Tid til utdanning … er tid vunnet

Synes du at det er vanskelig å finne tid til videreutdanning? Prøv å snu problemstillingen på hodet: Hva skjer dersom du ikke tar deg tid til det – har du overhodet tid til å la vær?

I en leders travle hverdag med jobb, møter, familieliv, fritid og mange andre forpliktelser er det nok mange som synes, at det er vanskelig å få tiden til å slå til. Så hvorfor skal man da bruke den dyrbare tiden sin på å ta en lederutdanning?

– Et av argumentene for å ta en executive lederutdanning, som går igjen og igjen hos deltakerne våre, er behovet for å jobbe mer effektivt og kontinuerlig sørge for at man er på forkant med utviklingen innen ledelsesfeltet. På de utdanningene, som vi tilbyr i samarbeid med business-skolene INSEAD i Frankrike og IMD i Sveits, blir deltakerne presentert for en lang rekke nye verktøy, modeller og metoder som de kan gå direkte hjem i deres bedrifter og bruke fra dag en. Ferdigheter som er en vesentlig bidragsyter i forhold til å utføre en enda mer effektiv lederjobb og opprettholde en posisjon som en verdifull ressurs for bedriften, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Her kan du lese mer om våre lederutdanninger:

Executive Management Programme
Executive Board Programme
Leadership Acceleration Programme

Pluss på tidskontoen

Nettopp det å bruke en kortere tidsperiode på å tilegne seg viktig kunnskap vil i siste ende kunne spare deltakerne for mye unødvendig tidsforbruk – rett og slett ved at de blir i stand til å utføre en mer effektiv lederjobb. Så ved å bruke litt «ekstra fra tidskontoen» i en avgrenset periode, vil man i siste ende få denne tiden flerfoldig tilbake.

– Våre lederutdanninger er tilrettelagt slik at de passer inn i den travle lederens hverdag. Det er også et element som nesten alle våre deltakere fremhever når de skal beskrive effektiviteten i utdanningsforløpet. Utdanningene er organisert slik, at man bruker om lag 8-12 dager på disse, splittet opp på to-tre forløp. Sett i forhold til alternativet, som er en fullverdig MBA, der man ofte må hive ut et år eller to av kalenderen, er dette forløpet særdeles tidsmessig effektivt. Man burde nesten spørre seg selv: Har jeg tid til å la vær? avslutter Steen Buchreitz Jensen.