Utdanning av ledere – Hva skjer når du utdanner lederne dine?

Hva skjer etter dine ledere har avsluttet utdanning?

Er det noe om snakken? Risikerer du reelt at medarbeiderne og lederne dine sier «takk og ha det», og avanserer til en høyere stilling i en annen bedrift når du har investert i etterutdanningen deres? Det har vi laget en undersøkelse av, og resultatet vil – kanskje – overraske deg.

Av Steen Buchreitz Jensen

Innrømmet. Vi har selvsagt en viss interesse i å skrive om hvorfor det er viktig å utdanne seg og tilegne seg kunnskap og inspirasjon hele livet. Det er tross alt det det vi lever av. Heldigvis er det mange som er enige med oss. Men det er en myte som ofte står i veien for at mange bedrifter bruker ressurser på å utdanne og dyktiggjøre medarbeiderne og lederne deres. Myten er samtidig et av de mest forterskede dilemmaene i business:

CFO: «Hva hvis vi utdanner medarbeiderne, og de flytter til en annen bedrift?»
CEO: «Hva hvis vi ikke utdanner dem, og de blir værende?»

Når dilemmaet er så fortersket som det er, skyldes det selvsagt at det er en reel bekymring for mange CFO’er, HR-ansvarlige og andre med ansvar for bedriftens økonomi og personal. Men er det noe om snakken? Har CFO’en noe å ha bekymringen sin i?

INSEAD lederutdanning

utdanning av ledere

9 ut av 10 blir i bedriften

Vi har laget en undersøkelse av hva folk gjør etter avsluttet utdanning og ikke minst, hvor de er ansatt nå i forhold til tidspunktet da de tok utdanningen.

55 prosent av deltakerne har fått en ny jobb med større ansvar, hvilket er presis hva utdanningen gjerne skal ruste dem til. Så langt, så godt. Enda mer interessant er det at 80 prosent av dem som har fått en ny og tyngre jobb, har fått det i samme bedrift som de var ansatt i da de tok utdanningen. De er med andre ord ikke «stukket av», men er bare blitt mer verdt for den bedriften som sannsynligvis betalte for hele eller deler av utdanningen deres.

Faktisk er 89 prosent av deltakerne på Leadership Acceleration Programme forløp 1 fremdeles ansatt i samme bedrift som før de tok utdanningen. Bare 11 prosent har byttet til en annen bedrift. Det skal også tilføyes at flere av deltakerne faktisk var på utdanningen fordi de nettopp hadde fått ny jobb, og skulle rustes til å klare de nye utfordringene.

Topplederutdanning på INSEAD

Utdanning av ledere i virkeligheten

Vår lille undersøkelse understøtter min klare holdning og formodning: Du utdanner ikke medarbeiderne dine til flukt. Du utdanner dem til å fortsette i bedriften. Når du investerer i utdanning av ledere og medarbeidere, sender du et klart signal om at du vil dem, og at du tror på dem. Den lojaliteten blir gjensidig når du setter handling bak og investerer i dem.

I tillegg kommer at Leadership Acceleration Programme er designet til å være en integrert del av deltakernes dagligdag i bedriften. De jobber med konkrete utfordringer fra bedriften, og får tilknyttet en mentor, vanligvis sjefen deres, noe som knytter dem enda nærmere til den bedriften som vanligvis betaler for utdanningen.

Og så bare en liten provokasjon til å «skylle etter med»: Hvis ikke du tilbyr medarbeiderne og lederne dine at de kan utvikle seg og skape deres egen karrierer i din bedrift … hva tror du så de gjør? Mitt kvalifiserte gjett er at de så finner en sjef, og en bedrift, som vil …

Styreutdanning på INSEAD