UNDERSØKELSE: FNs 17 verdensmål – hvor står din bedrift?

I 2020 setter vi fokus på FNs 17 verdensmål, og inviterer blant annet til masterclass med to ledende INSEAD-forskere innen fagområdet.

Allerede nå ønsker vi i denne undersøkelsen å høre om din bedrifts erfaringer med bæredyktighet. Svar på noen få spørsmål og vinn billetter til masterclassen.

Opplever du at det er fokus på bæredyktighetsprinsippene? Forventer du økt fokus på dette i fremtiden? Hvor viktig er det å jobbe med de 17 verdensmål i din bedrift og hvorfor jobber dere med dette? Disse og en rekke andre spørsmål vil vi gjerne ha besvart i vår store bæredyktighetsundersøkelse i Scandinavian Executive Institute. (Det tar bare tre minutter).

Delta i undersøkelsen

FNs 17 verdensmål

Søker kunnskap og innsikt

– Bakgrunnen for å foreta undersøkelsen og den etterfølgende analysen av dataene er at vi finner det særdeles interessant å undersøke hvordan danske og norske bedrifter og organisasjoner forholder seg til FNs bæredyktighetsprinsipper. Det er ikke mange som er uenige i viktigheten av bæredyktighetsprinsippene. Vi mangler imidlertid fremdeles enormt mye kunnskap om og innsikt i hvordan bedrifter og organisasjoner forholder seg til bæredyktighet, hva de synes er viktig og hvordan de konkret jobber med det, uttaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute og fortsetter:

– Med vårt store nettverk av ledere, toppledere og styremedlemmer i både Norge og Danmark har vi et særdeles godt utgangspunkt for å foreta denne undersøkelsen. Vi kan få tilgang på et betydelig datagrunnlag – og den muligheten vil vi gjerne benytte oss av. Når resultatene fra undersøkelsen foreligger, deler vi selvsagt disse med deltakerne og vårt øvrige nettverk.

Program Executive Forum 2020

Masterclass om FNs 17 verdensmål – vinn billetter

De, som deltar i undersøkelsen, er med i loddtrekningen om to billetter til masterclassen, Bæredyktighet & business – FNs 17 verdensmål. Den avholdes den 10. september på Tivoli Hotel i København.

Masterclassen med de to ledende professorene innen bæredyktighet, Andre Calmon og Jackie Stenson, gir innblikk i FNs verdensmål samt inspirasjon, kunnskap og meget konkrete verktøy til hvordan du selv kan jobbe med bæredyktighetsprinsippene – og samtidig gi din bedrift et økonomisk løft.

Professorene dykker dypere ned i bæredyktighetsmål nummer 12, «Ansvarsfull produksjon og forbruk». I tillegg blir du presentert for «Sustainability Innovation Process» som er et nytt og innovativt rammeverktøy som er i stand til å identifisere skalerbare forretningsbaserte løsninger i forhold til bæredyktighetsutfordringer. Et viktig omdreiningspunkt for dagen blir dessuten den såkalte «SDG Bootcamp». Her vil du sammen med en gruppe og INSEAD-coach helt konkret skal jobbe med teoriene fra dagens tidligere sesjoner.

Program Executive Forum 2020