Koronalæring: Et fargerikt 2020 hos Flügger

I andre halvpart av 2020 stiller vi skarpt på hva norske og danske bedrifter har lært av Covid-19. Hva gikk galt, hva gikk godt, hvilke utfordringer har bedriftslederne opplevd – og hvilke gode råd kan de eventuelt gi videre til andre? Denne gangen har vi snakket med CEO i Flügger, Jimmi Mortensen.

Koronasituasjonen skaper fremdeles hard motvind og høy bølgegang hos mange bedrifter og deres respektive ledere. Og det er ikke bare etterdønningene etter første bølge som herjer nå. Vi står rent faktisk også midt i andre bølge som selvsagt skal og bør håndteres.

Vi er kommet til del fire i vår serie om koronalæring, og denne gangen har vi snakket med Jimmi Mortensen som er CEO i Flügger, et internasjonalt konsern innen bygningsmaling og tilbehør til malerfaget. Selskapet står solid i Skandinavia, er markedsledende i Danmark, har aktiviteter i Polen, Øst-Europa og Kina samt eksport til øvrige land som Frankrike og Russland. Flügger har en årlig omsetning på om lag to milliarder danske kroner, før kjøpet av en østeuropeisk malingsprodusent, og har gjennom det seneste året opplevd en særdeles positiv vekst.

Les også om korona-læring i: Københavns ZOONord PoolTV2 Nord

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

En privilegert bransje

– Som så mange andre stod vi i en usikker situasjon da landet stengte i mars. Vi var både usikre på hva dette betød for våre medarbeidere, og for Flügger som helhet. Allerede tidligere på året var vi imidlertid berørt av situasjonen i forhold til våre kinesiske aktiviteter, da butikker og forhandlere på dette markedet måtte stenge fullstendig. Vår bedrift har imidlertid vært i den privilegerte situasjonen, i motsetning til mange andre bransjer, at vi i perioden har opplevd en markant etterspørselsfremgang da vi er leverandør av produkter til «gjør-det-selv». Kort fortalt har vi opplevd vekst i Danmark og Sverige under krisen, mens vi har vært hardt rammet i både Polen og Kina, forteller Jimmi Mortensen.

En av de meget store bekymringene i starten av krisen handlet om hvordan bedriften skulle sikre råvareforsyningen til produksjonen. Derfor ble det også gjort en enorm innsats for å sikre og styrke forsyningskjedene – og etablere alternative forsyningskanaler, såkalt «dual-sourcing».

– Noe av det første vi foretok oss var å etablere en korona-taskforce bestående av ledere og spesialister. Teamet holdt møter online tre ganger om dagen – både morgen, middag og kveld. I tillegg opprettet vi en global taskforce, med sjefer for de ulike land og HR, som møttes ukentlig for å drøfte retningslinjer og forskjeller mellom landene. Nettopp disse landespesifikke forskjellene har vært en stor utfordring. Vi har måttet forholde oss til medarbeidere på tvers av landegrenser som var pålagt meget forskjellige restriksjoner, forklarer Flügger-sjefen.

Styrk din topplederposisjon med INSEAD-program

Koronalæring: Ledelsen måtte snu alt på hodet

Takket være en ekstraordinær innsats fra samtlige Flügger-medarbeidere lyktes det å holde forretningen kjørende og forsyningskjedene intakte. Tross det har de seneste ni månedene ikke utelukkende vært fryd og gammen, og ledelsen har måttet snu tingene på hodet en gang eller to.

– Vi har også gjort våre feil, og har måttet justere underveis. I starten, da vi opplevde en høy grad av usikkerhet, gjorde vi nok den feilen at vi kommuniserte for mye. Vi kommuniserte alt på tvers av landegrenser, og det ble for mye og for kompleks informasjon. Etter hvert ble vi bedre til å gjøre budskapene mer målrettet og enklere. Og så hadde vi nok en tendens til å se tingen med litt for «danske øyne» da vi er et børsnotert dansk selskap. Det var også noe vi måtte justere underveis, forteller han og fortsetter:

– Avslutningsvis var vi særdeles raske til å innføre begrensninger i våre butikker. Det viste seg imidlertid raskt at det ikke helt ga mening at det bare måtte være to personer i en 500 kvadratmeter stor butikk, mens ti personer stod i kø utenfor. Her måtte vi også kalibrere underveis for å sikre en så god kundeservice som mulig.

