Morgendagens ledere er digitale – er du?

Digital ledelse krever nye kompetanser, dersom morgendagens bedrifter skal ledes suksessfullt.

Fremtidens agenda er digital – og det stiller helt nye krav til de lederne som skal håndtere denne utviklingen.

I samarbeid med den sveitsiske business-skolen IMD tilbyr vi Leadership Acceleration Programme, der digitalisering nå er en integrert del av programmet. Er du klar til neste steg?

Digital ledelse og digitalisering er helt nødvendige kompetanser for fremtidens ledere, og derfor blir emnet helt sentralt på neste forløp av Leadership Acceleration Programme (LAP).

Den digitale utviklingen står ikke stille, men beveger seg med hastige steg fremover. Det er ikke minst en stor utfordring for de lederne som er ansvarlige for å drive disse utviklingsprosessene fremover på suksessfull vis. De må være i stand til å legge strategiene for den digitale utviklingen – men de må også være i stand til å eksekvere på strategiene.

Om Leadership Acceleration Programme

Leadership Acceleration Programme IMD er en intensiv, internasjonal lederutdanning som styrker både dine faglige og personlige kompetanser.

Varighet: To moduler av tre dagers varighet (en i Danmark og en i Sveits) samt en e-læringsmodul på 8 uker.

Pris: EUR 9.798

De beste europeiske ekspertene

Leadership Acceleration Programme regnes for å være en av markedets aller beste lederutdanninger, og med undervisning av noen av de fremste europeiske ekspertene innen fagområdet, vil du ikke bare få en inngående forståelse for de overordnede perspektivene i forhold til digitalisering – men samtidig en rekke håndgripelige verktøy som du kan anvende direkte i din arbeidshverdag.

Du vil bli rustet til å mestre den digitale utviklingen som fremtidens ledere står overfor. Howard Yu og Mark Greeven, som begge er professorer fra sveitsiske IMD, er de ekspertene, du vil bli kjent med og undervist og inspirert av.

Howard Yu er professor i strategisk ledelse og innovasjon på IMD samt en «rising star» og prisbelønnet forsker i den akademiske verden. Yu har blant annet mottatt «Case Center Award» i 2017 for sitt arbeid med emnet «Big Data – Risks and Opportunities» – en pris som Financial Times omtaler som «the business schools Oscars». I 2017 var Howard Yu dessuten på Thinkers50 Innovation Award-liste, og i 2018 var han å finne på Thinkers50 Radar-liste over de 30 ledelsesekspertene som mest sannsynlig vil forme fremtiden i forhold til hvordan organisasjoner ledes.

Digital ledelse på agendaen

Digitaliseringsemnet har vi i Scandinavian Executive Institute utviklet i samarbeid med professorene fra IMD Business School, og som deltaker kan du se frem til å få en inngående og omfattende forståelse for digitalisering og digital ledelse.

– Digitaliseringsemnet på LAP vil blant annet omhandle hvilke krav og forventninger det er til ulike bedrifter og bransjer i forhold til å utnytte de digitale mulighetene – også i forhold til nye, og ikke tidligere kjente markedsmuligheter. Emnet vil dessuten gjennomgå hvilke organisatoriske betingelser, eksempelvis prosesser og strukturer, som bør være på plass for å kunne gjennomføre en vellykket digitalisering, forklarer John Walsh.

Som deltaker vil du altså få det overordnede helikopterperspektivet, men du vil også dykke ned i de mer praktiske problemstillingene som kan gjøre deg klar til å dra av gårde på din egne digitale reise – og gjøre deg til en verdifull ressurs for den bedriften du jobber for.

På forkant med utviklingen?

Ønsker du å være med på neste forløp av Leadership Acceleration Programme, kan du søke om opptak her.

Her kan du lese enda mer om utdanningen og rekvirere materiale, og her finner du praktisk informasjon om blant andet datoer og pris.