Livslang læring bør være topp-prioritet for ledere

Klar tale fra deltakerne på det nettopp avsluttede forløpet på Leadership Acceleration Programme IMD: Suksess i fremtiden handler ikke om know-how, det handler om evnen til å utsette seg selv for kontinuerlig og livslang læring.

Livslang læring er viktig: Totalt 30 norske og danske deltakere på lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD har nettopp avsluttet høstens og vinterens forløp på IMD i Sveits. Og nå kan de føye det velrenommerte lederprogrammet til CV-en deres.

Det dreier seg blant annet om Brian Lorentzen som er strategisk markedsdirektør i danske STARCO, og Benedikt Philipp Wetzel som er CEO på Revmatismesykehuset i Lillehammer. Begge har hatt en sterk motivasjon med henblikk på å oppgradere deres kunnskap og kompetanser.

Lederutdanning på IMD

Brian Lorentzen, strategisk markedsdirektør, STARCO

– Jeg har jobbet med strategier i en årrekke, men hadde behov for å få satt noen teorier på plass. Dernest ønsket jeg å få innsikt i håndgripelige modeller som jeg kan anvende i relasjon til strategiarbeidet mitt, og det var et av motivene til å delta i Leadership Acceleration Programme IMD. I tillegg var jeg nysgjerrig på «hva som rør seg», få en «vitamininnsprøytning» og bli mer bevisst mine egne sterke og svake sider, og hvordan jeg kan påvirke og utvikle disse, forteller Brian Lorentzen.

Brian har siden 2009 vært en del av ledelsen i STARCO. I dag er den primære oppgaven hans å sette den strategiske retningen i samarbeid med selskapets CEO og den resterende ledergruppen.

Benedikt Wetzel har en bakgrunn innen preklinisk forskning, og har gjennom en årrekke hatt en rekke ledende roller.

– Jeg har gått fra å være mellomleder til å få en topplederstilling. I den forbindelsen har det vært viktig for meg å utvikle meg med henblikk på å gå fra en operasjonell til en strategisk tenkemåte. I tillegg var det fristende med en internasjonal lederutdanning i samarbeid med velrennomerte IMD i Sveits.

Les også: Slik sikrer du livslang læring

Noen å speile seg i

Benedikt Philipp Wetzel, CEO, Revmatismesykehuset

Begge føler at utbyttet har levd opp til de forventningene man har til en business-skole i verdensklasse.

– Nivået på utdanningen har vært meget høyt, og det er enormt kompetente og oppdaterte professorer man treffer på forløpet. De har i aller høyeste grad fingeren på pulsen, og det er et intensivt og godt sammensatt program. I tillegg er det utrolig givende å treffe likesinnede som har opplevd noen av de samme utfordringene som en selv. Personer man kan «speile seg i» og sparre med underveis i forløpet, uttaler Brian Lorentzen i STARCO.

For den norske sykehusdirektøren har et viktig element også vært knyttet til å få innsikt i og inspirasjon fra helt andre bransjer enn den sykehusverdenen han kommer fra.

– Som navnet sier: «Acceleration». Jeg har hatt ambisjoner om og behov for å løfte meg og komme videre i min rolle som toppleder. Professorene og foreleserne har vært helt fantastiske – en sjelden opplevelse. Hele programmet har vært meget positivt, velorganisert og inspirerende. Her vil jeg spesielt fremheve at det har vært spennende å treffe ledere fra andre bransjer – helt forskjellige fra min – og bli inspirert av dem og se min egen organisasjon fra en helt nyt og annen vinkel, sier han.

Dette sier tidligere deltakere

Usikker fremtid banker på

Når snakken kommer til fremtidens ledelsesutfordringer er det ikke mye uenighet å spore mellom den danske markedsdirektøren og den norske sykehusdirektøren. Tross det at de representerer meget forskjellige bransjer.

– I vår bransje beveger vi oss i fremtiden helt klart inn i et marked med både mange og store usikkerheter. Både resesjonen i Tyskland og Spania, samt hele problematikken med Brexit kommer uten tvil til å påvirke oss. Og med nye teknologier og gjennombrytende oppfinnelser vil tingene endre seg raskt. Det krever at vi er agile og fleksible og klarer å tilpasse oss nye situasjoner kontinuerlig. Legger man til at den unge generasjonen på arbeidsmarkedet stiller med nye krav og forventninger, blir det hele bare enda mer dynamisk, sier Brian Lorentzen.

Og selv om det ikke er markedsituasjonen i Europa som har den største innvirkningen på et norsk privatsykehus, er det likevel sammenliknbare faktorer som gjør seg gjeldende.

– Som leder innen helsesektoren står jeg overfor en enorm utfordring i forhold til behov og volumen. Vi skal ta oss av et økende antall pasienter, og vi opplever en massiv mangel på spesialister som gir oss en ressursknapphet. I tillegg er det krav om at vi skal ha fokus på kostnader. Dersom alt dette skal lykkes, er det tvingende nødvendig at vi blir mer innovasjonsorientert. At vi er kreative og åpne for ny teknologi. Hos oss stopper driften aldri – vi må altså lære å opprettholde driften mens vi utvikler nytt. Det er den helt store utfordringen, påpeker Benedikt Wetzel.

Se hele programinnholdet

Livslang læring er løsningen

Heldigvis er begge enige om at det er mulige løsninger på de mange utfordringene og endringene som uomtvistelig blir en del av fremtidens verdensbilde.

– Det er egentlig ganske enkelt, og som en av professorene på IMD formulerte det: Det som kan få oss til å vinne i fremtiden handler ikke om know-how, det handler om evnen til å lære. At man er åpen, evner å se det brede perspektivet og at man klarer å tilpasse seg. På samme måte som at en fallskjerm virker best når den er åpen, så gjelder det samme for mennesker. Vi fungerer best når vi er åpne for endringer, avslutter markedsdirektøren i STARCO, og Benedikt Wetzel tilføyer avslutningsvis:

– For det første må vi skape en bevissthet om utfordringene. Vi må bli bedre til å se utfordringer som muligheter og endringsledelse som en naturlig og kontinuerlig tilstand frem for noe «avgrenset». Når det dreier seg om innovasjon, er kurs og utdanning helt sentralt for toppledere. Og det gjelder ikke minst mellomledere og områdeledere – de som i praksis skal gjennomføre endringstiltakene. Et kontinuerlig fokus på utdanning vil være helt essensielt, og et av fremtidens viktigste suksesskriterier.