INSEAD-program med fokus på endringer og strategieksekvering

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Jimmi Mortensen, CEO i Flügger Group A/S (siden 2016)

Utdanning: Harvard, Stanford & INSEAD – Executive Board Programme/Scandinavian Executive Institute, Henley Business School – Executive MBA, Aarhus University – HD-A

Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Velfungerende verdikjede

Produksjonen i Flügger ble satt under press da etterspørselen gikk opp. Som følge herav ble det etablert tre skift på de tre produksjonsenhetene i hhv. Kolding, Gdansk og Göteborg. Nye restriksjoner ble innført, og samtlige kantiner ble stengt. Samtidig ble de administrative ansatte sendt hjem for å utføre oppgavene fra hjemmekontor. Når Jimmi Mortensen ser tilbake, er han imidlertid særdeles fornøyd med hvordan tingene ble håndtert.

– Vi er meget ydmyke omkring at vi – i motsetning til mange andre bedrifter – har vært privilegerte fordi vi leverer produkter til hjemmet. Men jeg er likevel stolt av at vi har evnet å få det optimale ut av vår forsyningskjede, og har vært i stand til å levere. Det er livsnerven i vårt selskap, sier han og tilføyer:

– Det skyldes ikke minst den fleksibiliteten som samtlige medarbeidere utviste. Det var virkelig press på, og spesielt de første ukene var det unikt å se hvordan folk trådde til og jobbet målrettet for å løse utfordringene når de oppstod. Det var et fantastisk fokus på samarbeid og løsninger i forhold til ting vi ikke hadde gjort før. Også samarbeidet mellom styret, ledelsen og medarbeiderne har virkelig vært bra. Det geisten vi har sett har vært fantastisk. Og en meget positiv side av en negativ situasjon. Det har jeg stor respekt for.

Tilpass styrearbeidet i krisetid

Koronalæring har forsterket digitaliseringen

Den tøffe perioden og de mange nye utfordringene har medført en bratt læringskurve for de ansatte og ledelsen i Flügger. Men på den andre siden har det også medført en rekke positive effekter.

– Koronasituasjonen ga oss innledningsvis mer travelhet. Men vi var oppmerksomme på at en eventuell 2. bølge i høst kunne gi anledning til problemer for oss dersom butikkene måtte stenge. Derfor jobbet vi i vår og forsommeren intensivt på å etablere digitale løsninger, både nettbutikk og klikk-og-hent-løsning. Både i Skandinavia og Polen er løsningene blitt tatt godt imot av både profesjonelle og private konsumenter. Og spesielt i Polen ser vi at de digitale løsningene virkelig har tatt av.

Ifølge Jimmi Mortensen er noen ting nok også endret for «alltid».

– Før korona var det ikke en kultur for hjemmearbeid i Flügger, men de siste ni månedene har absolutt snudd den situasjonen på hodet. Fra den ene dagen til den andre fikk hele vår administrasjon hjemmekontoret til å fungere. Det har selvsagt også blitt mottatt på forskjellig vis. Noen synes det har vært fantastisk å få denne fleksibiliteten, og for andre har det vært vanskelig. Vi kommer ikke til å sløyfe halvparten av kontorplassene, men på den andre siden vil vi også omfavne de positive elementene. I forhold til en rekke av driftsoppgavene vil det fremover i større grad være mulig å foreta disse fra hjemmekontoret. Når det gjelder utviklingsoppgaver har vi derimot erfart at det er viktig å være fysisk til stede – ikke minst dersom det skal jobbes på tvers av funksjoner, avslutter Flügger-sjefen.