Er lederne dine giret til 2021-utfordringene?

Har din organisasjon og dine ledere de nødvendige kompetanser til å håndtere de ledelsesmessige utfordringene som 2021 måtte by på?

Et veldig spesielt 2020 er nettopp lagt bak oss, med mange nye situasjoner og utfordringer som selv ikke de mest fremsynte lederne kunne ha forutsett. Og nå står vi på kanten til et 2021 som igjen vil by på utfordringer – og ukjente situasjoner. Spørsmålet er om din organisasjon og dine ledere er rustet til å imøtekomme de mange ulike utfordringene og problemstillingene?

Gi lederne dine den beste lederutdanningen

En investering – i både medarbeidere og organisasjonen

Lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD henvender seg nettopp til ledere og mellomledere som har behov for en oppdatering og en oppgradering av eksisterende ferdigheter samt ny og inspirerende kunnskap. Programmet er en investering i medarbeiderne dine og organisasjonen din – en investering du kan regne med å få mangfoldig tilbake.

Leadership Acceleration Programme tilbys i samarbeid med en av verdens beste business-skoler, sveitsiske IMD. Programmet gir kort fortalt lederne dine:

  • Aktuell kunnskap om digitalisering og eksekvering herav
  • Innsikt i hvordan man implementerer innovasjon, og derved skaper en konkurransemessig fordel
  • Evnen til å håndtere utfordringer proaktivt – og kjennskap til egne styrker og svakheter
  • Kunnskap om hvordan man utvikler potensialet blant talentfulle medarbeidere
  • Kompetanser til å være sparringspartner på utforming og valg av strategier
  • Fornyet inspirasjon og en proaktiv tilgang til ukjente problemstillinger

Alle viktige og nyttige kompetanser som kan bringe både bedriften og lederne opp på et enda høyere nivå – og ruste dere til et spennende 2021.

Se det konkrete innholdet i lederprogrammet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD