Lederproblematikker under Covid-19

Ledelsesserie

I høst stiller vi skarpt på hva norske og danske bedrifter og organisasjoner har lært av Covid-19. Hva gikk galt, hva gikk godt, hvilke lederproblematikker har bedriftslederne opplevd – og hvilke gode råd kan de gi videre til andre? Denne gangen har vi snakket med sjefen på TV2 Nord i Danmark.

Administrerende direktør og ansvarshavende sjefredaktør i TV2 Nord, Mikael Justesen, er den tredje topplederen vi snakker med i vår serie om ledelsesproblematikker og -læringer i en koronatid. Også den danske mediekanalen har på mange måter merket de siste åtte månedenes intensive korona-utfordringer.

Les mer om lederproblematikker under korona:

Korona-utfordringer i Københavns ZOO og

Ledelsesutfordringer i en korona-tid i Nord Pool.

– Vi var ikke lenger i stand til å produsere på vanlig måte, og det stilte noen helt nye krav til organisering av arbeidet. Vi ønsket å begrense fremmøtet på kontoret, og derfor opprettet vi såkalte «kjeder» hvor vi var maksimalt 10-12 personer på jobben, mot de vanlige 50-60 personer. I tillegg stengte vi for samtlige studieproduksjoner samt besøkende gjester på tv-kanalen, forteller Mikael Justesen og tilføyer:

– Hele veien gjennom krisen – og det gjelder fremdeles – har vi hatt to ufravikelige krav til oss selv: Vi skulle først og fremst sikre de ansattes og deres familiers helse, og dernest sørge for å produsere innhold slik at vi var i stand til å utkomme.

Topplederprogram i samarbeid med INSEAD

Et viktig forsprang

Ifølge TV2 Nord-sjefen kom nedlukningen i mars heldigvis ikke som en overraskelse for ledelsen i tv-kanalen.

– Vi hadde en fornemmelse av hva som var på vei. Og allerede flere dager før at landet stengte, var vår medarbeidere sendt hjem. Det ga oss helt klart et forsprang i relasjon til å få teknologien og samarbeidsformene til å fungere. Vi fikk virkelig styrket våre evner og muligheter for å produsere desentralt, og vi har vist at vi klarer å få en masse god produksjon ut av denne arbeidsformen. Faktisk har vi gjennom hele perioden kunnet vise til gode seertall, sier han.

Slik sikrer du livslang læring

BESTILL INFORMASJON

Her kan du bestille informasjon om topplederutdanningen Executive Management Programme INSEAD

Ingen lederutfordring: De ansatte løftet ansvar og oppgaver

TV2 Nord har, via sin finansieringssituasjon, ikke vært direkte påvirket på lommeboken som en privat produksjonsbedrift eksempelvis ville vært. Men det endrer ikke på at organisasjonen skal oppfylle visse produksjonskrav.

– Jeg er virkelig imponert og positivt overrasket over hvor godt de ansatte har klart å utnytte den store friheten. Hvor dyktige de har vært til å løfte deres ansvar og oppgaver fra hjemmekontoret. Å jobbe hjemmefra fungerte utrolig godt for noen, og andre har selvsagt følt at det har vært vanskelig. Men det generelle bildet er at det har vært positivt, og at de har vært flinke til å beskjeftige seg selv. Faktisk har det gått så bra at vi vurderer mer hjemmearbeid på lang sikt for en rekke av medarbeiderne. Det skaper en god fleksibilitet, forteller Mikael Justesen.

Hjemmearbeidsplasser er nok ikke den enste endringen som tv-kanalen tar med i den fremtidige drift.

– Kjedene som de ansatte jobber i, kommer vi nok til å fortsette med. Medarbeiderne har fått noen meget nære kollegaer på denne måten, og det har vært givende for den enkelte, og effektivt rent arbeidsmessig. I tillegg har jeg bare vært i København en gang siden mars. Så virtuelle møter kommer vi til å fortsette med – vi har spart både tid, penger og ikke minst CO2 på den kontoen.

Styreprogram for erfarne styremedlemmer

Mikael Justesen

Administrerende direktør og ansvarshavende sjefredaktør, TV2 Nord

Lederproblematikker

Kreativiteten blomstrer under korona

Han påpeker at et viktig element i hvordan korona-situasjonen er blitt håndtert, relaterer seg til ledelsens evne til å tørre å handle og være på forkant. Det har gitt de ansatte noen trygge arbeidsrammer som han mener har vært viktige.

– Representanter for ledelsen var i daglig kontakt med de ansatte, og vi gjorde mye for å holde humøret oppe. Vi oppfordret blant annet de ansatte til å komme med kreative forslag og idéer. Og det strømmet inn med idéer – store som små. Langt de fleste av disse idéene har vært noe vi har kunnet bruke. På et tidspunkt kjøpte vi i ledergruppen hveteboller til de ansatte. Dro ut til dem, ringte på døren og fikk en liten prat – og ikke minst: sett hverandre. Det er kanskje noe av det beste jeg noensinne har gjort som sjef, sier TV2-sjefen og fortsetter:

– Nå begynner vi å vurdere hvordan vi skal avholde årets julebord. Kreativiteten er satt på prøve, og det er noen forhindringer underveis. Men vi skal nok finne på noe godt.

Utdanning øker lederes prestasjon markant

Lederutfordring: Utviklingsarbeid er vanskelig

Når Mikael Justesen tenker tilbake på situasjonen, ser han imidlertid en ting eller to som kanskje kunne vært gjort annerledes.

– Vi fikk nok stengt for mer i mars, enn vi hadde behov for. Det med at vi stoppet al annen produksjon enn nyheter kan jeg kanskje godt se ikke var nødvendig. Jeg kunne godt tenke meg at vi hadde opprettholdt noe mer – det hadde vi klart, uttaler han og legger til:

– Utviklingsarbeid synes jeg imidlertid er utrolig vanskelig under kororna-tiden. Det å utvikle nye initiativer og sette i gang strategiprosjekter. Det er vanskelig, og det er nok det jeg opplever som den største utfordringen akkurat nå. Driften fungerer godt med koronaen som makker, men det samme gjør seg ikke gjeldende i forhold til utviklingsarbeid.

INSEAD-program med fokus på strategisk endringsledelse

En lederutfordring: Ettertidens dom

Avslutningsvis er Mikael Justesen spent på de analysene som helt sikkert vil komme frem når Covid-19 igjen avtar.

– Det er en av de tingene i forhold til lederproblematikker vi har snakket mye om her hos oss. Har man begått store feil, så vet man det. Men man får aldri vite om man har gjort det bra. Jeg er spent på ettertidens dom: Gjorde vi alt for mye, eller var det passe? Jeg er helt innforstått med at det grunnleggende sett er umulig å ikke ha begått feil. Men jeg vil heller ha juling for å ha gjort for mye – enn for lite. Det er jeg ikke et sekund i tvil om, avslutter TV2 Nord-sjefen.

INSEAD-program med fokus på strategisk endringsledelse