Tre gode grunner til at dine medarbeidere vil elske Blue Ocean Shift

Vi er nå kommet til det tredje blogginnlegget i vår serie om Blue Ocean Shift; prosessen som hjelper deg med å implementere bedriftens Blue Ocean Strategy og leder dere til et nytt marked uten priskriger og konkurrenter.

Hvis du ikke har lest de to første innleggene, Fra Blue Ocean Strategy til ACTION og Derfor er disruption kun én av veiene til bedriftens Blue Ocean , så gjør det gjerne nå. Så er du nemlig godt rustet til å lese dette innlegget om hvordan de kommende medarbeiderne dine vil elske å jobbe med begge deler. The Millenials heter den nye generasjonen som i disse årene – og de kommende – reiser seg fra skolebenken og går inn døren til din bedrift.

 Å skape en Blue Ocean Strategy handler om å skape et nytt marked

 Å skape en Blue Ocean Strategy handler om å skape et nytt marked for din bedrifts produkter eller ytelser. Et marked som er blottet for konkurranse, fordi du har det for deg selv. Et Blue Ocean Shift er den konkrete prosessen og de arbeidsmetodene som implementerer strategien din og leder bedriften sikkert og direkte til det blå oseanet. Begge begrepene er også titler på bøker skrevet av de to INSEAD-professorene, Chan Kim og Renée Mauborgne.

Blue Ocean er en del av topplederprogrammet

Det handler om Humanness

I tillegg til den åpenlyse gevinsten ved å være alene på et marked, et Blue Ocean, og dermed slippe for priskonkurranse og andre dødskamper som finner sted i et tradisjonelt Red Ocean-marked, er det en enorm sidegevinst.

Selve Blue Ocean Shift- prosessen oppfyller nemlig i høy grad de kravene og forventningene som den kommende generasjonen av medarbeidere, The Millenials, har til arbeidslivet deres og til den bedriften som er så heldig å få lov å ansette dem (ja, slik tenker de faktisk. Forklaring følger!). Og bare rolig – de nåværende medarbeiderne dine vil også elske det.

Det handler om det altavgjørende elementet i et Blue Ocean Shift, et element som professorene Kim og Mauborgne kaller for Humanness. Men før vi forklarer det begrepet, og hvorfor det er vann på The Millenials’ mølle, så la oss se på hvem disse Millenials er. Sånn i gjennomsnittlige termer, selvsagt. For når man beskriver en hel generasjon på den måten er det naturligvis snakk om generaliseringer, men helt feil er det neppe.

Blue Ocean er en del av topplederprogrammet

Slik er dine kommende medarbeidere

En vesentlig del av inspirasjonen til beskrivelsen er hentet hos den amerikanske foredragsholderen Simon Sinnek. Du kan se et meget inspirerende intervju med ham om The Millenials i denne videoen.

De vil gjøre en forskjell. NÅ!

 • The Millenials vil ikke arbeide for å leve. De vil leve for å arbeide. De vil jobbe i en bedrift som har et høyere formål med det den gjør, enn «bare» å tjene penger. Og de vil selv ha muligheten til å gjøre en forskjell i bedriften – de vil ha innflytelse. De er mindre opptatt av lønn og frynsegoder, enn de er av at bedriften har et høyere formål med sitt virke og agerer etisk forsvarlig. Og av at de har en reel mulighet for å bidra til at det skjer.

