse og lojalitet blant eksisterende kunder
 • å tiltrekke nye kunder

For en mindre del var den primære årsaken å tiltrekke og fastholde bedriftens talenter.

Tre viktige teknologier

Ifølge forskerne har tendensen de seneste to årene vært at spesielt Big Data, men også Cloud Computing, Machine Learning samt Artificial Intelligence har hatt aller størst fokus. Bruken av Cloud Computing har imidlertid primært vært begrunnet i ønsket om økt operasjonell effektivisering.

Dersom man ser på forventningene til de kommende to årene, forventer INSEAD-forskerne at bedriftene fortsatt vil ha aller størst fokus på bruken av Big Data. I tillegg forventer man at Artificial Intelligence vil oppnå den største veksten, men også at Blockchain vil få økt betydning og fokus. Avslutningsvis forutser man at det vil bli et redusert fokus på Cloud Computing som teknologi.

Veien frem

Bedrifter, som står overfor implementeringen av ny teknologi, kan helt grunnleggende velge å oppbygge kompetansene internt, å inngå partnerskap og samarbeider med bedrifter som allerede har innført teknologiene eller å oppkjøpe bedrifter som allerede mestrer teknologiene.

Mindre enn en tredjedel av lederne i undersøkelsen fortalte at deres bedrift forsøkte å implementere de nye teknologiene på egen hånd. 70 prosent fortalte at bedriften deres ikke hadde oppkjøpt andre bedrifter som kunne understøtte den digitale transformasjonen. Langt de fleste inngikk derimot partnerskap med andre bedrifter som allerede hadde kompetanser innen de pågjeldende teknologiene.

Undersøkelsen avslørte også at over en tredjedel av beslutningstakerne hentet hjelp og veiledning hos styret deres. Dette understøttes av en annen undersøkelse som samme professor har gjennomført. Den viser at styrene i økende grad motiverer ambisiøse strategier og beslutninger som omfatter ny teknologi.

Avslutningsvis viste studiet at om lag 40 prosent av bedriftene gikk aktivt inn i gründerbedrifter for å få tilført nye idéer og kunnskap om teknologiene.

Et middel – aldri et mål

Undersøkelsen viser altså, ikke overraskende, at det er flere måter hvorpå man kan implementere nye teknologier. Det endrer imidlertid ikke på mitt helt grunnleggende poeng i denne sammenhengen: Nye teknologier er midler – aldri mål.

Like så enkelt det er å bli blendet av ny teknologi og de mulighetene som følger med, like avgjørende er det at man spør seg selv: Hvordan bidrar det til bedriftens overordnede mål?
En god rettesnor er i virkeligheten å forholde seg til de seks punktene øverst i dette blogginnlegget, skrive dem litt om og kanskje til og med la dem utgjøre en sjekkliste for om bedriften skal satse på en gitt teknologi i fremtiden. Helt grunnleggende:

 • Kan teknologien hjelpe med å skape ny omsetning?
 • Kan teknologien hjelpe med å beskytte kjernebedriften?
 • Kan teknologien hjelpe med å forbedre effektiviteten?
 • Kan teknologien hjelpe med å øke fastholdelse og lojalitet blant eksisterende kunder?
 • Kan teknologien hjelpe med å tiltrekke nye kunder?
 • Kan teknologien hjelpe med å tiltrekke og fastholde talenter?

Har du innputt til hvilke teknologiske overveielser dere har gjort i deres bedrift? Så del meget gjerne tankene dine med meg og de andre leserne i kommentarfeltet øverst til høyre i denne artikkelen.