Er lederne dine giret til utfordringene de kommende år?

Har din organisasjon og dine ledere de nødvendige kompetanser til å håndtere de ledelsesmessige utfordringene?

Et veldig spesiell koronatid er lagt bak oss, med mange nye situasjoner og utfordringer som selv ikke de mest fremsynte lederne kunne ha forutsett.

Og nå ser vi frem til en tid som vil by på mange nye utfordringer og ukjente situasjoner. Spørsmålet er om din organisasjon og dine ledere er rustet til å imøtekomme de mange ulike utfordringene og problemstillingene?

Les mer om lederutdanning for mellomledere her.

Gi lederne dine den beste lederutdanningen

En investering – i både medarbeidere og organisasjonen

Lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD er en lederutdanning for mellomledere som har behov for en oppdatering og en oppgradering av eksisterende ferdigheter samt ny og inspirerende kunnskap. Programmet er en investering i medarbeiderne dine og organisasjonen din – en investering du kan regne med å få mangfoldig tilbake.

Leadership Acceleration Programme tilbys i samarbeid med en av verdens beste business-skoler, sveitsiske IMD. Programmet gir kort fortalt lederne dine:

  • Aktuell kunnskap om digitalisering og eksekvering herav
  • Innsikt i hvordan man implementerer innovasjon, og derved skaper en konkurransemessig fordel
  • Evnen til å håndtere utfordringer proaktivt – og kjennskap til egne styrker og svakheter
  • Kunnskap om hvordan man utvikler potensialet blant talentfulle medarbeidere
  • Kompetanser til å være sparringspartner på utforming og valg av strategier
  • Fornyet inspirasjon og en proaktiv tilgang til ukjente problemstillinger

Alle viktige og nyttige kompetanser som kan bringe både bedriften og lederne opp på et enda høyere nivå – og ruste dere til framtiden.

Se det konkrete innholdet i lederprogrammet

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om lederutdanningen Leadership Acceleration Programme IMD