Ny Avinor-toppsjef: Utfordringene er en motivasjonsfaktor

 

Fra tele til flyvende høyder: Den tidligere CEO i Telia Norge, Abraham Foss, starter om en måned som toppsjef for Avinor. Det er en karrierereise han i aller høyeste grad ser frem til – og motivasjonen er ikke minst knyttet til en spennende og utfordrende cocktail av å skulle håndtere en ny bransje som både er svært belastet av Covid-19-situasjonen, og som samtidig har et sterkt fokus på et mer bæredyktig virke.

Abraham Foss, CEO Avinor

Når Abraham Foss i løpet av februar setter seg i direktørstolen i Avinor, kan man fristes til å tenke at spranget fra telekom til reisebransjen representerer et banebrytende skifte og noen helt nye «luftlag».

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, og har ansvaret for 44 statseide flyplasser. Avinor tilbyr reiser for rundt 50 millioner passasjerer årlig, hvorav halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn. Over 3.000 ansatte er ansvarlige for planlegging, utvikling og drift av en effektiv flyplass- og luftnavigasjonstjeneste.

– På en måte er det noe helt annet – og så allikevel ikke. For det er selvsagt et skifte til en helt annen bransje, men også til en bransje som har mange av de samme ingrediensene som telekom-bransjen. Begge bransjene relaterer seg til drift av samfunnskritisk struktur, og så er begge store organisasjoner som har mange av de samme lederutfordringene. Det handler om å bygge kultur og kompetanser, om å målrette en hel organisasjon og skape en fornuftig balanse mellom innovasjon og drift. I tillegg er begge bransjer svært teknologitunge, forklarer Abraham Foss og fortsetter:

– Når det er sagt, er det også noen store forskjeller. Avinor representerer en samfunnskritisk funksjon for veldig mange mennesker – å reise og transportere seg er noe som betyr mye for mange. Og det i seg selv er motiverende for meg. Det er også både et meget lokalt og et meget globalt perspektiv i Avinor. Det handler både om den lille flyplassen i Nord-Norge, om Norge som helhet og våre internasjonale forbindelser. At det både er dette lokale, nasjonale og internasjonale preget er absolutt en drivkraft for meg. En annen ny ting blir å gå inn i en statlig organisasjon som er underlagt en høy grad av samfunnsstyring – det er selvsagt også noe annet enn å lede i et børsregulert selskap.

Les også:

Koronalæring:

Et fargerikt 2020 hos Flügger

Ledelsesutfordringer i en korona-tid i Nord Pool

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Avinor i en koronasituasjon

Foss legger ikke skjul på at Avinor står overfor en rekke komplekse utfordringer som hovedsakelig relaterer seg til den pågående korona-situasjonen.

– Det er ikke tvil om at den aller største utfordringen i 2021 handler om at reisemønstrene i hele verden er blitt påvirket. Avinor er på kort sikt svært påvirket, rammevilkårene for å operere er endret, og effekten av dette er at man må forholde seg til en eksepsjonell situasjon. Det er en krevende hverdag for alle ansatte i Avinor, og det påvirker alle samarbeidspartnere rundt Avinor hvor mange andre selskaper og enkeltpersoner er svært rammet, sier den nye Avinor-sjefen og fortsetter:

– Men Avinor er en svært veldrevet organisasjon med veldig mange flinke og kompetente folk. Selskapet har gode strukturer og prosesser.  Jeg er følgelig ydmyk i forhold til den jobben jeg står overfor – og på å ha for sterke meninger på forhånd. Jeg må inn i organisasjonen, bli kjent med folkene og problemstillingene, før jeg kan sortere arbeidsoppgavene som ligger foran meg.

Kompleksiteten er en motivasjonsfaktor

For Abraham Foss er det mange faktorer som motiverer ham i forhold til den nye jobben, men især tre er fremtredende.

– For det første synes jeg at den samfunnsoppgaven som ligger i jobben er svært spennende. Koplingen av de kommersielle problemstillingene og samfunnsoppdraget ser jeg som et komplekst stykke arbeid, men samtidig svært motiverende. Dernest er jeg opptatt av de store miljøutfordringene som Avinor og alle andre aktører i flybransjen står overfor. Det er en stor og interessant oppgave i forhold til å bli mer bæredyktig og sette mindre fotavtrykk på planeten, sier han og fortsetter:

– Avslutningsvis er det en kjempemotivasjon for meg at jobben relaterer seg til en rekke tjenester som betyr mye for mange mennesker. Det å jobbe med kundereisen og kundeopplevelsen og å legge til rette for at kundene og passasjerene får gode opplevelser er særdeles givende. Det blir et privilegium å kunne jobbe sammen med så mange nye og dyktige kollegaer for å løse store og viktige oppgaver i tiden fremover.

Topplederprogram med fokus på strategieksekvering

Styrejobber satt på «pause»

Abraham Foss har de seneste årene også hatt en rekke styreposter ved siden av den operasjonelle stillingen, og i 2018 deltok han i Scandinavian Executive Institutes styreutdanning, Executive Board Programme INSEAD.

– På kort sikt kommer jeg til å begrense styredeltakelsen. Jeg har mer enn nok å ta tak i i forhold til en jobb i en ny bransje som er svært påvirket av Covid-19. Det er det jeg kommer til å ha fokus på, avslutter han.

Bli et dyktigere styremedlem med INSEAD-utdanning