Bli klar til å lede endringsprosesser i kjølvannet på Covid-19

INSEAD-programmet Leading Strategic Change serverer en rekke «magiske triks» som gjør det mulig å håndtere de menneskelige og kulturelle sidene av endringsprosessene på suksessfull vis. Det er ikke minst viktig i den vanskelige Korona-tid vi akkurat nå står midt i.

I «gamle dager» handlet endringsledelse kort fortalt om å destabilisere ting, altså å skape en «brennende plattform», deretter gjennomføre en endring og etterfølgende stabilisere ting på nytt. Også kjent som den enkle modellen: Unfreeze – Change – Refreeze. Og det fungerte sannsynligvis ofte fornuftig. For endringer var jo ikke hverdagskost, men nærmere et «prosjekt» som organisasjoner fra tid til annen måtte forholde seg til.

I dag har endringsledelse endret seg markant. Endringsledelse handler nå nærmere om å endre ledere, og ikke om å lede endringer. Dagens situasjon med store utfordringer i forhold til Covid-19 gjør bare kunnskap om disse forholdene enda mer aktuelle.

Leading Strategic Change – bli dyktig til å lede endringsprosesser

Foreldet modell for endringsledelse?

Spørsmålet er om de opprinnelige modellene fungerer i dagens turbulente og omskiftelige verden hvor alle bedrifter og organisasjoner – enten de vil det eller ikke – er underlagt kontinuerlige endringer? Og hvor det ikke bare handler om enkeltstående endringsprosjekter? Det spurte vi INSEAD-professor Spencer Harrison om da han tidligere gjestet Skandinavia i forbindelse med en masterclass i Executive Forum.

– De fleste modellene for endringsledelse er sikkert 20 år gamle. Men vi benytter fremdeles de samme betegnelsene, eller det samme språket. I dag er endring imidlertid ikke en enkeltstående episode, men en prosess som aldri stopper. Endring er flytende. Derfor handler det ikke lenger om å «lede endringer», men om å «endre ledere». Endringer er en konstant faktor som du må være i stand til å forholde deg til som leder, forklarer Spencer Harrison, professor på INSEAD, og fortsetter:

– Endringer i dag innebærer også at en kultur ikke bare skal flyttes fra A til B. Man må jobbe for kontinuerlig å flytte kulturen i den retningen man ønsker. Mange er kanskje også nervøse for konstante endringer, men i dag har man heldigvis flere måter hvorpå man kan innhente data og informasjoner som understøtter en endringskultur. Det kan være spørreundersøkelser som fylles ut på en smarttelefon, interne SoMe-systemer og generell overvåking av eksempelvis hashtags på sosiale medier.

Leading Strategic Change – bli dyktig til å lede endringsprosesser

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Hastigheten på endringsprosesser

To av de forholdene som Harrison påpeker som de mest markante, dersom man sammenlikner endringer tidligere med endringer i dag, er hastigheten på disse, og man ikke kan forvente at medarbeiderne blir i organisasjonene i lang tid. Man må i alle fall regne med at de forlater organisasjonen dersom endringer ikke skjer. Dette innebærer at ledere må være i besittelse av noen helt konkrete og viktige ferdigheter.

– Ledere blir blant annet nødt til å være mere «datasmart». Det betyr at de i høy grad skal være i stand til å forstå og lese alle disse tilgjengelige dataene og handle på dem. Samtidig er alle disse dataene og informasjonene også med til å gjøre tingene mer upersonlige, og derfor er det særdeles viktig at lederne klarer å bevare den personlige kontakten til medarbeiderne sine. En av de aller viktigste ferdighetene hos ledere er derfor å ha gode samtaler med de ansatte, å forstå hvor de «er», og hvordan de har det, påpeker Harrison.

Endringsprosesser har aldri vært viktigere

lede endringsprosesser

Magiske triks for endringsprosesser

Neste vår starter neste forløp av Scandinavian Executive Institutes strategieksekveringsprogram, Leading Strategic Change INSEAD, hvor Spencer Harrison er den ene av to undervisere på programmet. Programmet gir innsikt i både de harde og de myke sidene ved strategieksekvering. Og emnet endringsledelse kommer i aller høyeste grad til sin rett i relasjon til de «myke» sidene.

– Alle kan ha gode idéer om en bedrifts valg av strategier. Men det som virkelig er vanskelig er å eksekvere på strategiene og sørge for at menneskene i organisasjonen får endringene til å skje. Og i tillegg får disse endringene til å bli en del av kulturen. I Leading Strategic Change-programmet får deltakerne servert en rekke «magiske triks» som gjør det mulig å håndtere de menneskelige og kulturelle sidene av eksekveringsprosessene på suksessfull vis, avslutter INSEAD-professoren.

Les mer om professorene på Leading Strategic Change