Strategiske endringsprosesser har aldri vært viktigere

Bedrifter og organisasjoner bør være i stand til å håndtere og lede kompliserte strategiske endringsprosesser og transformasjoner. Og det har aldri vært viktigere enn nå, ifølge INSEAD-eksperten Daniel Simonovich som er programdirektør på Leading Strategic Change.

– Mange ledere står overfor en dobbel problemstilling i denne korona-tiden: For det første skal de håndtere de kortsiktige utfordringene, og for det andre skal de forberede deres organisasjon på endringsprosesser og den verden som kommer etter pandemien. Krisen må selvsagt håndteres, men det er de dypere problemstillingene som bør bekymre lederne. For de skal også sikre en levedyktig fremtid for deres organisasjoner på den andre siden av krisen, sier Daniel Simonovich som er INSEAD-professor og programdirektør på Leading Strategic Change.

Les mer om Leading Strategic Change INSEAD

En verden med mange og uvisse endringer

Ifølge Simonovich er det bare de organisasjonene som klarer å bygge deres forretning på de mulighetene som kommer etter krisen som vil lykkes.

– Det er klart at det fortsatt vil bli lagt stor vekt på krisestyring den kommende tiden. God ledelse og kommunikasjon er det som vil skille bedriftene fra hverandre. Og det vil ha betydning for hvordan de blir oppfattet av interessentene. Den verden vi er på vei inn i vil imidlertid by på enda flere og ukjente endringer. Det er som om at det er blitt trykket på «fast-forward»-knappen. Og frasen: «Det er ikke den sterkeste arten som overlever, eller den mest intelligente, men den som er mest tilpasningsdyktig i forhold til endringer», har aldri vært sannere.

Les også En cocktail til suksessfull strategieksekvering

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Leading Strategic Change INSEAD

endringsprosesser

Daniel Simonovich, INSEAD-professor og programdirektør på Leading Strategic Change

Strategieksekveringens og transformasjonens harde og myke side

Ifølge INSEAD-professoren er det nettopp problemstillingene knyttet til strategiske endringer og strategieksekvering i tider med endringer som Leading Strategic Change adresserer og ruster deltakerne til å håndtere.

– Leading Strategic Change kan hjelpe ledere på en rekke områder. For det første gir utdanningen mulighet for å revurdere prioriteter etter hvert som fokuset endres fra kortsiktig krisetilstand til et mer langsiktig perspektiv. Og det gjelder både med henblikk på marked, kunder og teknologier. For det andre tilbyr programmet en uvurderlig innsikt i de mange små brikkene som skal til for å styre organisasjonen inn i en ny fremtid. Og det inkluderer både fokus på de «harde» og de «myke» perspektivene, forklarer Daniel Simonovich og fortsetter:

– I forhold til de «harde» perspektivene får deltakerne innsikt i hvorvidt planlagte endringer vil fungere eller ikke. Før man forplikter seg til dem. Det gjøres gjennom eksperimentell læring hvor deltakerne erfarer hvordan de kan lage en kjøreplan for endringen og samtidig unngå mange feil. I forhold til de «myke» perspektivene, dykker vi dypt ned i kritiske områder som handler om hvordan man mobiliserer og influerer i vanskelige tider. Og hvordan man leder sine ansattes emosjonelle reise.

Se programinnholdet på Leading Strategic Change

Konkrete take-aways om endringsprosesser fra Leading Strategic Change

Det neste forløpet av Leading Strategic Change starter den 30. november, og forløper over fem dager på INSEAD. Noen av de helt konkret take-aways, som programdirektøren fremhever, er blant annet:

  • Hvordan leder man i krisetider – og ut av krisetider?
  • Hvordan gjenskaper man effektivt balansen i strategiske prioriteringer med henblikk på å sikre fremtidig verdiskaping?
  • Hva er de skjulte fellene når man skal gjennomføre nødvendige endringer?
  • Hvordan forbereder man organisasjoner og kulturer på fremtiden?

– Kort fortalt tilbyr vi et sjeldent forum som bidrar til å besvare alle disse spørsmålene på en praktisk måte. Det inkluderer også viktig innsikt i verktøy og begreper. Og så vil de helt essensielle take-aways selvsagt være deltakerspesifikke. Fordi vi legger særdeles stor vekt på hvordan det hele gir mening for den enkelte deltakeren som skal kunne anvende den nye kunnskapen i sin egen organisasjon i praksis.

Strategieksekvering: Det kan så lett gå «galt»