Husk dette – før du digitaliserer bedriften din ihjel

Stopp opp og still deg selv disse tre spørsmålene før du tar hodet under armen og testamenterer hele egenkapitalen og din førstefødte til investering i roboter, automatisering og nye smarte IT-løsninger. Digitalisering er et middel. Ikke et mål i seg selv.

Av Steen Buchreitz Jensen

Digitalisering er et av de største spøkelsene i business akkurat nå. Alle jakter det, men som det er med spøkelser, så kan ingen se det. Og det er fordi vi i høy grad har pantsatt proporsjonene og mistet overblikket over hva formålet er med å digitalisere og automatisere arbeidsganger, prosesser og produksjonslinjer.

Digitalisering er en del av lederutdanningen

Digitalisering rommer for de fleste bedriftene enorme muligheter og et nesten uanet potensial for utvikling. Men den skal, som alt annet i både livet og business, gi mening. Jeg opplever imidlertid at det for mange bedrifter går litt «so ein Ding müssen vir auch haben» i den – uten at de egentlig er helt klar over hva for en «Ding». Og nok så viktig uten blikk for hva denne «Ding» skal gjøre for bedriften – og ikke minst kundene.

Derfor er det (minst) tre spørsmål du alltid bør stille deg selv før du investerer i ny teknologi som skal digitalisere og automatisere deler av bedriften din.

Digitalisering

Spørsmål 1: Hva er målet?

Digitalisering bør som nevnt aldri bli et mål. Den er og blir et middel til å nå bedriftens mål. Uansett om det gjelder produktinnovasjon, erobring av nye markeder, effektivisering av produksjonen eller andre prosesser, så kan digitalisering, automatisering og teknologi ofte hjelpe. Men uansett hva du innfører av ny teknologi i både utvikling, produksjon, administrasjon og så videre, så vil den aldri kunne gjøre jobben for deg alene. Det skal være mennesker bak – og med.

Digitaliseringen skal passe inn i bedriftens overordnede strategi. Den skal gjøre det enklere, billigere og raskere for dere å oppnå de målene dere setter dere. Og viktigst av alt: Den skal tilføre verdi til kundene dine. Det du investerer i digitalisering skal skape en merverdi som kundene dine er villige til å betale for.

Spørsmål 2: Er medarbeiderne mine klare?

La oss slå to ting helt fast:
1: Digitalisering er en ledelsesoppgave.
2: Digitalisering handler ikke om teknologi – det handler om mennesker.
Det er ikke vanskelig å finne teknologien og de digitale løsningene. Men det er knapphet på, og kamp om, de lederne, spesialistene og medarbeidere som mestrer de digitale løsningene. Og de lederne og medarbeiderne som ser de verdiskapende mulighetene i løsningene, og som samtidig kan og tør eksperimentere med dem og skape nye forretningsmodeller, er enda vanskeligere å finne.

Derfor er det viktig at du utdanner lederne og medarbeiderne i takt med den digitale utviklingen. Her hos Scandinavian Executive Institute er digitalisering en sentral del av vår lederutdanning Leadership Acceleration Programme, og det er i tillegg godt integrert i vår topplederutdanning Executive Management Programme.

Spørsmål 3: Er organisasjonen giret til digitalisering?

De lederne som blir utdannet til, eller har kompetansene innen digital ledelse og digitalisering, står vanligvis overfor en enorm oppgave. Nemlig den å transformere hele bedriften til å tenke og jobbe på en ny måte. De skal både kunne lede oppover for å påvirke toppledelsen, og nedover for å kunne påvirke medarbeiderne og organisasjonen som helhet.

Den nye teknologien skal utnyttes til å skape verdi for kundene og for bedriften. Og for at det kan lykkes, er du nødt til å skape grobunn for at nye måter å jobbe på kan slå røtter i organisasjonen. Det skal være plass til eksperimenter – og feil, og det i seg selv krever en kulturendring i mange bedrifter.

Skap interne start-ups

Det handler ikke om at hele bedriften skal gjøres til et stort laboratorium for digitale eksperimenter, for det er fremdeles en dagligdag som skal fungere, varer som skal produseres og leveres og kunder som skal serviseres. Men en mulighet er å skape interne start-ups som er uavhengige av resten av organisasjonen. De start-ups har egne budsjetter og carte blanche til å eksperimentere med hvordan digitalisering kan understøtte forretningen og dens utvikling. Og til å feile. Ikke på «øverste» nivå, slik at det forstyrrer forretningen, men på mikro-nivå, slik at det kan medvirke til å utvikle forretning på lengre sikt. Den måten å jobbe på krever typisk helt andre mennesker enn dem du har ansatt i forveien, og det krever under alle omstendigheter en fullstendig ny måte å tenke og jobbe på, og en endret ledelsesatferd i forhold til en tradisjonell, hierarkisk organisasjon.

Eksterne kompetanser

Derfor kan det også meget vel være at du er nødt til å se ut over din egen organisasjon for å booste bedriftens digitale kompetanser og muligheter. Kanskje du skal alliere deg med start-up-bedrifter som ikke bare har adoptert den nye måten å jobbe på, men som er grunnlagt på den. Uansett om du bruker interne eller eksterne start-ups til å drive digitaliseringen din, så er det avgjørende at du ikke integrerer dem i bedriftens eksisterende kultur. Så kveler du dem.

Se mulighetene, og se digitalisering som et middel til å nå bedriftens mål og skape verdi for deres kunder. Ikke som et mål i seg selv. Og sørg for at organisasjonen din og medarbeiderne dine er klare, og blir en del av den transformasjonen som enhver digitalisering krever – og innebærer.

Det kommer jeg til å skrive mer om her på LederBloggen den kommende tiden. I mellomtiden er du mer enn velkommen til å kommentere mine innledende tanker om emnet øverst i artikkelen til høyre.