Internasjonalt stjernedryss på Executive Forum

Intet mindre enn 100 ledere og toppledere var i regi av Scandinavian Executive Institutes business-nettverk Executive Forum møtt frem for å høre den internasjonale digitaliseringsekspert Howard Yu gi sitt bud på hvordan «man overlever i en verden, der alt kan kopieres».

Stjerneunderviser, superforsker, digitaliseringsekspert, forfatter, IMD-professor og internasjonal kapasitet – kjært barn har mange navn. Og det gjelder ikke minst for Howard Yu som i aller høyeste grad leverte en forelesning ut over det vanlige for 100 ledere, toppledere og styremedlemmer under overskriften «LEAP – How to thrive in a world where everything can be copied».

Howard Yu har nettopp utgitt boken av samme navn som gir en fenomenal innsikt i hvordan bedrifter i dagens turbulente omverden bør agere for å sikre overlevelse og fremtidig suksess.

Neste forelesning med Howard Yu i Executive Forum

Krav om kvantesprang

Ifølge Yu er det nemlig ikke lenger bare et spørsmål om å håndtere «gamle» copycat-taktikker. Bedrifter er nødt til å utvikle seg kontinuerlig, utnytte nye strategier og teknologiske fremskritt – samtidig som de skal være i stand til å håndtere store endringer i markedet (leap strategy).

I boken LEAP identifiserer han fem grunnleggende prinsipper som gjør bedrifter i stand til å foreta «kvantesprang» og opprettholde suksess i lyset av den utfordrende konkurransesituasjonen.

– Det blir fler og fler copycats omkring oss – så hvordan skal vi fremover agere for å sikre at vi ligger helt i front i forhold til konkurrentene? spurte Howard Yu fra talerstolen.

Strategisk Ledelse – Howard Yu i Executive Forum i København – påmelding

Nye kunnskaps-disipliner

Yu ga i sin forelesning deltakerne innsikt i en lang rekke bransjer og bedrifter som ikke har klart å følge med tiden, og dermed har satt en stopper for deres egen eksistens. Bedrifter som har basert strategiene sine på det han kaller «incremental planning» som grunnleggende sett betyr at de har fortsatt i samme spor som de alltid har gjort, og ikke har klart å nytenke verken bedriften, produktet eller ytelsen.

– Det er risikofylt å basere seg på «incremental planning», fordi markedssituasjonen endrer seg med enormt hastige steg, og tingene skjer raskere enn vi kan forestille oss. Bedrifter er nødt til å foreta ”leaps” mot nye kunnskaps-disipliner for å overleve og oppnå suksess, ellers vil konkurrentene bare innhente dem, forklarte han.

De bedriftene som virkelige klarer å overleve gjennom lang tid har, ifølge Yu, en særlig evne til å foreta disse kvantesprang (leaps). Det forklarte han ved hjelpe av en lang rekke eksempler, blant annet casen med Procter & Gamble.

– Se for eksempel på Procter & Gamble som har vært i markedet i nesten 200 år, og er en verdensdominerende aktør. De har i aller høyeste grad klart å foreta «leaps» mot nye kunnskaps-disipliner ved å gå fra mekanisk ingeniørvitenskap til forbrukerpsykologi og videre til organisk kjemi. Derigjennom har de evnet å sette seg selv i en posisjon hvor de unngår å konkurrere mot eksempelvis billige kinesiske produkter, forklarte Yu.

Felles for de bedriftene og bransjene som klarer å foreta disse kvantesprang er dessuten evnen til å anvende nye teknologiske muligheter, som eksempelvis Maskinlæring, Kunstig Intelligens, Internet of Things og Big Data byr på. Det er eksempelvis Airbnb, Facebook, Alibaba og Uber gode eksempler på.

Utdanning med Howard Yu – Leadership Acceleration Programme

Stort utbytte

Paul Erik Rask, som er adm. direktør i Nordic Waterproofing, var en av de fremmøtte topplederne som hadde et stort utbytte av dagen.

– Hvis det ikke har vært den aller beste, så har det i alle fall vært blant topp to eller topp tre av forelesninger jeg har deltatt i. Howard Yu er utrolig jordnær i sitt uttrykk, forklarer tingene veldig enkelt og er ekstremt kunnskapsrik. Han har en sjelden kunnskap om mange bransjer og klarer å få én til å tenke over teoriene og casene ved å stille relevante spørsmål. Forelesningen har vært som å lese en god krim – man kan nesten ikke vente til neste side. Og så gir han så mange gode og konkrete eksempler at man faktisk etterfølgende kan gå direkte hjem og «skrive» sin egen krim, var den positive meldingen fra Paul Erik Rask.

Tom Nysted, som er adm. direktør i Agder Energi i Norge, var spesielt interessert i Howard Yu’s kjennskap til det asiatiske og i særdeleshet kinesiske markedet.

– Howard Yu leverte en forelesning som var utrolig profesjonell og kunnskapsrik, og så hadde han en særdeles spennende måte å formidle det på. For meg var noe av det mest interessante de poengene han hadde om Kina, og om hvordan verdens tyngdepunkt er i ferd med å forandre seg fra Vesten til Østen. De ting som skjer i Kina er meget interessante for energibransjen som vi befinner oss i – for vi vet at vi kommer til å bli utsatt for disruptive krefter som vi blir nødt til å reagere på. Kineserne er utrolig dyktige på deres hjemmemarked, og vi må være klar til å motstå denne nye og omfattende konkurransemessige situasjonen, sa Tom Nysted.

Viktig nettverk

Ifølge Paul Erik Rask i Nordic Waterproofing er nettopp business-nettverket Executive Forum et viktig forum for ham – av to helt konkrete årsaker.

– For det første gir nettverket Executive Forum meg tilgang på aktuell kunnskap på et ekstremt høyt teoretisk nivå. Professorene, som holder innlegg, er enormt dyktige til å presentere aktuelle teorier og omsette disse til konkret kunnskap som jeg kan anvende direkte i min egen bedrift og i forhold til min egen situasjon. For det andre handler det om «hardcore» nettverk: I Executive Forum kan vi gi hverandre tips og råd og hjelpe på mange ulike måter – eksempelvis hvis man har behov for å få anbefalt en samarbeidspartner eller en konsulent, avsluttet direktøren i Nordic Waterproofing.