Lederutdanning på INSEAD

– Startskuddet på en personlig og profesjonell reise

En rekke toppledere beskriver INSEAD-topplederutdanning som en både positiv, profesjonell og personlig reise.

Positiv, profesjonell og personlig reise

For kort tid siden avsluttet HR-direktør i Dovista, Morten Vehl Revsbeck, topplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD i regi av Scandinavian Executive Institute. En lederutdanning fra INSEAD som han beskriver som en både positiv, profesjonell og personlig reise. Og som på ingen måte er slutt enda.

Morten Vehl Revsbeck er HR-direktør i Dovista, en gruppe av vindusfabrikanter og vindussalgsorganisasjoner, hvor de mest velkjente merkevarene er Velfac og Rationel, har nettopp avsluttet topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD. Han er en del av toppledergruppen i Dovista, og har også i en periode fungert som administrerende direktør i Rationel. I hans nåværende posisjon som HR-direktør er en av hans helt sentrale arbeidsoppgaver å utvikle og utforme strategier i samarbeid med toppledelsen.

Les mer om Executive Management Programme INSEAD
Lederutdanning på INSEAD

HR Director, Morten Vehl Revsbeck Dovista A/S

INSEAD-lederutdanning: Dyp innsikt i strategiens verden

– Mitt motiv for å påbegynne en lederutdanning på INSEAD var et «håndslag» med min sjef om at jeg ønsket en enda dypere innsikt i strategiens verden. Det var fritt valg på «øverste hylle», også i forhold til MBA-utdanninger. Men etter å ha konsultert noen hodejegere som kjente bransjen godt, ble jeg anbefalt å finne en lederutdanning på INSEAD eller IMD. Herigjennom stiftet jeg bekjentskap med Executive Management Programmet INSEAD fra Scandinavian Executive Institute. Kontaktene mine bekreftet meg i at dette representerte et program som i aller høyeste grad kunne fungere som en fremtidig døråpner. Både sett i lyset av programmets faglige innhold og business-skolens omdømme, forteller Morten Vehl Revsbeck og fortsetter:

– Nettopp treenigheten av innovasjon, strategi og ledelse gjorde at programmet føltes helt riktig for meg. Jeg ønsket et program som kunne berede meg på å komme mer ut i salgskjeden og ta ansvar på toppledernivå. Her har det i særdeleshet vært de strategiske verktøyene jeg kan anvende på dette nivået som har vært betydningsfulle for meg.

Executive Management Programme INSEAD – Søknad

Super innflyvning

Læringen og inspirasjonen fra programmet har satt en ny standard for hvordan HR-direktøren jobber med strategi i sitt daglige arbeid.

– Jeg har fått noen helt konkrete verktøy i kassen som jeg kan benytte meg av, og jeg har lært nye metoder til å kommunisere strategien på. For eksempel hvordan man får strategien til å bunnfelle seg ned i organisasjonen, og hvordan man får involvert medarbeiderne. Det er helt klart med meg i dagligdagen nå, og vil være viktig i forhold til hvordan jeg kommer til å jobbe med strategi i et større strategiprosjekt som vi er i ferd med å sjøsette i Dovista, sier han og supplerer:

– Dagene i Kolding på den første modulen ga en super «innflyvning». De fungerte som en riktig god forberedelse til modulene på INSEAD i Frankrike. Alt var virkelig profesjonelt lagt opp. Underviserne var sterke med en høy grad av profesjonalitet, de var gode fasilitatorer og omgivelsene var ideelle med henblikk på å lære. Jeg kan nok aller best beskrive forløpet som en reise som i særdeleshet har flyttet meg på det personlige planet.

Pluss på nettverkskontoen

Som en del av topplederprogrammet skulle deltakerne mellom modul 2 og 3 inngå i en prosjektgruppe. Målet var å jobbe sammen om en praktisk prosjektoppgave med utgangspunkt i en konkret case fra en av gruppemedlemmenes bedrifter.

– I dette prosjektarbeidet møter man en rekke dedikerte mennesker med felles interesser, men med meget ulike bakgrunner. Case-samarbeidet flyttet oss enormt, og det var både gøy og meget utbytterikt. Vi var alle enige om at vi ville være meget seriøse omkring oppgaven, både for vår egen skyld og for Danpos skyld. Derfor la vi også mye energi og ressurser ned i oppgaven, og ble belønnet med en utrolig interessant læringsreise, påpeker Morten Revsbeck.

Les mer om prosjektsamarbeidet hvor matvarebedriften Danpo fikk kickstartet sitt asiatiske eksporteventyr.

– Vi bestemte oss blant annet for at vi skulle teste «alle» de teoriene og prosessene vi hadde stiftet bekjentskap med på modul 1 og 2. Vi ville prøve det hele og «leke med tingene». Hele samarbeidet og samholdet oss imellom har uten tvil gitt meg enormt mye på nettverkskontoen. Og det gjelder både i profesjonell og privat sammenheng. Det jeg har satt inn på kontoen, har jeg fått tifoldig tilbake. Executive Management Programme har vært startskuddet på noe mye større, har gitt meg en retning og tent en flamme som fremdeles brenner. Men det er på ingen måte en avsluttet prosess – den fortsetter, avslutter HR-direktøren i Dovista.

Programinnhold på Executive Management Programme INSEAD