De er bortskjemte som bare det

 • De er blitt oppflasket og stoppforet med at de er noe spesielt, og at de kan oppnå hva de vil. Og så har de i tillegg fått premier for bare å delta, og bedre karakterer enn de var berettiget til fordi deres curlingforeldre klaget, og lærerne ikke tok opp kampen (ja, vi vet godt at det er satt litt på spissen, men noe er det om snakken, ikke sant?) Når disse ungdommene kommer ut i bedriftene rammer de den virkelige verden med 130 km/t. Minst! Med mindre du forstår å bygge et arbeidsmiljø og en rekke arbeidsmetoder som, i stedet for å få dem til å rette seg inn, faktisk imøtekommer og utnytter deres behov for anerkjennelse og for å gjøre en forskjell. Og ja, det er her Blue Ocean Shift og Humanness kommer inn i bildet – om bare et lite øyeblikk …
Executive Management Programme INSEAD – lederutdanning

De er utålmodige

 •  Mangler du en ny genser? Bestill den i dag, og motta den i morgen. Vil du se en film? Klikk her og avspill. Vil du på date? Swipe på mobilen, og du finner helt sikkert én du liker. Ungdommen er vant til øyeblikkelig oppfyllelse av deres behov, og utålmodighet er en dyd. Det betyr at de ikke har tenkt seg å sitte og vente på muligheten til å gjøre en forskjell i bedriften din. Det er nå!

I tillegg er dagens ungdom digitalt innfødte. De er vokst opp med, og dopet av, teknologi i alle avskygninger. Det betyr blant annet at de ikke har de samme evnene og behovene for å oppbygge personlig relasjoner, slik vi litt eldre kjenner til. Til gjengjeld betyr det selvsagt også at de har noen teknologiske evner som ikke vi har, men som vi i høy grad kan dra nytte av.

Den helt store utfordringen er at disse ungdommene kommer inn i de store tradisjonelle bedriftene som ikke forstår dem. Og nok så vesentlig, ikke forstår hvordan de får det optimale ut av dem – til fordel for bedriften. Så la oss se på hvorfor Blue Ocean Shift-prosessen kan hjelpe deg med å komme The Millenials i møte, og integrere dem i bedriften.

Executive Management Programme INSEAD – lederutdanning

Humanness styrker medarbeiderne dine

Forfatterne bak Blue Ocean Shift kaller selv begrepet Humanness for det avgjørende elementet i å lykkes med et Blue Ocean Shift – altså selve prosessen med å skapet et nytt marked hvor bedriften er fri for konkurranse.

Humanness gjør eksekveringen til en del av strategiarbeidet i stedet for noe som ligger i forlengelse herav. Det handler om å inndra, motivere og anerkjenne medarbeiderne (kanskje du allerede kan se en parallell til The Millenials forventninger til arbeidsplassen deres). Dels for å sikre eierskap til prosessen og en suksessfull implementering av strategien. Dels for å sikre at alle relevante innspill kommer med. Prosessen er nemlig også designet til å frigjøre det fulle potensialet i organisasjonen din ved å styrke medarbeidernes kreative kompetanser – og deres selvtillit i relasjon til å utfolde disse kompetansene.

Blue Ocean er en del av topplederprogrammet

De 5 trinn i Blue Ocean Shift

La oss helt kort repetere de fem trinnene i et Blue Ocean Shift. Du finner en utdypende beskrivelse i blogginnlegget Fra Blue Ocean Strategy til ACTION. Dessuten inneholder boken Blue Ocean Shift helt konkrete verktøy og metoder til arbeidet med hvert enkelt trinn i prosessen.

 1. Identifiser det forretningsområdet hvor du kan oppnå den største gevinsten med et Blue Ocean Shift, og etabler det teamet som skal jobbe med bedriftens Blue Ocean Shift – spesielt med hjelp fra Humanness-prosessen.
 1. Skap en felles forståelse av hvor bedriften befinner seg akkurat nå – både i forhold til deres egen strategi og i forhold til deres plassering i bransjens overordnede, strategiske landskap.
 1. Forestill deg hvor bedriften kunne væreved å utfordre de rammene og konvensjonene som både bedriften din og resten av bransjen er vant til å tenke og jobbe innenfor.
 1. Finn ut hvordan du når målet ved å fokusere på hvordan bedriften kan eliminere konkurranse, redusere kostnader, øke inntjeningen og skape nye markeder. Det utmynter seg i seks potensielle strategiske trekk som dere skal velge mellom.
 1. Velg det riktige strategiske trekket, test det i markedet og raffiner det for å utnytte dets fulle potensial. Blue Ocean Shift beskriver en metode som eliminerer politikk og hierarki i beslutningsprosessen, og manifesterer det brede eierskapet til både prosessen og strategien.

De tre elementene i Humanness

De tre elementene i Humanness som er en avgjørende del av Blue Ocean Shift-prosessen er:

 1. Nedbryting handler om å bryte utfordringen ned i små, konkrete handlinger, slik at medarbeiderne opparbeider selvtillit til å agere trinn for trinn. Det kan eksempelvis være å identifisere de parametere bedriften konkurrerer på, eller de kundegruppene som kunne ha fordel av bedriftens produkter eller ytelser, men som (enda) ikke er kunder.
 1. Førstehånds-oppdagelse hjelper medarbeiderne med å se bedriftens og deres produkter eller ytelser på nye måter i en ny kontekst – og dermed selv komme til erkjennelse av behovet for endring. Først får de verktøy som lærer dem å tenke annerledes. Dernest skal de ut av kontorene for å snakke med både eksisterende og potensielle kunder og selv agere som kunder. Det gir dem ytterligere selvtillit til å handle – fordi de opplever behovet for endring på egen kropp.
 2. Fair prosess anerkjenner medarbeiderne for deres intellektuelle og emosjonelle verdi, oppbygger tillitt og inspirerer til frivillig arbeid. Fair prosess bygger på de tre prinsippene som ifølge Kim og Mauborgne er selve fundamentet for et Blue Ocean Shift
Executive Management Programme INSEAD – påmelding

Tre prinsippene er fundamentet for et Blue Ocean Shift

 1. Engasjement som involverer medarbeiderne i strategiske beslutninger
 2. Forklaring av både prosessen og de strategiske beslutninger, slik at alle vet at deres innspill er blitt tatt alvorlig – uansett om disse er en del av den endelige beslutningen eller ikke.
 3. Klare forventninger, både til hva medarbeiderne kan forvente, og hva det forventes av dem.

Humanness-prosessen og de tre prinsippene i fair prosess er også det som gjør strategi og eksekvering til ett samlet forløp, i stedet for – som vanlig – to forløp som ligger i forlengelse av hverandre. Når medarbeiderne har hatt innflytelse på strategiprosessen, som tilfellet er med et Blue Ocean Shift, så har de også medeierskap og motivasjon til å gjøre strategien til virkelighet. Dermed er implementeringen reelt allerede godt i gang, lenge før strategiarbeidet er ferdig.

Hvis du så et øyeblikk tenker tilbake på de bortskjemte, utålmodige Millenials som har ambisjoner om innflytelse og om å gjøre en forskjell fra den første dagen på jobben, så bør det være åpenlyst at Blue Ocean Shift og Humanness snakker direkte til dem. De blir involvert, de blir respektert, de blir bedt å om å bidra og de blir anerkjent for det.

Hvis du kjenner litt til begreper som kognitiv psykologi og atferds-design, så vil du for øvrig også kunne gjenkjenne vesentlige elementer herfra i Blue Ocean Shift og i Humanness.

Les mer – og gled deg

Du kan som nevnt lese mer om Blue Ocean Shift i vår tidligere artikkel her på bloggen Fra Blue Ocean Strategy til ACTION og Derfor er disruption bare én av veiene til bedriftens Blue Ocean.

Det helt store bildet får du selvsagt ved å lese boken Blue Ocean Strategy og Blue Ocean Shift av Chan Kim og Renée Mauborgne fra INSEAD.

Om to uker avslutter vi vår lille serie av blogginnlegg om Blue Ocean Shift med en rekke eksempler på bedrifter som med suksess har kommet frem til det blå oseanet. Frem til da er du meget velkommen til å kommentere på dette blogginnlegget – og selvsagt til å dele det, hvis du mener at andre i nettverket ditt kunne ha noe ut av å lese det.